Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၅.၇.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ပို႔ကုန္အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားပို႔ရာ၌ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ပို႔ကုန္အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ ျပည္ပကုန္ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ရာ၌ ကုန္သြယ္ခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဝင္ေငြခြန္အျဖစ္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း စုစုေပါင္းပို႔ကုန္အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိရာမွ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ကုန္သြယ္ခြန္အျဖစ္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္အျဖစ္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စုစု ေပါင္း ပို႔ကုန္ခြန္အျဖစ္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့၍ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပို႔ကုန္ခြန္မ်ားျပားျခင္းသည္ ျပည္ပႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရည္စြမ္းအား က်ဆင္းေစသည့္အတြက္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပို႔ကုန္အခြန္ႏႈန္းထား ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ပို႔ကုန္အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏႈန္းထားမ်ားကို အမ်ားေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သို႔ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမပာုတ္ေသာ္လည္း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းကဲ့သို႔ တန္ဖိုးႀကီးပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ပို႔ကုန္ခြန္မွာ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပဲ၊ ဆန္၊ ေရထြက္ပို႔ကုန္မ်ားကဲ့သို႔ အရင္း ႏွင့္ ေရာင္းေစ်းက်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ကုန္မ်ားအတြက္မူ မသိသာေသးေၾကာင္း ကုန္သည္၊ စက္မႈလက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္ရွိဝင္ေရာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၃၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း  စက္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အခန္းက႑တြင္ ေမလစာရင္းအရ ၅ ဒႆမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္သာ ရွိေနသည့္အတြက္ အဓိကအပာန္႔အတားျဖစ္သည့္ ပို႔ကုန္အခြန္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအား ယခုကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပို႔ကုန္အခြန္မ်ားကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့ခ်ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံလိုက္သည့္အတြက္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမ်ားမွာ မတည္ၿငိမ္ေသးသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္လ်က္ပင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

လုပ္အားခ မွန္ကန္စြာမေပးႏိုင္မႈေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ လုပ္သားရွားပါးလာ

ေနျပည္ေတာ္၌ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထ႐ိုက္အခ်ိဳ႕သည္ လုပ္အားခ မွန္မွန္မေပးႏိုင္သည့္ အတြက္ လုပ္သားရွားပါးမႈ ျပႆနာအား ႀကံဳေတြ႕လာရေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္သားမ်ားမွာ လုပ္အားခ ပိုက္ဆံမွန္မွန္မရရွိသည့္အတြက္ မလုပ္ခ်င္ၾကေတာ့ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားအသစ္မ်ားကို ေခၚဆိုေသာ္လည္း လုပ္အားခမမွန္သည့္သတင္းေၾကာင့္ မလုပ္ခ်င္ၾကေၾကာင္း၊ တကယ္မွန္မွန္လုပ္ကိုင္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားမွာ နစ္နာမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရ ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ေနျပည္ေတာ္၌ လုပ္အားခပိုရမည္ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသုိ႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ လုပ္သားမ်ားမွာ မိသားစုႏွင့္ ခြဲခြာ၍ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္သူမ်ားျပားေၾကာင္း၊  သို႔ေသာ္ လုပ္အားခ မွန္မွန္မရရွိသည့္အတြက္ က်န္ခဲ့သည့္ မိသားစုမွ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲလာခဲ့ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ငန္းလုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္သမားစေခၚစဥ္ကာလ၌ မက္လံုးမ်ားေပး၍ ေခၚဆိုေၾကာင္း၊ သြားရသည့္ခရီးမွာလည္း မိမိစရိတ္ျဖင့္ မိမိသြားရေၾကာင္း၊ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ သြားသည့္အခါ ၁၀ ရက္ခန္႔ၾကာေသာ္လည္း လုပ္ခလစာ ရွင္းမေပးေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္ထံ ေတာင္းသည့္အခါ လုပ္အားခ အျပည့္မေပးသည့္အတြက္ အိမ္သို႔ ေငြျပန္ပို႔ရန္ ခက္ခဲလာခဲ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တို႔မွ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ လုပ္အားခ အျပည့္အဝေပးမည္ဆိုပါက မိမိတို႔က ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စလုပ္စကတည္းကပင္ ေငြလိုခ်င္၍ လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္အားခမွန္မွန္ေပးပါက မိမိသာမက မည္သူမဆို ဆက္လုပ္လုပ္ကိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္အားခမွန္မွန္မေပးမႈမ်ားသည္ ရပိုင္ခြင့္အရ ၾကည့္မည္ဆိုပါက ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း သိရသည္။

(ကုမုျဒာ၊ အတြဲ-၁၊ အမွတ္၁၈ ပါ “လုပ္အားခမွန္မွန္မေပးႏိုင္လုိ႔ လုပ္သားရွားလာ” သတင္းအား အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္ပသို႔  ဆန္ကြဲတင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ ျပန္လည္ခ်ေပး

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈမ်ားကို ကာလအတန္ၾကာရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ရာမွ ဆန္ကြဲတင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ ျပန္လည္ခ်ထားေပးၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဇူလိုင္လအတြင္း ဆန္ကြဲတန္ခိ်န္ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္ကြဲျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ လိုင္စင္အား ျပန္လည္ခ်ထားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္လအတြင္းမွာပင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၂၀,၀၀၀ တင္ပို႔ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္ကြဲတင္ပို႔ခြင့္ကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းဆန္စက္မ်ား၌ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္ကြဲႏွင့္ ဖြဲတို႔ကို ေမြးျမဴေရးက႑မွ အဝယ္နည္းပါးသြားၿပီး ေစ်းမတန္တဆက်ဆင္းလာခဲ့သည့္အတြက္ ၎ကိစၥရပ္အား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆန္စက္မ်ား ေခ်ာေခ်ာ ေမြ႕ေမြ႕လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္ကြဲအား ျပည္တြင္းေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာမုန္႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားအျပား အသံုးျပဳေနရသည့္အတြက္ ျပည္ပသို႔အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ မည္မပာုတ္ဘဲ ခ်င့္ခ်ိန္၍သာ တင္ပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုသာမက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရ သည္။

လက္ရွိ ဆန္ကြဲ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းႏႈန္းမွာ B12 တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚ လာ ၃၁၀ ဝန္းက်င္ႏွင့္ B234 တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၀ မွ ၃၀၀ ၾကားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

(ျမန္မာပို႔စ္၊ အတြဲ-၃၊ အမွတ္-၂၅ ပါ “ဆန္ကြဲျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ လိုင္စင္ ျပန္လည္ခ်ေပး၍ ဇူလိုင္လတြင္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၂၀,၀၀၀ တင္ပို႔ဖြယ္ရွိ” သတင္း အား အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

“အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္” အမည္ျဖင့္ ဦးသိန္းညႊန္႔ဦးေဆာင္ ပါတီသစ္ မွတ္ပံုတင္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမွ ခြဲထြက္၍ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ ဦးသိန္းညႊန္႔ ဦးေဆာင္ သဃၤန္းကြ်န္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အုပ္စုမွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီသစ္အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ ပါတီသစ္၌ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႔မွ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္၊ ျပန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃) မွ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္တို႔မွ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂) မွ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ ပာစ္ေပာာ့အဆိုေတာ္ ရသတို႔ အပါအဝင္ အမာခံပါတီဝင္ဦးေရ (၂၀) ျဖင့္ ပါတီသစ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိတို႔ စုစုေပါင္း အမာခံပါတီဝင္ (၂၀) ဦးေရျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳး ပမ္းခဲ့ၾကသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားအား မိမိတို႔မွ အကူအညီမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အား လ်ာထားေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ပါတီမွတ္ပံုတင္ ေထာင္ ခြင့္ျပဳၿပီးခ်ိန္မွ ဗပာိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒမွာ အမာခံ (၂၀) ဦး၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေရွးရႈသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီလိုဂိုမွာ ၾကယ္သံုးလံုးပါဝင္ေၾကာင္း အဆိုပါ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည့္ ပါတီသစ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ ပါတီသစ္မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးသည့္ အခ်ိန္အထိ ၎ပါတီသစ္တြင္ ပါတီဝင္ဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိ ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တစညကိုယ္စားလွယ္အေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကန္႔ကြက္မႈ ပလပ္ခံရ

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ရာ ၎အမႈအား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပလပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈအျဖစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ တစညပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ရွိန္ဝင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔အား ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရွံဳး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႏွစ္ဦးမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ႐ႈံးနိမ့္ခ့ဲသည့္ ဦးနီကုန္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ႐ႈံးနိမ့္ခ့ဲသည့္ ဦးဘေအာင္တို႔မွ တစညပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးအား ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈအျဖစ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ အမႈ အား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ပလပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိတို႔ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုထားသည္မွာ အမႈေပါင္း ၈ မႈရွိေၾကာင္း၊ ငါးမႈမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး က်န္အမႈသံုးမႈမွာ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အမႈ၌ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွာ တရား႐ံုးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ငါးသိန္း ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစြပ္စြဲခံရသူမ်ားအတြက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ေပး၍ စိစစ္ေဆာင္ ရြက္သြားေၾကာင္း တစညပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီအပါအဝင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အျခားပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း သိရ သည္။ ၎ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ပါတီမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတတ္ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦးအား ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈအျဖစ္ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္

(ရန္ကုန္တိုင္းမ္၊ အတြဲ-၇၊ အမွတ္-၂၅ ပါ “ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ တစညပါတီကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးအားကန္႔ကြက္မႈ ေကာ္မရွင္ခံုရံုးက ပလပ္”<