Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၃.၉.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝႏုိင္မည္ဟု ဆုိ

(Gulf Times မွ 2 September 2012 ရက္စြဲပါ Yangon to allow daily newspapers ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

၂၀၁၅တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းမဲ့ဇုန္ျဖစ္လာရန္ အာဆီယံေမွ်ာ္မွန္း

(Bernama Newsမွ 1Sept2012 ရက္စြဲပါ “Asean set to become druge-free zone by 2015” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

အိႏၵိယ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ေကာင္း

(31 August 2012ရက္စြဲပါ BBC Newsမွ “India’s economic growth better than forecast” သတင္းကိုဘာသာျပန္ ဆိုသည္ )

****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝႏုိင္မည္ဟုဆုိ

(Gulf Times မွ 2 September 2012 ရက္စြဲပါ Yangon to allow daily newspapers ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

လာမည့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွစ၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးသစ္ ဦး ေအာင္ၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ ျမန္မာတုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္သုိ႔ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာဆုိရာတြင္ လတ္တေလာ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားသာ ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝ ႏုိင္ေသာ္ လည္း လာမည့္လ မ်ားအတြင္း ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားလည္း ထုတ္ေဝလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

"ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြဟာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းပဲ ယုံၾကည္ထားပါတယ္" ဟု ယခင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း ေနရာကုိ အစားထုိး ဝင္ေရာက္လာသူ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာ အစုိးရ သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရ တစ္ရပ္အျဖစ္ ပုိမုိပီျပင္လာေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား ရာထူးေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပုဂၢလိက သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားအတြက္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ မေပၚထြက္မီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္းမ်ားကို ဦးစြာ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မည္သည့္အခ်ိန္ ကာလတြင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳမည္ဟူေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကုိ ဦးေအာင္ၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မရွိေပ။

"ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းနဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိတဲ့ မီဒီယာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ဆႏၵရွိေနပါတယ္" ဟု ၎ကဆုိသည္။ မီဒီယာ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အဆုိျပဳ တင္ျပမည့္ ကိစၥမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ ပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္ အႀကံဉာဏ္ ရယူတုိင္ပင္ရန္ အခ်ိန္ေပးရဦးမည္ ျဖစ္၍ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ လယ္ပုိင္းက အပတ္စဥ္ ထုတ္သတင္း ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ အျခားစာေစာင္မ်ားအား ယခင္ တင္-ထုတ္ စနစ္မွ ထုတ္-တင္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးလုိက္သည္။ ယခင္က ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈ မျပဳမီ ဆင္ဆာအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပသည့္ စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ထုတ္ေဝၿပီးမွ စိစစ္ေရးသုိ႔ တင္ျပရသည့္ စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားတင္ဆက္မႈပုံစံ အနည္းငယ္ ေခတ္မီ ဆန္းသစ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ ရ သည္။ အထူးသျဖင့္ အဆုိပါ သတင္းစာမ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူ မင္းသား၊ မင္းသမီး မ်ား၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ အတင္းအဖ်င္းသတင္းမ်ား ပုိမုိထည့္သြင္းလာသည္။ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးသစ္ ဦးေအာင္ၾကည္က အဆုိပါ သတင္းစာမ်ားသည္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၀၁၅တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းမဲ့ဇုန္ျဖစ္လာရန္ အာဆီယံေမွ်ာ္မွန္း

(Bernama Newsမွ 1Sept2012 ရက္စြဲပါ “Asean set to become druge-free zone by 2015” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ သည္၂၀၁၅တြင္ ကမာၻ႔မူယစ္ေဆးဝါး ကင္းမဲ့ဇုန္ ျဖစ္လာရန္ စီစဥ္ထားၾကသည့္ အေလ်ာက္ ေသာၾကာေန႔က ဘန္ေကာက္ တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာအာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ား အထူးအစည္းအေဝးကို ထိုင္းႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ ျမင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေသာ့ခ်က္က်ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု Thai News Agencyက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုး၏ တူညီေသာပန္းတိုင္ ျဖစ္သည့္၂၀၁၅တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ထိေရာက္စြာ  ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကိစၥ ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးေရးဆြဲ ခဲ့ၾကၿပီး ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခ်ာလမ္က “အာဆီယံ အသိုင္းအဝိုင္းအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္ထားေသာ ၂၀၁၅တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ ေဒသတြင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို မထိခိုက္ေစရန္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားက တားဆီးၾကရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ”ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး “ျမန္မာႏိုင္ငံ တာခ်ီလိတ္ေဒသသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမ်ား၏ ျမစ္ဖ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္  အာဆီယံအဖြဲ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

အကယ္၍ တာခ်ီလိတ္ေဒသမွ မူယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္သည္ ဆိုပါက အာဆီယံေဒသ ၏မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး တာဝန္ရွိသူ ခ်ာလမ္ယူဘမ္႐ြန္က ဆက္လက္ေျပာဆို သြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အိႏၵိယ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ေကာင္း

(31 August 2012ရက္စြဲပါ BBC Newsမွ “India’s economic growth better than forecast” သတင္းကိုဘာသာျပန္ ဆိုသည္ )

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ဇြန္လတြင္ ကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ ပထမသံုးလ၌ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ပိုမို လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ အာရွေဒသ၏ တတိယအႀကီးမားဆံုး စီးပြားေရးႏိုင္ငံအဖို႔ တိုးတက္မႈသိသာေႏွးေကြး မည္ကို စိုးရိမ္ ေနရျခင္းအား ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဧၿပီလမွ ဇြန္လအထိတိုးတက္မႈမ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ထက္စာလွ်င္  ၅.၅ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ သံုးသပ္သူအမ်ားစုကမူ တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၅.၃ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည္ ကြာတားက ႏွစ္စဥ္ႀကီးထြားမႈႏႈန္းမွာ ၅.၃ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိျခင္း၊ စက္႐ံုထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေႏွးေကြးလာျခင္း တို႔သည္ေရရွည္ တိုးတက္မႈအား ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

                “တိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ အံ့ၾသဖြယ္ ၅.၅ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ အခုႏႈန္းဟာ အလားအလာေကာင္း တယ္လို႔ သတ္မွတ္ရမယ့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေအာက္မွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေႏွးေ(