Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. စကားလံုးတိုင္းမွာ စြမ္းအားရွိတယ္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

စကားလံုးတိုင္းမွာ စြမ္းအားရွိတယ္

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ျမန္မာသိမႈနယ္ပယ္မွာ “စာတစ္လံုး ဘုရားတစ္စူ”ဟူေသာ အသိစကားသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္း စူးဝင္ေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးသူမမ်ား၏ ဆိုဆံုးမမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက စာအုပ္တစ္အုပ္ေပၚ ေက်ာ္ျဖတ္သြားရမည္ကို ဝန္ေလး ေနခဲ့သည္။ စကားလံုးေတြမွာ စြမ္းအားေတြ ကိုယ္စီရွိၾကပါသည္။ ယခုေခတ္အခါတြင္ စကားလံုးမ်ားမွာ ယခင္ထက္ပိုမိုတိုးပြား မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ စကားလံုးတိုးပြားလာလ်က္ ရွိေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ စကားလံုးမ်ား တိုးပြားလာရသည္ကို စမ္း စစ္ၾကည့္ေသာ္ အုိင္ဒီယာ ဖန္တီးမႈမ်ား အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ယင္းအုိင္ဒီယာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပသည့္ စကားလံုးမ်ား တိုးပြားလာရျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအတြက္ စကားလံုးတစ္လံုး၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အုိင္ဒီယာမ်ား ပါဝင္ေနခဲ့သည့္အတြက္ စကားလံုးမ်ားတြင္ စြမ္းအားမ်ားရွိသည္ဟု ေျပာစမွတ္တြင္ လာခဲ့သည္။

လက္ဝဲဆရာမ်ား၏ ရည္ရြယ္ရင္းယုတၱိအမွား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း စကားလံုးမ်ား ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳရာတြင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ား၊ လိုရာစြဲ ကိုယ္က်ိဳးရွာ အသံုးခ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာ့ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ၾသဇာႀကီးမားခဲ့သည့္ လက္ဝဲစာေပသမားမ်ားသည္ အီလစ္ဆုိသည့္ စကားလံုးကို ေရေပၚစီလူတန္းစားဟု လိုရာစြဲ ဘာသာျပန္ ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာသိမႈနယ္ပယ္တြင္ ယခုအခ်ိန္ထိတိုင္ အီလစ္ဆိုသည့္ စကားလံုးကို အႏုတ္လကၡဏာ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆို ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္ ေသာမတ္ဂ်က္ဖာဆန္က ယင္းစကားလံုးကို ဒီမိုကရက္တစ္ လက္ေရြးစင္ဝါဒ (democratic elitism ) ဟု သံုးဖူးပါသည္။ ဂ်က္ဖာဆန္၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အသိျမင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ရမည္ဟူေသာ သေဘာျဖစ္သည္။ ျမန္မာလက္ဝဲဆရာမ်ား အဓိပၸယ္ဖြင့္ခဲ့သလို ေရေပၚစီလူတန္းစားမဟုတ္ေပ။

လူေတာ္ႏွင့္ လူေကာင္း

တစ္ေခတ္တစ္ခါက စကားလံုးႏွစ္လံုးေၾကာင့္ အေက်အလည္ျငင္းခံုခဲ့ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့သည္။ “လူေတာ္”ႏွင့္ “လူေကာင္း” ဟူေသာ စကားလံုးႏွစ္လံုး ျဖစ္ပါသည္။ လူေတာ္လူေကာင္းဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို လူေကာင္းလူေတာ္ဟု ေျပာင္းလဲသံုးႏႈန္းခဲ့သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ လူသည္ ေတာ္ၿပီး မေကာင္းလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းႏုိင္၊ ေကာင္းၿပီးေတာ္မွသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္ဟူေသာ သေဘာျဖစ္သည္။ စာေရးသူအျမင္တြင္ လူေတာ္ဖို႔မွာ ခက္ခက္ခဲခဲ ေလ့က်င့္ယူရသလို ေကာင္းဖို႔ဆိုရာတြင္လည္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းရွိသည့္ အမူအက်င့္ကို ႀကိဳးစားယူရသည္သာ ျဖစ္သည္။ ေတာ္ၿပီး မေကာင္းလွ်င္ တကယ္မေတာ္၍သာ ျဖစ္မည္။ အေၾကာင္းမွာ ေတာ္ျခင္းတြင္ နက္ေသာအသိမ်ား ပါဝင္ေနၿပီးျဖစ္သည္။ အသိနက္လွ်င္ သတိၿမဲ၍ မေကာင္းမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေတာ္ၿပီး မေကာင္းသည့္သူမ်ားမွာ ကမာၻ႔သမုိင္းတြင္ေရာ၊ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ပါ ရွိခဲ့ပါသည္။ သူတို႔၏ ေတာ္ျခင္း ဆုိေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတြင္ အတတ္ဖက္သာမ်ားၿပီး အသိဖက္တြင္အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

မူႏွင့္လူ

ထို႔အျပင္  “မူ” နဲ႔ “လူ” ဟူေသာ စကားလံုးမွာ ကပ္ၿပီး႐ႈပ္ေနခဲ့သည့္ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ မူႏွင့္လူတြင္ ဘယ္အရာကို ဦးစားေပးမည္နည္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က မူေကာင္းမွ လူေကာင္းမည္။ တခ်ိဳ႕က မူဆုိသည္မွာ လူကလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ လူေကာင္းမွ မူေကာင္းမည္ဟု ဆိုျပန္သည္။ စာေရးသူအျမင္၌ ႏွစ္ခုစလံုး ေကာင္းမွျဖစ္မည္။ မူေကာင္းၿပီး လူမေကာင္းလွ်င္လည္း ယင္းမူကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာ၌ ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ၿပီး လူ ေကာင္းၿပီး မူမေကာင္းလွ်င္ေတာ့ လူေကာင္းမ်ား အစကတည္းက ပါဝင္လာႏုိင္စရာမရွိေပ။ မူႏွင့္လူသေဘာႏွင့္ ခပ္ဆင္ ဆင္ တူသည့္ စကားလံုးႏွစ္လံုးလည္း ရွိပါသည္။ Rule of Law ႏွင့္ Rule by Law တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕သည္ သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဥပေဒကိုျပင္ကာ အမႈကိစၥေဆာင္ရြက္ၿပီးကာမွ ဘယ္ေတာ့မွ တရားဥပေဒကို မခ်ိဳးေဖာက္၊ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီသာ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းဝန္းႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္ေလ့လာသူမ်ားက သက္ဆင္အား Rule by law ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ အင္အားသည္အမွန္၊ အမွန္သည္အင္အား ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ယွဥ္၍လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာေရးရာႏွင့္ ယွဥ္၍လည္းေကာင္း အေလးထား သံုးသပ္သင့္သည့္ အင္အား(might) ဆုိသည့္စကားလံုးႏွင့္အမွန္ (Right) ဆုိသည့္ စကားလံုးတို႔ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္သည္ အင္အားေလာ၊ အင္အားသည္ အမွန္ေလာဟု ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အင္အားသည္အမွန္ဟူေသာ သေဘာတရား ကိုင္စြဲ၍ အင္အားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တရားကိုေတာ့ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အင္အားအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာ ျပည္ သူ၏ သေဘာအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိလာၾကသည့္အခါ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္ ကုိ တစ္ကမာၻလံုး အတုိင္းအတာႏွင့္ က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ယခင္အာဏာပိုင္စနစ္တြင္ အင္အားသည္ အမွန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မေျပာရဲ၊ မဆိုရဲႏွင့္ အမ်ားမိုးခါးေရ ေသာက္လွ်င္ လိုက္ေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ အမွန္သည္ အင္အားျဖစ္လာသည္။ အႀကံအဖန္ထက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ခုိင္ခန္႔မည္၊ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္မည္။ သန္း၆၀ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးဟူသည့္ အမွန္သည္ အင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမွသာလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

**********************************************************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

0 comments:

Post a Comment