Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
Document yangonchronicle2011 Op-Ed

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၈.၁၀.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. လူငယ္တံခါး၊ လူဦးေရတံခါး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

လူငယ္တံခါး၊ လူဦးေရတံခါး

ေဇယ်သူ

(ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ရက္ေန႔ထုတ္  The Voice Weekly အတြဲ ၈ အမွတ္ ၄၃ မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပခ်က္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တံခါးဖြင့္ခ်ိန္” သည္ “လူဦးေရ အခြင့္အလမ္း တံခါး” ပြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ တိုက္ဆိုင္ ေနသည္။ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ လူဦးေရ (၁၅ ႏွင့္ ၆၄ ၾကား) ကို တည္ၿပီး စုစုေပါင္း လူဦးေရႏွင့္ စားထားေသာ ရလဒ္၊ အခ်ဳိးျမင့္မားျခင္းသည္ လူဦးေရ အခြင့္အလမ္း (demographic dividend) ပင္ျဖစ္သည္။ မွီခိုလူဦးေရထက္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ လူဦးေရကမ်ားလွ်င္ လူဦးေရ အခြင့္အလမ္းပင္။ အလြယ္ ေျပာရလွ်င္ ထိုင္စားမည့္ သူႏွင့္ စားစရာ ရွာမည့္ သူတို႔တြင္ စားစရာရွာမည့္ သူကမ်ားလွ်င္ ႀကီးပြား တိုးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရွိေနၿပီ။

သက္ႀကီးလူဦးေရ ၆၅ ႏွင့္ အထက္ အခ်ဳိးအစားသည္ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္သည့္ လူဦးေရ၏ ၇ဒသမ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း သာ ရွိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ (၁၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း)ႏွင့္ ထိုင္း (၁၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)တို႔ေအာက္ မ်ားစြာနိမ့္ေနေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးဘဏ္က မၾကာေသးမီက ထုုတ္ေဝခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး လူဦးေရကို အသက္အလုိက္ ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ အေပၚဆုံးမွစကာ စီစဥ္လိုက္လွ်င္ ငွက္ေပ်ာဖူးအသြင္ အလယ္တြင္ ေဖာင္းေန (လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏုိင္သူက မ်ားေန) ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ အခြင့္အလမ္း ေပၚထြန္းေနၿပီ။

လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားအရ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ဆုံဆည္းခ်ိန္တြင္ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ အသုံးခ်ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတို႔သည္ ထိုးတက္သြားၿမဲ ျဖစ္သည္။ ကမၻာတြင္ အျမင့္မားဆုံး အရွိန္ျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေတာက္ေလွ်ာက္ တုိးတက္ခဲ့သည့္ ကာလမ်ားသည္ လူဦးေရအခြင့္အလမ္း ေပၚေပါက္ခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနၿပီး ထိုအားသာခ်က္ကို တ႐ုတ္က ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုက့ဲသို႔ အမ်ားေအာခ်ဖြယ္ တိုးတက္မႈႏႈန္းကို ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရတြင္ လူငယ္ထု၏ အခ်ဳိးအစားသည္ ႀကီးမားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအား ေရွ႕သို႔ တြန္းပို႔ႏုိင္မည့္ အားသာ ခ်က္မ်ား ရွိသည့္အနက္ “လူငယ္ထု” ကို ထိပ္ဆုံးမွထား အားကိုးလာၾကသည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ၂၈ ႏွစ္ၾကား လူဦးေရသည္ ၁၃ သန္းရွိသည့္အတြက္ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္ေသာ လူဆယ္ေယာက္ ရွိလွ်င္ ေလးေယာက္မွာ လူငယ္ျဖစ္သည္။ ၁၅ ႏွင့္ ၃၄ ၾကား လူဦးေရကို တြက္လိုက္လွ်င္ အခ်ဳိးအစား ပိုျမင့္သြားမည္။ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္ေသာ အရြယ္ေအာက္ လူဦးေရသည္လည္း စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ေလးပုံတစ္ပုံ ရွိေနျပန္ရာ ႏုိင္ငံ့အနာဂတ္သည္ လူငယ္တို႔ လက္တြင္းတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာလွသည္။

 

အခြင္႔အလမ္းေလာ၊ က်ိန္စာေလာ

လူဦးေရ အခြင့္အလမ္းကိုု ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား ႀကဳံခဲ့ရေသာ္လည္း မသိသူေက်ာ္သြား၊ သိသူေဖာ္စား ဆုိသကဲ႔သုိ႔ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေလွကားကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား တက္သြားၾကၿပီး က်န္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဒုံရင္းဒုံရင္းသာ က်န္ခဲ့သည္။ လူဦးေရ အခြင့္အလမ္းမွ သည္ လူဦးေရ က်ိန္စာသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြား (Demographic Curse) လွ်င္ ဒုံရင္းထက္ပင္ဆိုးေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ လူငယ္မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အရြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ လုပ္ႏုိင္သည့္ အရြယ္တိုင္း အလုပ္အလိုလို မရေၾကာင္း လူတိုင္းအသိ။ အလုပ္မရွိ အကိုင္မရွိ ျဖစ္ေနလွ်င္ ကိုယ့္အားကိုယ္မကိုးႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိဘေဆြမ်ဳိး မ်ားက တင္ေကြၽးထားရမည္။ ထိုအခါ နဂိုကတည္းက ဝင္ေငြနည္းေသာ တုိင္းျပည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္လာမည္။ စိတ္ႏွစ္ျမဳပ္စရာ အလုပ္အကိုင္ မရွိျခင္း၊ ပညာေရး အားနည္းျခင္း၊ အခ်ိန္ ပိုျခင္း၊ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ဗဟုသုတ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ေသြးသား အားေကာင္းသည့္ အရြယ္တုိ႔ ေပါင္းမိပါက လိင္မွ တဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ AIDS စသည့္ ေရာဂါမ်ား ျပန္႔ပြားႏႈန္း ျမင့္မည္။ အေဖမေပၚဘဲ ကေလးဖ်က္ခ်ႏႈန္းမ်ားလည္း တုိးလာႏုိင္သည္။ လူငယ္ထုတြင္း စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္သူ မ်ားလာမည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ရာဇဝတ္မႈ၊ ရာဇဝတ္ ဂိုဏ္းမ်ား စသည္စသည္ ျဖင့္ တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ ျပႆနာမ်ား တုိးပြားလာမည္။ မိသားစုတြင္း လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုုင္ေနရလွ်င္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ၾကည့္ပါက သန္း ဆယ္ဂဏန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ လူသားတို႔၊ မိသားစုတို႔ ပါဝင္ ပတ္သက္ ေနေသာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မည္။ ထိုု ႏုုိင္ငံမ်ဳိးကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ေဝးေဝးေရွာင္မည္။ ထို လူငယ္တို႔ ငယ္စဥ္က အလုပ္မလုပ္၊ မလုပ္ႏုိင္၊ လုပ္ခြင့္မရေသာေၾကာင့္ စုေဆာင္း မထားခဲ့ႏုိင္လွ်င္ ယင္းတုိ႔ အိုမင္းမစြမ္း ေသာအခါ အိုုေသာသူ အေရအတြက္က မ်ားေနေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္က ကုန္း႐ုန္း ေပးဆပ္ရမည္။

 

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ခရီးလမ္းတြင္ အႀကီးမားဆုံး အတားအဆီး ႀကီးတစ္ရပ္မွာ စြမ္းရည္ Capacity တြင္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ အစိုးရ ဌာနမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားတြင္ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ၿပီး လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ စဥ္းစားတတ္သူမ်ား ရွိမွသာ ႏုိင္ငံေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ၿပီး ေရွ႕ေရာက္မည္။ လူသားအရင္း အျမစ္ကို အေကာင္းဆုံး ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္မွာ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ျဖစ္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္ကို တိုးျမႇင့္႐ုံႏွင့္ မလုုံေလာက္၊ ထိုက႑မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေျမလွန္သလုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မွသာ လူသား အခြင့္ အလမ္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္သည့္ လူငယ္ ဘယ္ႏွသန္းပင္ ရွိရွိ စဥ္းစားဉာဏ္နည္း၊ ရွဴနာ႐ိႈက္ ကုန္းမ်ား ျဖစ္ေနပါက မည္သို႔ အလုပ္ လုပ္ႏုုိင္မည္နည္း။ မည္သူက အလုပ္ခန္႔ မည္နည္း။ ႏုိင္ငံျခားမွ တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာလွ်င္လည္း အဆင့္နိမ့္ ပညာသာ တတ္လွ်င္ အဆင့္နိမ့္ ေနရာမ်ားသာရၿပီး အထက္ အဆင့္မ်ားကို ျပည္ပသား မ်ားကသာ ယူသြားေပမည္။

 

အလုပ္အကိုင္

လြတ္ေနေသာ လူငယ္မ်ားမွာ ႏုုိင္ငံအတြက္၊ မိသားစုအတြက္ မည္သုိ႔မွ် မေကာင္းသည့္အတြက္ လူငယ္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္ ေပးႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အရင္လိုသလို အေရးလည္းႀကီးသည္။ ျမန္မာတို႔ စီးပြားေရး လုပ္ၾကမွသာ ထုိလုပ္ငန္းတို႔က ခန္႔ထားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး ပတ္ ဝန္းက်င္ အေျခအေနေကာင္း (Good Business Climate) ကို ဖန္တီးေပးရန္ လိုသလို တရားသျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ျခင္း သည္ ကုသိုုလ္လည္းရ၊ ဝမ္းလည္းဝေၾကာင္း ပညာေပးရန္ လိုုသည္။

လူငယ္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္ ေပးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားမ်ားစားစား ဝင္လာရန္ လုိသလို ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသား လုပ္ ငန္းရွင္ တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးလာရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ထို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသုံးစြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္သာ ဝင္ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္ဘဲ အလုပ္အကိုင္အမ်ားအျပား ေပးႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္&