Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၁၃.၃.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း (၁)

  1. ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတစ္ခု ထပ္ဖြင့္မည္

(People's Daily မွ 13 March 2012 ရက္စြဲပါ Xinhua ၏ Myanmar to open one more border trade point with Thailand ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. အင္တာနက္၏ ရန္သူမ်ားစာရင္းတြင္ တရုတ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ျမန္မာတို႔ အၿပိဳင္ပါဝင္

(Ran ARMENIAN.Net မွ 12 March 2012 ရက္စြဲပါ China, Myanmar, N.korea on enemies of the Internet List ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. တရုတ္ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ ေလ်ာ့က်၍ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျပမႈ ျမင့္တက္

(Financial Times မွ 11 March 2012 ရက္စြဲပါ Chinese deficit widen as exports slump ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ျမန္မာတို႔ ျမစ္ေၾကာင္း သြားလာေရးစာခ်ဳပ္ ယခုလကုန္လက္မွတ္ေရးထိုးမည္

(Financial Express Bangladesh မွ 10 March 2012 ရက္စြဲပါ Syful Islam ေရးသားေသာ BD, Myanmar set to sign river protocol this month ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

*******************************************************************

ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတစ္ခု ထပ္ဖြင့္မည္

(People's Daily မွ 13 March 2012 ရက္စြဲပါ Xinhua ၏ Myanmar to open one more border trade point with Thailand ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္၍ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း မီဒီယာတစ္ခုက တနလၤာေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တနသၤာရီေတာင္ပိုင္း ေမာေတာင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသည္ ပဥၥမေျမာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း Global News ၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိုင္းနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၂ဝဝ၉-၁ဝ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၇၄) သန္းထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း တရားဝင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ယခုအသစ္မဖြင့္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ၁၂ ခုရွိရာ တရုတ္ႏွင့္ ၄ ခု၊ ထိုင္းႏွင့္ ၄ ခု၊ အိႏၵိယႏွင့္ ၂ ခု၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ၂ ခု အသီးသီး ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ထားဝယ္တို႔ ဆက္သြယ္ေသာ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးမွာ ေဖာက္လုပ္လ်က္ ရွိရာ တစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

တရားဝင္ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၂ဝ၁၁-၁၂ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.ဝ၄၆ ဘီလ်ံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ-၁၁ တြင္ ေဒၚလာ ၁.၉ ဘီလ်ံသာ ရွိခဲ့ရာ ၆ဝ% ေက်ာ္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏ တက္လာရျခင္းမွာ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံနီးပါး ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ တရုတ္ႏွင့္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး ေနာက္မွ ထိုင္း၊ အိႏိၵယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ အသီးသီး ရွိခဲ့သည္။

************************************************************

အင္တာနက္၏ ရန္သူမ်ားစာရင္းတြင္ တရုတ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ျမန္မာတို႔ အၿပိဳင္ပါဝင္

(Ran ARMENIAN.Net မွ 12 March 2012 ရက္စြဲပါ China, Myanmar, N.korea on enemies of the Internet List ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

Reporters Without Borders နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ား အဖြဲ႕က ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေသာ အင္တာနက္၏ ရန္သူမ်ားစာရင္းတြင္ အာရပ္ေႏြဦး အံုႂကြမႈသည္ အင္တာနက္လြတ္လပ္ခြင့္ မ်က္ႏွာစာကို ေျပာင္းလဲေပးေနသည္ဟု သံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၌ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ျပင္းထန္စြာ တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို အင္တာနက္၏ရန္သူမ်ားဟု အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းကိုလည္း ျပဳစုထားသည္ဟု Associated Press က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ အုပ္စုက ရန္သူမ်ား စာရင္းတြင္ ဘာရိန္းႏိုင္ငံကိုလည္း ထည့္သြင္းထားၿပီး ဆြန္နီ အာဏာရွင္ မင္းဆက္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ရွီတီဦးေဆာင္ သူပုန္ထမႈကို ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ သတင္းေမွာင္ခ်ျခင္း၊ ဘေလာ့ဂါမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း တို႔ကို က်ဴးလြန္ေနသည္ဟု ေထာက္ျပ ညႊန္ျပထားသည္။ ဘာရိန္းသည္ မူလကပင္ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံကိုမူ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ စာရင္းမွ ဖယ္လိုက္ၿပီဟု သိရသည္။ ယခုေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေသာ အင္တာနက္၏ ရန္သူမ်ား စာရင္းတြင္ အင္တာနက္ ပိတ္ဆို႔မႈ၌ နာမည္ေက်ာ္ တရုတ္၊ ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အံ့အားသင့္စရာ အခ်က္မွာ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔ ပါဝင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ် နိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္ လိင္ႏိႈးဆြသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ အျခားမသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို တားဆီးမည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ (Filter)ဆန္ကာစစ္ခ်သည့္စနစ္ကို ဖန္တီးၾကရန္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္ကုမၸဏီမ်ား (ISP) မ်ားကို သိမ္းသြင္းေနသည္ဟု နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားက ျပစ္တင္ ေဝဖန္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ဩစေၾတးလ် အစိုးရက သတ္မွတ္စံညႊန္းမ်ား အလြန္အကၽြံ က်ယ္ျပန္႔လြန္းေသာ Filter စနစ္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းအေပၚ သတင္းေထာက္အသင္းက စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည္ဟု သိရသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္လည္း သတင္းေထာက္မ်ား ေရးသားေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္မႈ စြဲခ်က္တင္ျခင္း မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မႏွစ္က ေစာင့္ၾကည့္သတိထားရမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ စာရင္းတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ဆက္လက္ ပါဝင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ တရားမဝင္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲသူမ်ားအား အင္တာနက္ သံုးစြဲခြင့္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

**************************************************************

တရုတ္ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ ေလ်ာ့က်၍ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျပမႈ ျမင့္တက္

(Financial Times မွ 11 March 2012 ရက္စြဲပါ Chinese deficit widen as exports slump ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျပမႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေဒၚလာ ၃၁ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံထိ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဝယ္လုိအား ေႏွးေကြးမႈႏွင့္ ကမာၻ႔ဒုတိယအႀကီးအဆုံး စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏုိင္ငံ တရုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရးတုိးတက္ျခင္း ေႏွးေကြးလာမႈဳႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တရုတ္ျပည္မွ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈမွာ ဇန္နဝါရီလ တင္ပုိ႔မႈထက္ ၂၃ ဒႆမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၁၈ ဒႆမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ေႏွးေကြးက်ဆင္းသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပုိမုိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဌာနက ဆုိသည္။ တရုတ္ျပည္၏ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ ေလ်ာ့က်လာရေသာ္လည္း သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈမွာ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အားေကာင္းလ်က္ ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ တရုတ္ျပည္က ေရနံစိမ္း၊ သံႏွင့္ သတၱဳရုိင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ ေလ်ာ့က် လာျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကုန္သြယ္ေရး လုိေငြျပမႈ အျမင့္ဆုံးအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ အေကာက္ခြန္အေထြေထြ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနက မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ တုိင္းတာရာတြင္ အဓိက အခရာ က်ေသာ ဘာရုိမီတာျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္၏ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈသည္ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား အတြက္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဝယ္လုိအားႏွင့္ နီးကပ္စြာခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား အဆုိအရ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဆုိင္ရာ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းႏွင့္အတူ တရုတ္ပုိ႔ကုန္ တင္ပုိ႔မႈ ေလ်ာ့က် လာျခင္းေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းအစ