Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁.၄.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား - ၂

ျမန္မာအေပၚ sanctions မ်ား တင္းၾကပ္ရန္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား တိုက္တြန္း

(AFP သတင္းမွ 1 Apr 2011 ရက္စြဲပါ “US senators urge tougher Myanmar sanctions” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ တပ္မေတာ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ sanctions မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ပယ္ခ်ရမည္ ျဖစ္ၿပီး sanctions မ်ား ပိုမို ထိေရာက္မႈ ႐ွိေစရန္အတြက္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ခန္႔အပ္ တာဝန္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ေပးစာ တစ္ေစာင္ကို အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၄ ဦးက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“စစ္အစိုးရ၏ လတ္တေလာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆက္လက္ ညႇဥ္းပမ္းေနမႈ မ်ားသည္ sanctionsမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ကို စဥ္းစားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ ကိုက္ညီမႈ မ႐ွိေသးပါ” ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ထံ အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ေရးသား ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ လႊတ္ေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ Dianne Feinstein၊ အထက္ လႊတ္ေတာ္ ရီပတ္ပလစ္ကန္ ေခါင္းေဆာင္ Mitch McConnell၊ အထက္ လႊတ္ေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ Barbara၊ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Mark Kirkတို႔က အထက္ပါ ေပးစာကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ sanctions ကိစၥအေပၚ လတ္တေလာ မွတ္ခ်က္ေပးမႈမ်ားကို အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကၿပီး “ျမန္မာအစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္ အထိ sanctions မ်ားကို ဆက္လက္ ခ်မွတ္ထားရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို မိမိတို႔ သေဘာတူသည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ sanctions မ်ား ပိုမို ထိေရာက္၍ ေကာင္းစြာ အသံုးဝင္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ မူဝါဒ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး တစ္ဦးကို ဝန္ႀကီး ကလင္တန္အေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္ ရာထူးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး၊ အေတြ႕အႀကံဳ႐ွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အစိုးရက အျမန္ဆံုး ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရန္ တိုက္တြန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေပးစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တံခါးဖြင့္ ေပးေစရန္ ကြန္ဂရက္က ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္း         ေပးထားေသာ “ျမန္မာအာဏာ႐ွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ထပ္မံ ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္” ကို က်င့္သံုးရန္ ဝန္ႀကီး ကလင္တန္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

**********************************************************************************************************

ဒန္ကေလကို တရား႐ံုးက အာမခံျဖင့္လႊတ္

(Associated Press မွ 29 March 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar Court Frees Australian Publisher on Bail” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ေကၽြးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရေသာ ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသား သတင္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝသူ ေရာ့စ္ ဒန္ကေလ (Ross Dunkley) ကို ျမန္မာ အစိုးရ တရား႐ံုးက အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးလိုက္သည္။

ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသား ေရာ့စ္ ဒန္ကေလသည္ သတင္းစာေစာင္ အႀကီးအကဲ တစ္ဦး၊ ေလးစားထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အျပင္ ႏွလံုးေရာဂါ အတြက္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူေနရသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ကမာရြတ္ တရားရံုးက ေျပာၾကားသည္။ ေရာ့စ္ ဒန္ကေလ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ေကၽြး ျဖားေယာင္းမႈႏွင့္ လူဝင္မႈ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ ႏွစ္ခုအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅ဝ စီ အသီးသီး အာမခံ တင္သြင္းရသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဒန္ကေလ ကမူ ယင္းအေပၚ စြပ္စြဲခ်က္ အားလံုးကို ျငင္းဆိုထားၿပီး ၎သည္ စတင္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ ရက္ မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ နာမည္ပ်က္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ခံရခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ အကယ္၍သာ ျပစ္မႈႏွစ္ခုစလံုး အေပၚ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

အထက္ပါ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာ Myanmar Times ဂ်ာနယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကို စြန္႔လႊတ္ေအာင္ ဖိအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဒန္ကေလ၏ အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

**********************************************************************************************************

ေက်ာက္မ်က္ ေလလံပြဲေဒၚလာ ၂.၈ဘီလ်ံ စံခ်ိန္တင္ ရ႐ွိ

(Associated Press မွ 26 March 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar gems auction erans record $ 2.8 b” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုလ အတြင္း အေဝးၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေလလံပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ ပုလဲမ်ား ေရာင္းခ်ရမႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၈ဘီလ်ံေက်ာ္ ဝင္ေငြ ရ႐ွိခဲ့သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

ေက်ာက္စိမ္း အတြဲေပါင္း ၁၆၉၃၉ တြဲ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အတြဲေပါင္း ၂၀၆ တြဲႏွင့္ ၂၅၅ တြဲကို ေစ်းၿပိဳင္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ရာမွ စံခ်ိန္တင္ ဝင္ေငြရ႐ွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အပတ္စဥ္ သတင္းဂ်ာနယ္ The Voice က ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆိုးဝါး စုတ္ျပတ္လွေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ sanctions မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အစိုးရအတြက္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ စီစဥ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ ေလလံပြဲသည္ အဓိက ႏုိင္ငံျခား ေငြရေပါက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ ပတၱျမား ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ထုတ္လုပ္ ေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

*********************************************************************************************************

ဆီးရီးယား အစိုးရ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံ ေၾကညာ

(AFP သတင္းမွ 30 March 2011 ရက္စြဲပါ “ Syrian government resigns: state TV” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဆီးရီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဟာမက္ နာဂ်ီအိုထရီ၏ အစိုးရအဖြဲ႕က အဂၤါေန႔တြင္ သမၼတ ဘာ႐ွား အယ္အာဆတ္ထံ ႏုတ္ထြက္လႊာ တင္သြင္းခဲ့ရာ သမၼတက လက္ခံလိုက္သည္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ အစိုးရ ႏုတ္ထြက္မႈကို သမၼတ အာဆတ္က လက္ခံခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္ Syrian Televisionက ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘာ့သ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဆီးရီးယားတြင္ မတ္လ လယ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမို ေတာင္းဆိုသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္က ကတိျပဳခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည့္ တာဝန္ကို လာမည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ အေနျဖင့္ မလႊဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဘာ့သ္ပါတီ အာဏာ ရခ်ိန္မွစ၍ ထုတ္ျပန္ ထားခဲ့ေသာ အေရးေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အဆံုးသတ္ျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေပၚ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေပးျခင္း စသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ရေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

********************************************************************************************************

အျငင္းပြား ေရျပင္နယ္နိမိတ္ အနီးတြင္ လက္ေတြ႕ပစ္ခတ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ေတာင္ကိုရီးယားျပဳလုပ္

(AFP သတင္းမွ 30 March 2011 ရက္စြဲပါ “S.Korea stages Live-fire drill near tense sea border” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလက ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ရန္စမႈေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္ ႐ွိခဲ့ေသာ ကၽြန္းေပၚတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္တပ္က ဗုဒၶဟူးေန႔၌ လက္ေတြ႕ အေျမာက္ ပစ္ခတ္မႈ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အျငင္းပြား ပင္လယ္ဝါ ေရျပင္ နယ္နိမိတ္ အနီး႐ွိ ယြန္ေျပာင္းကၽြန္းေပၚတြင္ အေျမာက္ ပစ္ခတ္ ေလ့က်င့္မႈကို ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၉း၃၀ တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး တစ္နာရီၾကာ ေလ့က်င့္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးကာ အရပ္သား ၂ ဦး၊ မရင္းတပ္သား ၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရေသာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္ အေျမာက္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း အျငင္းပြား နယ္နိမိတ္ တေလွ်ာက္ တင္းမာမႈမ်ား ႀကီးထြား လာခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေတာင္ကိုရီးယား အရပ္ဖက္ ပစ္မွတ္မ်ား အေပၚ တိုက္ခိုက္မႈသည္ ၁၉၅၀-၅၃ ကိုးရီးယား စစ္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း ယခု ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အခင္းမျဖစ္မီ တစ္ရက္က ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ေသာ အေျမာက္ က်ည္ဆံမ်ား ေျမာက္ကိုရီးယား ေရျပင္သို႔ က်ေရာက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တုန္႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၿပံဳယမ္းက ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း တုန္႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ယြန္ေျပာင္ကၽြန္းေပၚတြင္ လက္ေတြ႕ ပစ္ခတ္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဗုဒၶဟူးေန႔က ေလ့က်င့္မႈကို ပထမဆံုး ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔က ျပန္လည္ ပစ္ခတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႐ွိေသာ္လည္း အေႏွာင့္ အယွက္ မ႐ွိ ေအာင္ျမင္စြာ ေလ့က်င့္ ၿပီးစီး ခဲ့သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ကမ္းေျခႏွင့္ အနီးဆံုး ကၽြန္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ဘန္ေယာင္ကၽြန္း ေပၚတြင္လည္း အလားတူ လက္ေတြ႕ ပစ္ခတ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကုိ ဗုဒၶဟူးေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁.၄.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား - ၁

ျမန္မာတပ္မေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဖ်က္သိမ္းကာ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို

(ABC News မွ 30 March 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s Junta is Dissolved as Gov’t Sworn in” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဖက္ အစိုးရထံ တာဝန္ ေျပာင္းလဲ အပ္ႏွင္းသည့္ က်မ္းသစၥာက်န္ဆိုမႈ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ အစိုးရကို တရားဝင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အရပ္ဖက္အစိုးရ အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ တပ္မေတာ္၏ အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ဆက္လက္ ခိုင္မာေစရန္ အေပၚယံ အသြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားစုက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈျမင္ ထားၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မႏွစ္က ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ အတုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ဝိုင္းဝန္း ျပစ္တင္ ေဝဖန္ ခဲ့ၾကသည္။ီ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္သည္ အေဝးၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္၌ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုကာ တာဝန္လႊဲေျပာင္း လက္ခံလိုက္သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီကို တရားဝင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီဟုလည္း အစိုးရရုပ္သံက ထုတ္လႊင့္ ေၾကညာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

*****************************************************************************************************

အစိုးရသစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေျပာင္းအလဲ တစံုတရာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမွာလား (ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖမ်ား)

(Reuters သတင္းမွ 30 March 2011 ရက္စြဲပါ “ Q+A:Will Myanmar newgovernment bringany change?” အေမး အေျဖ ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္ဝက္ ႏွစ္ငါးဆယ္နီးပါး အတြင္း ပထမဆံုး အရပ္ဖက္အစိုးရကို ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တရားဝင္ အာဏာ အပ္ႏွင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရေဟာင္း၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚေရး အလားအလာမွာ ခပ္ပါးပါးသာ ႐ွိေနသည္။

တပ္မေတာ္ အစိုးရက သမၼတသစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ဝန္ႀကီး ၃၀ အစိုးရ အဖြဲ႕ကို တာဝန္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုမွာ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေဟာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို စစ္အာဏာျဖင့္ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ေဟာင္းမွ အၿငိမ္းစားႏွင့္ တာဝန္ ထမ္းဆဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔ အၾကားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တာဝန္မ်ား ႐ွိကာ ဆယ္စု ၂ စုၾကာ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆို႔မႈ sanctions မ်ား စီးပြားေရး တစ္လြဲ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေခတ္ေနာက္က် ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေ႐ွ႕ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖ အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Q  :        ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မ်ားမ်ားစားစား ေျပာင္းလဲမွာလား?

A  :        ယခင္ကႏွင့္ အလားတူ အာဏာ ဇက္ႀကိဳး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရ ဆဲျဖစ္၍ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။  အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ၏ အာဏာ႐ွင္ ေခါင္းေဆာင္ အသက္ ၇၈ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ ႐ွိေနေသး၍ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာျခင္းေၾကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႐ွိလာခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ အစိုးရက သူတို႔၏ လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲရန္ (သို႔) သူတို႔၏ သေဘာထားကို ေျပာင္းလဲမည့္ လကၡဏာ ျပသခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ စီးပြားေရာင္းရင္းမ်ား လႊမ္းမိုးေသာ စနစ္ေဟာင္းႏွင့္ အလြန္တူသည့္ စနစ္သစ္ အတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း မတိုင္မီတြင္ ဥပေဒ ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထုတ္ျပန္ကာ ျမင္သာ၊ ထင္သာ လံုးဝ မ႐ွိေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကိဳတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို အားလံုး အသိပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အတိုက္အခံ မ်ားကို ေဘးသို႔ ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္းတို႔ကို တပ္မေတာ္ အစိုးရက ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ခန္႔မွန္းေျခ ၂၁၀၀ ေက်ာ္ကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ အင္အားစုမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ အတြင္းသုိ႔ ေခၚယူျခင္း စေသာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ လိုလား ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ကိုလည္း ျပည့္မီွေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ လံုးဝမ႐ွိပါ။

Q  :        ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ ဘာျဖစ္မလဲ?

A  :        ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္မိုးေအာက္ တစ္ေယာက္ အာဏာ႐ွင္ ေခါင္းေဆာင္သည္ သူ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ဖက္ ရာထူးမ်ားကို မလႊတ္ခ်င္ လႊတ္ခ်င္ျဖင့္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ရာ အနားယူရန္ အလားအလာ ႐ွိေနေသာ္လည္း သိသိသာသာ ဆက္လက္ လႊမ္းမိုးရန္ စီစဥ္မည္ျဖစ္၍ သူ႔ကို စိန္ေခၚဝံ့သူ အနည္းငယ္သာ ႐ွိေနပါလိမ့္မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အာဏာရၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွစ၍ အာဏာ အားလံုးကို တစ္ဦးတည္း လက္ဝါးႀကီး အုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္ေသာေၾ