Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၂၆.၄.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၁)

  1. အေမရိကန္က အေရးယူမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္း ရုတ္သိမ္းရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆို

(AFP သတင္းမွ 26 April 2012 ရက္စြဲပါ US rules out immediate end to Myanmar sanctions ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အေနာက္က ျမန္မာကို လက္နက္တပ္ဆင္ရန္ အကူအညီေပးျခင္း

(The Diplomat မွ 21 April 2012 ရက္စြဲပါ Zaw Nay Aung ေရးသားေသာ How west will arm Burma ကို ဘာသာ  ျပန္ဆိုသည္)

*******************************************

အေမရိကန္က အေရးယူမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္း ရုတ္သိမ္းရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆို

(AFP သတင္းမွ 26 April 2012 ရက္စြဲပါ US rules out immediate end to Myanmar sanctions ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္း ရုတ္သိမ္းေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာ အဆံုးသတ္ေရး အပါအဝင္ အျခား ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရကို တြန္းအားေပးရန္အတြက္ လီဗာကို ဆက္နင္းထားလိုေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခ်ိန္တြင္ အီးယူႏွင့္ ကေနဒါတို႔က အေရးယူ ခ်မွတ္ထားမႈ အမ်ားစုကို ယခု သီတင္းပတ္အတြင္း ရပ္ဆိုင္းေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ကလည္း ေႂကြးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

သမၼတ အိုဘားမားအစိုးရသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ ေရွ႕ဆံုးမွ ဦးေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး အေမရိကန္ NGO မ်ား၏ ေငြေၾကး ဆက္ဆံမႈ တားျမစ္ခ်က္ အဆံုးသတ္ျခင္း အပါအဝင္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္မႈ အခ်ိဳ႕ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံမႈပံုစံ အဓိက ဗိသုကာျဖစ္ေသာ ကာ့တ္ ကမ့္ဘဲက စိုးရိမ္ပူပန္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကို "မိမိတို႔ အစိုးရ၌ ျမင္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့ေစမည့္ ဇာပုဝါပါးႏွင့္ ေနကာမ်က္မွန္မ်ား မရွိပါ။ သင့္ေလွ်ာ္မွန္ကန္ေသာ က႑မ်ား၌သာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္" ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

"ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အေရးယူမႈေတြ ရုတ္သိမ္းဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိေသးပါဘူး" ဟု အာရွေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကာ့တ္ကမ့္ဘဲက လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီတြင္ ထြက္ဆိုသြားခဲ့သည္။

"တကယ္လို႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေနာက္ျပန္လွည့္မယ္ ဒါမွမဟုတ္ ရပ္တန္႔သြားမယ္ ဆိုရင္ တု႔ံျပန္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားေတြ ရွိရမယ္။ ဖိအားေပးတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဟာဗ်ဴဟာရဲ႕ မရွိမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိနားလည္ထားပါတယ္" ဟု ကမ့္ဘဲက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာတစ္ခု ေပးလိုက္သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးျခင္း အပါအဝင္ သမၼတ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္ ကမ့္ဘဲက ခ်ီးက်ဴး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သို႔ရာတြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ဗမာတို႔ ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ကမၻာ့ အၾကာရွည္ဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ခံစားရျခင္း မရွိေသးဟု ကမ့္ဘဲက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ကမ့္ဘဲက ဆက္လက္၍ "ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔အျပား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ လုပ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ေသခ်ာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ကိစၥနဲ႔ လံုးဝ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္တဲ့ တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ သတင္း အစီရင္ခံစာေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဒုကၡေရာက္ေစပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလက ဦးသိန္းစိန္၏ အပစ္ရပ္အမိန္႔ကို စစ္တပ္က လစ္လ်ဴရႈခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မတရားက်င့္မႈမ်ား၊ အဓမၼ ခိုင္းေစမႈမ်ားႏွင့္ အျခား ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားကို အထူး စိုးရိမ္ ပူပန္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားသည္။

ကာလရွည္ၾကာ လႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရကို ရံပံုေငြ ျဖည့္တင္းေပးခဲ့သည္ဟု ယူဆရေသာ ေက်ာက္မ်က္၊ ကၽြန္း၊ သစ္မာႏွင့္ အျခား အျမတ္မ်ား ကုန္ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ဆက္လက္ က်င့္သံုးလ်က္ ရွိသည္။

**************************************

အေနာက္က ျမန္မာကို လက္နက္တပ္ဆင္ရန္ အကူအညီေပးျခင္း

(The Diplomat မွ 21 April 2012 ရက္စြဲပါ Zaw Nay Aung ေရးသားေသာ How west will arm Burma ကို ဘာသာ  ျပန္ဆိုသည္)

(ေဆာင္းပါးေကာင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ျပည္ပေရာက္ အခ်ိဳ႕ျမန္မာမ်ား၏ အဓိပၸာယ္မဲ့ ေရးသားမႈမ်ားကို သိေစလို၍ ဘာသာ ျပန္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္)

အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာနက အဂၤါေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကး အျမတ္မယူေသာ၊ လူသားခ်င္း စာနာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္၊ ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ ေနာ္ေဝတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထက္ ပို၍ အသိဉာဏ္ျမင့္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ျမန္မာခရီးစဥ္တြင္ အေရးယူမႈမ်ား ယာယီ ရုတ္သိမ္းေရးအတြက္ ေထာက္ခံမႈကို ေၾကညာခဲ့သည္။ ေနာ္ေဝႏွင့္ ဩစေၾတးလ်တို႔ကလည္း ေနာက္မွလိုက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူမႈမ်ားတြင္ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္မႈ ပိတ္ပင္ထားျခင္းသာ က်န္ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး အီးယူကလည္း ၿဗိတိန္၏ လုပ္ေဆာင္မႈအတိုင္း လာမည့္ အပတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဝါဒ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈတြင္ ေထာက္ခံလာဖြယ္ ရွိေနသည္။ (ယခုအခါ အီးယူက ထိုအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာ)

အကယ္၍သာ အီးယူသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိတ္ပင္ထားျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဗီဇာႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားကို ယာယီ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါက အီးယူမူဝါဒသည္ အေမရိကန္မူဝါဒႏွင့္ လံုးဝ ကြဲျပားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနအမွန္တရားကို ၾကည့္ပါက အေမရိကန္က သတိထား၍ တု႔ံျပန္ေနမႈမွာ ပို၍ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ တစ္ေန႔တျခား မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ားကို ေတြ႕လာရသည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD မွ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မည္ ဟု က်မ္းက်ိန္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဝင္မဝင္ကိစၥအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဝခြဲရခက္ေသာ ျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ မေသခ်ာ မေရရာမႈမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရက ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ပဋိပကၡအျပင္ ထပ္မံ ေပၚထြက္လာေသာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

အစိုးရသည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ္လည္း စစ္တပ္မွ အရာရွိ ၃ ဦးအား စစ္တပ္တြင္းမွ အခက္အခဲမ်ားအား ဘေလာ့တြင္ ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ရာ အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ေသာ အျမင္မ်ားကို သည္းခံျခင္း မရွိေသးဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ RFA ျမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ေလတပ္မွ အရာရွိ ၃ ဦးအား ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔က စစ္တရားရံုးျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ဗိုလ္ႀကီးေဇာ္လင္းေဒြးမွာ အျခား ဥပေဒမ်ားအျပင္ အီလက္ထရြန္နစ္ ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂ဝ ခ်မွတ္ခံရသည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အျခားအရာရွိ ၂ ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခံရသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇြန္လတြင္ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ၿဗိတိန္ႏွင့္ ေနာ္ေဝသို႔ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားႏိုင္မည္ ဟုတ္မဟုတ္ ကလည္း မရွင္းလင္းေသးေပ။ သူမအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္လည္း မရရွိေသးဘဲ ခရီးစဥ