Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

သတင္းလႊာ စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ာ..


         သတင္းလႊာအမွတ္ ၂၀ ကို ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာ့မီးရထား ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္မည့္အထူးသတင္းအပါအဝင္ တပတ္အတြင္း မွတ္မွတ္သားသားသတင္းမ်ား၊ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္လည္း ႏွစ္သက္ၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ေလးစားလွ်က္..

သတင္းလႊာအဖြဲ႔

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၂၉.၇.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာအရပ္သားအစုိးရက ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ကေလးေျခလွမ္းလွမ္း

(23 July 2011 ရက္စဲြပါ The Straits Times မွ Nirmal Ghosh ေရးသားေသာ Myanmar’s Civilian gov’t taking baby steps to change ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                ပဋိပကၡမ်ား၊ ဆင္းရဲမဲြေတမႈမ်ား အျမစ္တြယ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ခန္႔အတြင္း ပထမဆံုး အရပ္သားအစုိးရ တက္လာၿပီး ရက္ေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ခဲ့သည္။

                သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ အေျပာင္းအလဲမလုပ္လုိသည့္ သေဘာထားမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္မည့္ အေရးမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရလ်က္ရွိသည္။

                ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖဲြ႕စည္းထားမႈအသစ္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မတ္(၃၀)ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည့္ ပြင့္လင္းၿပီး၊ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားသည့္ မိန္႔ခြန္းေၾကာင့္ စ၍အေကာင္းျမင္ခံခဲ့ရသည္။

                ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ သေဘာထားတင္းမာသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားက မလုပ္ႏုိင္ ေအာင္ တားဆီးလ်က္ရွိၿပီး၊ ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားစစ္ တပ္မ်ားႏွင့္ စစ္ပဲြမ်ားျပန္ျဖစ္မည့္အေရးမ်ားကုိ ညႊန္ျပခဲ့ၾကသည္။

                “စစ္အစုိးရေဟာင္းေနရာမွာ အေျပာင္းအလဲမလုပ္လုိတဲ့ အခ်က္ကေနရာဝင္ယူလာပါတယ္”ဟု Larry Jagan က မၾကာမီကေရးသားခဲ့သည္။

                ဒုတိယသမၼတဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးကဲ့သုိ႔ေသာ အစုိးရေဟာင္းမွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕သည္ သမၼတ၏ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ၎ကေရးသားခဲ့သည္။

                ကုလသမဂၢအား အႀကံေပးရန္ တည္ေထာင္ထားေသာ Conflict Prevention and Peace forum ၏ ယခုလစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေလ့လာသူ Richard Horsay က ေရွ႕ခရီးဆက္ရန္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ညႊန္းဆုိခဲ့သည္။

                လူမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ဖ်င္းမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းမႈမ်ားက တုိးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ အေရးႀကီးသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မလုိအပ္ေသာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိ ေနျခင္းမ်ားကလည္း တုိးတက္မႈကုိပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

                ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕(KIO)ႏွင့္ တုိက္ပဲြမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနျခင္းကလည္း ပထမဆံုးရက္ (၁၀၀)အတြက္ အရိပ္မည္းစုိးမိုးေစေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ေျမာက္ပုိင္းနယ္စပ္တြင္ စစ္ပဲြျပန္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ ရွိလာသည္။

                သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲမႈကိုဆန္႔က်င္ေသာ အရာမ်ားရွိေနသည္ကုိ သိရွိေသာ္လည္း၊ ရက္(၁၀၀) အတြင္း အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္ အတြက္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ ဟု Horsey ႏွင့္ အျခား ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ဆုိၾကသည္။

                ပံုမွန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအျမစ္တြယ္ၿပီးသည့္ နုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ထုိသုိ႔ အကဲျဖတ္ရန္ အႀကံဳးဝင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ စစ္တပ္က အစုိးရ ခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ စီးပြားေရးတြင္ လႊမ္းမုိးေသာ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ေနရာ ထုိသုိ႔အကဲ ျဖတ္ရန္ အႀကံဳးဝင္လိမ့္ မည္မဟုတ္ေပ။

                “အခ်ိန္ေစာလြန္းပါေသးတယ္။ အစုိးရသစ္ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြက ႀကီးမားလြန္းလွပါတယ္။ သူတုိ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းက စိန္ေခၚမႈ ေတြရယ္၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားနဲ႔ အထီးက်န္ျပဳထားတဲ့ မူဝါဒေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေတြရယ္ရွိေနပါတယ္”ဟု သမုိင္းပညာရွင္ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

                “သမၼတသစ္ကေတာ့ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူလုပ္ႏုိင္မလုပ္ႏုိင္ဆုိတာကေတာ့ အခ်ိန္က စကားေျပာပါလိမ့္မယ္”ဟု ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                မ်ဳိးေစ့ခ်ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ပုိ႔ကုန္အခြန္မ်ားတြင္ 10%မွ 7% သုိ႔ ေလ်ာ့ ေပးခဲ့ျခင္း၊ ပင္စင္စားဦးေရ (၈၄၀၀၀၀) ေက်ာ္အား အၿငိမ္းစားလစာမ်ားတုိးေပးခဲ့ရာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ (စကၤာပူေဒၚလာ သန္း ၆၁၀)ခန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း၊ စားအုန္းဆီႏွင့္ ေလာင္စာဆီ တင္သြင္းမႈကုိ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားမႈအား ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ျခင္း အေျခခံအစုိးရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သြက္လက္ျမန္ဆန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး လာျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

                ယခုအခါ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကိစၥကုိင္တြယ္ရန္ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေၾကာင္း အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ ယခင္က ကန္႔သတ္ထားခဲ့ေသာ အေသးစား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

                ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ အာဆီယံတုိ႔ဆံုေသာ ေနရာတြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အဓိက အေျခခံ အေဆာက္ အဦးစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ တုိင္းျပည္ကုိ အက်ဳိးအျမတ္ရွိေစမည့္ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

                ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက အစုိးရကေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၁ မတ္လတြင္ ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစံခ်ိန္တင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိအထဲတြင္ တ႐ုတ္က ပါဝါ စီမံကိန္းမ်ား၌ ၄၁ % ပါဝင္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

                ထို႔အျပင္ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကြက္လပ္မ်ား ဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ပင္လွ်င္ ၿပီးျပည္စံုျခင္းမဟုတ္သည့္တုိင္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခြင့္အနည္း ငယ္ ရခဲ့ပါသည္။

                ထို႔သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းကုိ ၾကည့္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေလာက္ေအာင္ ျမန္ဆန္ျခင္းကား မရွိေသးေပ။

                စစ္တပ္ကုိ အစုိးရမွ ခဲြထုတ္လုိက္ၿပီး၊ ယခင္အာဏာရွင္သန္းေရႊမွာလည္း အမွန္တကယ္အနားယူ သြားပံု ရေသာ္လည္း ပါလီမန္ႏွင့္ ကက္ဘိနက္တြင္ စစ္တပ္မွအရာရွိေဟာင္းမ်ားစြာပါဝင္ေနသည္။ “အားလံုးအရင္အတုိင္းပါပဲ”ဟု ရန္ကုန္အေျခစုိက္ႏုိင္ငံျခားသား ေလ့လာသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

                “နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ စစ္ေတြျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။ လူဦးေရအမ်ားစုဟာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကုိ ခံေနရပါတယ္။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အစုိးရလူေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြလုပ္ေနတုန္းပါပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈနဲ႔ပဲ ႀကံဳေတြ႕ေနတုန္းပါပဲ။ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႕စည္းခြင့္၊ ေျပာဆုိခြင့္ေတြမွာ တုိးတက္မလာေသးပါဘူး”ဟု ၎ကဆုိသည္။

                “အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားဟာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားဖုိ႔၊ ကမၻာႀကီးနဲ႔ ဆက္ေနဖုိ႔၊ ပုိမုိပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနဆဲပါပဲ။ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းေတြမွာလည္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

                Horsey ကဲ့သုိ႔ေသာ ပညာရွင္အမ်ားအျပားက ေရွ႕သုိ႔သြားေသာ ေျခလွမ္းမွာ ေသးငယ္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ခုထက္ စာလွ်င္ ပုိေကာင္းသည္ ဟု သေဘာတူၾကသည္။

                “ေႏွးေကြးၿပီး မျပည့္စံုတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမလုပ္ရင္ အျခားတစ္ခုက ျမန္ဆန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္တုန္းက အာဏာရွင္လုိ ပုိၿပီးဖိႏွိပ္ၿပီး၊ အထီးက်န္လမ္းေၾကာင္းကုိ သြားတဲ့ ဘက္ကုိ သြားမွာ စုိးရတယ္”ဟု Horsey က သတိေပးသည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ၌ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။

                သမၼတ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ား နည္းပါး လိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း ကလည္း ထုိအခ်က္ကုိ နားလည္ေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

***********************************************

က်ည္ဆန္ရထားတုိက္မႈတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈေတြ႕ရွိပါက ျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးမည္ဟု တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

(AP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

လူေပါင္း ၃၉ ဦးေသဆုံးၿပီး အမ်ားျပည္သူတုိ႔ အမ်က္ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည့္ က်ည္ဆန္ရထားတုိက္မႈတြင္ အဂတိလုိက္စားသည္ဟု စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ခံရသူမည္သူမဆုိ ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးေျပာဆုိလုိက္သည္။

ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္အေရွ႕ပိုင္း Wenzhou စီးတီးအနီး က်ည္ဆန္ရထားႏွစ္စီးတုိက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ရထားတုိက္မႈကုိ ယခုအခါ အေလးအနက္ထားစုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔သိရွိရန္ သတင္း ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ ရထားတုိက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၉၀ ဦးေက်ာ္ခန္႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

"ဒီရထားတုိက္မႈဟာ စက္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့တာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပႆနာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ျပႆနာရဲ႕ ေအာက္ဇစ္ျမစ္တစ္ခုလုံးကုိ ေျခေျချမစ္ျမစ္သိေအာင္မျဖစ္မေနလုပ္ရမွာပါ။ ဒီျပႆနာရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ အဂတိလုိက္စားမႈရွိေနတယ္ဆုိရင္ တရား ဥပေဒအတုိင္း ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမွာပါ။ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္းနဲ႔ ကုိင္တြယ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရထားတုိက္မႈမွာ ေသဆုံးသြားတဲ့သူေတြအတြက္ ဒီလိုကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္းသာ တစ္ခုတည္းေသာ မွ်တတဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္" ဟု

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဝမ္က်ားေပါင္က ဆုိသည္။

တရုတ္မီးရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ရထားတုိက္မႈသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာအခ်က္ျပစနစ္ႏွင့္ လူလုပ္သည့္အမွားအယြင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ၿပီး မၾကာခင္ပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဝမ္က်ားေပါင္က အထက္ပါအတုိင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရထားတုိက္မိမႈတြင္ ရထားတြဲေျခာက္တြဲ လမ္းေခ်ာ္ခဲ့ၿပီး ေလးတြဲမွာ အျမင့္ေပ ၁၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ေကာင္းကင္ ရထားလမ္းေပၚမွ ျပဳတ္က်သြားခဲ့သည္။ ရွန္ဟုိင္း မီးရထားဗ်ဴရုိမွ အႀကီးအကဲ An Lusheng အဆိုအရ Wenzhou South ဘူတာရုံရွိ အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္ စနစ္တပ္ဆင္ထားသည့္ ပုံစံခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ ျဖစ္ပြားပုံမွာ ေကာင္းကင္ရထားလမ္းေပၚ၌ မုိးႀကိဳးပစ္ခံရေသာေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းထားေသာ က်ည္ဆန္ရထားအား ေနာက္ရထား တစ္စီးက ေနာက္ဘက္မွဝင္တုိက္မိျခင္းျဖစ္သည္။

“မုိးႀကိဳးပစ္လုိက္ၿပီးေနာက္ အခ်က္စနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားတယ္။ မီးနီျပရမယ့္အစား မီးစိမ္းျပလုိက္တယ္” ဟု An Lusheng က CCTV မွသတင္း ထုတ္လႊင့္ခ်က္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ အခ်က္ျပစနစ္ကုိတီထြင္ထုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ တရုတ္ အမ်ိဳးသားမီးရထားဆက္သြယ္ေရးသုေတသနႏွင့္ Instutite of Signal and Communication (NRRDSC)က ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရထားတုိက္မိမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားသူမ်ား၏ က်န္ရစ္သူ မိသားစုဝင္မ်ားထံသုိ႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ရထားတုိက္မႈအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္မည့္ကိစၥတြင္ ဝင္ေရာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပစ္ရွိပါက ျပစ္ဒဏ္ေပးခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NRRDSC ကဆုိသည္။

ရထားတုိက္မႈတြင္ေသဆုံးသြားသူမ်ား၏ မိသားစု ၂၀ ခန္႔က အဆုိပါျဖစ္ရပ္ဆုိးႀကီးအား အျမန္ဆုံးစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ စာတန္းႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိင္ေဆာင္ကာ ေတာင္းဆုိမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဝမ္က်ားေပါင္က ရထားတုိက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ “အခုလုိရထားတုိက္မႈႀကီးျဖစ္ၿပီးေတာ့ မီးရထားဌာနေတြ အေနနဲ႔ ဘာမွဖုံးကြယ္လုိ႔မရဘူးျဖစ္သြားတယ္။ တစ္ဖက္မွာျပည္နယ္အစုိးရေတြကုိ ျပႆနာ ေျဖရွင္းခုိင္းတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရေတြကလည္းလုပ္တာကုိင္တာေႏွးေကြးေနတယ္။ တာဝန္မယူၾကဘူး။ အစုိးရေတြက သူတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ ေပးေနတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္သူတုိ႔က အစိုးရေတြကုိကာကြယ္ေပးေနတာလား” ဟု ရထားတုိက္မႈတြင္ အကုိျဖစ္သူအား ဆုံးရႈံးသြားသူ Lin က ေျပာျပသည္။

တရုတ္အစုိးရက အဆုိပါ ရထားလမ္းပုိင္းလုံၿခံဳေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ ႏွစ္လတာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားရာ ယခုရထားတုိက္မႈ မည္သုိ႔မည္ပုံျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္ ဟူသည့္ကိစၥအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ကုိယ္တုိင္သည္ပင္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ အႏၱရာယ္မ်ား လြန္းေသာ )