Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ထုိင္းအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စတီးစက္မႈဇုန္ နယ္ေျမႀကီး တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ရန္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ထုိင္း Iron and Steel Institute က  အစိုးရကို အႀကံျပဳ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ပင္လယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခု အပါအဝင္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းေရး အတြက္ ဘတ္ေငြ ဘီလီယံ ၁၀၀ အထိ ကုန္က်ႏုိင္ေသာ စတီး စက္မႈဇုန္ နယ္ေျမ တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ယင္းသို႔ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတုိ႔ အင္စတီက်ဳ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ စတီး စက္မႈဇုန္ႀကီး တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အလားအလာ ေကာင္းေသာ ေနရာအျဖစ္ အႀကံျပဳ ညႊန္းဆုိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ Wikrom Vajragupta က ေျပာၾကားသည္။ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံရွိ Koh Kong ေဒသသည္ စတီး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေသာ စက္မႈ ေျမယာ ေပၚထြန္းေရး အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထားဝယ္ ေဒသ သည္လည္း စက္မႈ ဆိပ္ကမ္းႀကီး တစ္ခု ေပၚထြန္းရန္ အလားအလာ အေကာင္းဆုံး ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ထုိင္း Iron and Steel အင္စတီက်ဳသည္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Trairong Suwannakhiri ဦးေဆာင္ေသာ ထုိင္းအမ်ိဳးသား စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီသုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္ တစ္ရပ္ တင္သြင္းႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ "အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမွာ စတီး စက္မႈဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာမယ္ ဆုိရင္ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ အာဆီယံ စီးပြားေရး ကြန္ျမဴနစ္တီ စင္တာ တစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ ကူညီေပးရာ ေရာက္ပါတယ္" ဟု မစၥတာ Wikrom Vajragupta က ေျပာသည္။

"တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ထုိင္းစတီး လုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႔လည္း လုပ္သား အင္အား အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ရယူႏုိင္မွာ ျဖစ္သလုိ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စတီး ဝယ္လုိအားကုိ အလြယ္တကူ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

Iron and Stell အင္စတီက်ဳသည္ လက္ရွိ စတီး ထုတ္လုပ္သူမ်ား ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့က်ေစေရး အတြက္ ထုိင္းအစိုးရအား စတီး အရည္က်ိဳ စက္ရုံႀကီး တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအား ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါ အစီအစဥ္မွာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝါဒီမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသ၏ အႀကီးဆုံး စတီး ေဈးကြက္ ျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္ ေနရာကုိ ယမန္ႏွစ္က ျပန္လည္ ရယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း မစၥတာ Wikrom Vajragupta က ဆုိသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ စတီး သုံးစြဲမႈမွာ တန္ ၁၄ သန္းအထိ ေရာက္ရွိလာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကထက္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ပုံမွန္ စတီး ဝယ္လုိအား ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ တုိးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ထရပ္ကား အစီးေရ ၂ သန္း နီးပါး ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရး အခန္းက႑မွ စတီး ဝယ္လုိအား ျမင့္တက္လာေအာင္ ဦးေဆာင္သြားမည္ ဟုလည္း ခန္႔မွန္းရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သည္လည္း စတီး ဝယ္လုိအား ျမင့္တက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားလိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

အစိုးရ ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား သည္လည္း စတီး ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္ေရး အတြက္ အေၾကာင္း အရင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မစၥတာ Wikrom Vajragupta က ဆုိသည္။

Bangkok Post မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ဂ်ပန္ျပည္တြင္း စီးပြားေရးသည္ ျပန္လည္ နာလန္ထူလာသည့္ သေကၤတမ်ား ျပသေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈ ေျခလွမ္းမ်ားမွာ ေႏွးေကြးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသည္။

"ဂ်ပန္ စီးပြားေရးဟာ ပုံမွန္ အေနအထားနဲ႔ ျပန္ၿပီး နာလန္ ထူေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈကုိ ၾကည့္ရတာ ရပ္တန္႔ေနသလုိပါပဲ" ဟု ဂ်ပန္ ဗဟုိဘဏ္ (BOJ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Masaaki Shirakawa က ဗဟုိဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲ မန္ေနဂ်ာမ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ အားနည္း က်ဆင္းေနေသာ စီးပြားေရး အေျခအေန ႏွင့္အတူ က်ဆင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက ဝယ္ယူ စားသုံးမႈမွာလည္း အလားတူ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း မစၥတာ Masaaki Shirakawa က ေျပာၾကားသည္။

"ဂ်ပန္ စီးပြားေရးဟာ ေႏွးေကြးတဲ့ ေျခလွမ္းနဲ႔ပဲ ဆက္ၿပီး အေျခအေန ေကာင္းမြန္ လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ပုံမွန္ တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈ ရွိမယ့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ သြားပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားလာၿပီး ကုန္ပစၥည္း အဓိက တင္ပုိ႔တဲ့ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ ကမာၻလုံး ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ျပန္ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိေနလို႔ပါ" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ဂ်ပန္ ဗဟုိဘဏ္ အေနျဖင့္ မိမိ၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ျဖင့္ ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ စီးပြားေရးကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္မႈ ရွိသည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းမႈကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသြားရန္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ထားသည္ ဟုလည္း ၎က ဆုိသည္။ ဤအေတာ အတြင္းမွာပင္ BOJ သည္ ေဒသဆုိင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၉ ခုအနက္ ၇ ခု အေပၚ ေငြေပးေခ်ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ပုိ႔ကုန္ တင္ပုိ႔မႈ အားနည္းေနၿပီး စားသုံးသူ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေပၚ ဝယ္လုိအားမွာ ေျပာင္းျပန္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ ဗဟုိဘဏ္ခြဲ မန္ေနဂ်ာမ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ စီးပြားေရး တစ္ခုလုံး အသင့္အတင့္ အေနအထားျဖင့္ ျပန္လည္ နာလန္ ထူလာသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ေတြ႕ရွိရသည္ဟု အကဲ ျဖတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသႀကီး ၇ ခု၏ အစီရင္ခံခ်က္အရ ျပန္လည္ နာလန္ထူမႈမွာ လုံးဝ ရပ္တန္႔ေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လတ္တေလာ ရပ္တန္႔မႈ ျဖစ္ေပၚေနပုံ ရေၾကာင္း သိရသည္။

Kuwait News Agency မွ သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အေမရိကန္ေဒၚလာ လႊမ္းမုိး ႀကီးစုိးထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးစနစ္သည္ အတိတ္ကာလ၏ အက်ိဳးရလဒ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္က သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ယင္းအေမရိကန္ ေဒၚလာ ေနရာကုိ မိမိ ကုိယ္ပုိင္ ေငြေၾကး စနစ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မွ်မွ်တတျဖင့္ ရွည္ၾကာေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္မည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ထားပါေၾကာင္း သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္က ဆုိသည္။

ယင္းမွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေမရိကန္ သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္က တရုတ္သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္ ဝါရွင္တန္သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ လည္ပတ္မႈ မျပဳမီ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္ ဟူေသာ ဆူပါပါဝါ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစသည္။

အဆုိပါ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ Washington Post ႏွင့္ Wall Street Journal တုိ႔က ေမးခြန္း ေမးျမန္းရာတြင္ သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္က တုံ႔ျပန္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္က စီးပြားေရးတြင္ ေဒၚလာ ၆၀၀ ဘီလီယံ ထည့္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈကုိလည္း ၎က ထပ္မံ ေဝဖန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရး ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ယင္းလုပ္ရပ္သည္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ရာ၌ ေဒၚလာေငြ တန္ဖုိး ေလ်ာ့နည္း သြားေစႏုိင္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

"အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေငြေၾကးမူဝါဒက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ေငြေၾကး ျဖစ္ထြန္းမႈနဲ႔ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး စီးဆင္းမႈ အေပၚ အဓိက ဂယက္ ရုိက္ခတ္မႈ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ၾကာင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေငြေၾကး ျဖစ္ထြန္းမႈကုိ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ ရွိတဲ့ အဆင့္တစ္ခုမွာ ထားရွိ သင့္ပါတယ္" ဟု တရုတ္သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္က ေျပာသည္။

အေရးႀကီးေသာ ထည့္ဝင္မႈ

ထုိ႔ျပင္ ယြမ္ေငြတန္ဖုိး ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏုိင္သည္ ဟူေသာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ မတူႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ေဘဂ်င္း အစုိးရသည္ ယြမ္ေငြတန္ဖုိး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ အေစာပိုင္းက ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ တရုတ္ ႏုိင္ငံသည္ မိမိပုိ႔ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔မႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရး အလုိ႔ငွာ ယြမ္ေငြ တန္ဖုိးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက စြပ္စြဲ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္ရွိ ယြမ္ေငြေၾကး စနစ္အေပၚ ေဝဖန္ ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္က ယြမ္ေငြကုိ ကမာၻလုံး ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံရရန္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာရွည္ဦးမည္ဟု ၎အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး အတြက္ အေရးပါတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္တဲ့အခါမွာ စီးပြားေရး ထုပ္လုပ္မႈ ပမာဏ၊ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကိစၥအရ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယြမ္ေငြေၾကးဟာ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ အခန္းက႑ တစ္ခုကေန ပါဝင္ခဲ့တာပါ" ဟု ၎က ဆုိသည္။

"ဒါေပမဲ့ ယြမ္ေငြေၾကးကုိ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္တဲ့ ကိစၥဟာ မွ်မွ်တတနဲ႔ ရွည္ၾကာမယ့္ ျဖစ္စဥ္ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္မွာပါ" ဟု ဆက္လက္ ဆိုသည္။

BBC သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.