Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၅.၃.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. မေလးကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး စဥ္းစားရန္ တိုက္တြန္း

(The Star Online မွ 15 March 2012 ရက္စြဲပါ Zazali Musa ေရးသားေသာ Consider investing in Myanmar Malaysian companies told ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. တ႐ုတ္သို႔က်ဴးေက်ာ္ျခင္း

(Strategy Page မွ 14 March 2012 ရက္စြဲပါ Invading China ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

******************************************************************************

မေလးကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး စဥ္းစားရန္ တိုက္တြန္း

(The Star Online မွ 15 March 2012 ရက္စြဲပါ Zazali Musa ေရးသားေသာ Consider investing in Myanmar Malaysian companies told ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

မေလးရွားအစိုးရသည္ မေလးရွား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ယင္းတို႔၏ ေနာက္ထပ္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ လိုလားလ်က္ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး Datuk Seri Mustapa Mohamed က ျမန္မာအစိုးရ၏ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ ဖိတ္ေခၚေနသည့္ လကၡဏာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား ေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ စားအုန္းဆီ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အေျခပစၥည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

"လက္ရွိအားျဖင့္ မေလးရွားကုမၸဏီနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနၿပီး ေနာက္ထပ္ ျမန္မာကို ပိုၿပီး သြားေစခ်င္ပါတယ္" ဟု ယင္းက ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Mustapa က မၾကာမီက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္၍ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မေလးရွားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ခ်ျပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းသည္ Johor တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံသူမ်ားႏွင့္ တံခါးပိတ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ၿပီး အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ Iskandar ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ CEO ျဖစ္သူ Ismail Ibraham ၏တင္ျပမႈကို တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့သည္။

Mustapa က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တံခါးဖြင့္ဝါဒေၾကာင့္ မေလးရွား၏ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ထိခိုက္မည္ကို မစိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ "ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးဟာ FDI ကို ဆြဲေဆာင္ရာမွာ သူ႔ပစ္မွတ္နဲ႔သူ ရွိပါတယ္။ မေလးရွားက အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ရည္ရြယ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ လုပ္သားအင္အား သံုးရတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းအေပၚ ပိုၿပီး ပစ္မွတ္ထားပါတယ္" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

****************************************************************

တ႐ုတ္သို႔က်ဴးေက်ာ္ျခင္း

(Strategy Page မွ 14 March 2012 ရက္စြဲပါ Invading China ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာအစိုးရ၏ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ား ရရန္ ႀကိဳးစားမႈသည္ ဒီမိုကေရစီကို ျပ၍ ယံုၾကည္လာေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္မႈေပၚတြင္ မူတည္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာမ်ားကမူ လက္ရွိတြင္ အမ်ားစုက အၿငိမ္းစားယူသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ စစ္တပ္အရာရွိမ်ား လႊမ္းမိုးေသာ အစိုးရ၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ရွိေနေသးသည္ဟု ခံစားေနၾကရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူအမ်ားစုကို ရဲမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္၍ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယခု ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မ႐ိုးသားမႈမ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို စစ္ေဆးၾကည့္ေသာအခါ ေသဆံုးသူ အမ်ားအျပား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ၾကရသည္။ အစိုးရကမူ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားသည္ စကား ေျပာဆိုရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ မည္သူ႔ကို ေျပာသည္ ဆိုသည္ကိုလည္းေကာင္း သတိထားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ အလြန္အကၽြံ  ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ရရွိသည္။ အဆက္အသြယ္ ေကာင္းေကာင္း မရွိသူမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ၾကရသည္။ လာဘ္ေပးျခင္းသည္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အဓိက လ&#