Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၄.၁၀.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးပြားလာမႈေၾကာင့္ ေျမသိမ္းခံရသည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ႀကီးထြား

(VOA News မွ 22 October ရက္စြဲပါ “Burmese Investment Boom fuels worries over land grabs” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ႀကီးမားေသာ ၿပိဳင္ပြဲႀကီး၌ ပါဝင္လာမည့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ေနရာ

(22 October 2012 ရက္စြဲပါ Wall Street Journal မွ Jan Storey ေရးသားေသာ The Great game, Burma edition ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***********************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးပြားလာမႈေၾကာင့္ ေျမသိမ္းခံရသည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ႀကီးထြား

(VOA News မွ 22 October ရက္စြဲပါ “Burmese Investment Boom fuels worries over land grabs” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ျမန္မာႏို္င္ငံကစီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ေပးမႈေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရး အဆက္အသြယ္ ေကာင္းေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူေနၾကေသာေၾကာင့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ ေကာ္မရွင္ကိုအစုိးရက ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ရသည္။ အေရွ႕ေတာင္ကမ္း႐ိုးတမ္းမွ ေဒၚလာဘီလီယံ(၅၀)တန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ျပႆနာ နယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေျမသိမ္းယူမႈ

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ေျမအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရကသာ ပိုင္ေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ေျမမပိုင္ေသာ တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္လယ္သမားမ်ားသာ ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတစ္ေလ်ာက္လံုး တပ္မေတာ္အစုိးရႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိသူ စီးပြားေရးသမားမ်ားက သတၳဳတြင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားထံမွ ေျမယာမ်ားကိုသိမ္းယူခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္။ ေျမယာသိမ္းခံရသူအမ်ားစုမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အနည္းငယ္သာ ရရွိသည္။

ယခုအခါ အစုိးရသစ္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ဥပေဒသစ္မ်ားေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး၊ ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ပိုမိုခြင့္ျပဳရန္ အတြက္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ကသိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမဧရိယာ ဟက္တာ ၃.၆သန္း(ဧက ၇သန္းခန္႔)ရွိေနၿပီဟု လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ေတြ႔ေနရတဲ့ျပႆနာ တစ္ခုကေတာ့ ေျမျပႆနာပါပဲ။ အဆက္အသြယ္ေကာင္းတဲ့ လူခ်မ္းသာေတြက ျပဳလုပ္ေနတဲ့ေျမ သိမ္းယူမႈေတြ၊ တရားမဝင္ ေျမအပိုင္စီးမႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ အရင္က အေရးမႀကီးဘူးလို႔ယူဆခဲ့တဲ့ နယ္ေျမေတြမွာလည္း အလားတူ ျပႆနာေတြ စျဖစ္ေနပါၿပီ။ အဆက္အသြယ္ေကာင္းသူေတြက ရြာသားေတြနဲ႔ လယ္သမားေတြကို ေနစရာမရွိေအာင္ လုပ္ေနၾကတဲ့အတြက္ အႏၱရာယ္ အရမ္းႀကီးေနပါၿပီ”ဟု Human Rights Watch မွ အာရွေရးရာ ဒုတိယဒါ႐ိုက္တာ ဖီလ္ေရာဘတ္ဆန္က ေျပာၾကားသည္။

အဓမၼေျမသိမ္းမႈ သမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္လည္း တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေျမမ်ားဆက္လက္သိမ္းယူေနေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ၎အျပဳအမူမ်ားက တပ္မေတာ္၏အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ သံသယျဖစ္ေအာင္ လမ္းညႊန္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားသူမွာ Burma Partnership အဖြဲ႔မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ခင္ဥမၼာျဖစ္သည္။ “စစ္တပ္က တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေျမေတြအမ်ားႀကီးသိမ္းယူၿပီး စစ္စခန္းသစ္ေတြ ေဆာက္ေနတယ္လို႔ သတင္းရရွိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ေျပာင္းေနတဲ့ႏိုင္ငံမွာ ဘာေၾကာင့္စစ္စခန္းသစ္ေတြ ေဆာက္ေနသလဲလို႔ ေမးစရာရွိလာပါတယ္”ဟု သူမက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ရြာသားေတြ ဆႏၵျပ

ေျမျပႆနာ အေျခအေနဆိုးေနၿပီဟု လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာဆိုၾကခ်ိန္တြင္ အစိုးရကသမၼတ႐ံုးလက္ေအာက္ခံ ေျမယာေကာ္မရွင္ မွတဆင့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းမည့္ လကၡဏာမ်ားေတြ႔ရသည္။

ယခင္ကႏွင့္မတူဘဲ ကန္႔ကြက္လိုသူမ်ား တိုင္ၾကားခြင့္ရွိသည့္ အခင္းအက်င္းသစ္တစ္ရပ္ကို ၎ေကာ္မရွင္က ဖန္တီးေပးထားသည္ဟု အမ္စတာဒမ္အေျခစိုက္ Transnational Institute မွ သုေတသနပညာရွင္ Kevim woods ကဆိုသည္။

“အရင္ကဆိုရင္ ဒီကိစၥမ်ိဳးကို ရြာသားေတြေျပာဆိုခြင့္ လံုးဝမရွိပါဘူး။ ေျပာတဲ့သူ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာပါ။ အခုေတာ့ ႐ုတ္တရတ္ပဲ ေျပာဆိုခြင့္ ရလာၾကၿပီ။ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကေတာ့ ရွိေသးတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုကိစၥေတြကို လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူေတြ ေပ်ာက္သြားတာမ်ိဳး မရွိေတာ့ဘူး။ တစ္ျခားရြာသားေတြကိုလည္း အလားတူ အျမင္က်ယ္လာေစတဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ေျမသိမ္းယူမႈေၾကာင့္ အုိးမဲ ့အိမ္မဲ့ ျပႆနာႀကီးထြား

အထူးစိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေသာ ကိစၥမွာ ေတာင္ဖက္ကမ္း႐ိုးတန္းမွ ၂၅၀ စတုရန္းကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းေသာ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၅၀ တန္ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏို္င္ငံပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ခ္အတြက္ အေရးပါေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ထိုင္းတို႔ ပိုက္ဆံထုတ္မည့္ စီမံကိန္းသည္ လူေပါင္း ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၂၀ ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားစြာကို ေနရာေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု Transnational Institute ၏ေနာက္ဆံုးထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနရာဖယ္ေပးရသူမ်ားအား တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္အတူ ရြာသစ္မ်ားတည္ေပးသည္ဟု ထားဝယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းက ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားက သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္မ်ားအရ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ေျမယာေစ်းကြက္တစ္ခုဖန္တီးမည့္ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လယ္သမားမ်ား ဒုကၡေတြ႔ဖြယ္ရွိသည္ဟု Kevim Woods ကေျပာၾကားသည္။

Kevim Woods က“ႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၇၀  ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လယ္သမားေတြရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏိုင္တဲ့ အေနအထားတစ္ခုကို ခင္ဗ်ားတို႔ဖန္တီးလိုိက္တာပါပဲ။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲတဲ့ ဥပေဒေတြအေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းသူျပည္သားအမ်ားစုႀကီး သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ တိုက္႐ုိက္မွီခုိေနၾကရတဲ့ေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ကေရာင္းခ်ပစ္ေန ပါတယ္”ဟု ပြင့္လင္းစြာေဝဖန္သည္။

ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ္လည္း ယင္းျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ တိုးတက္မႈရွိေနပံုရသည္ဟု ေျ