Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၉.၁၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာသမၼတ ၾသစေၾတးလ်သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည္

(29 Nov 2012 ရက္စြဲပါ National Times မွ Daniel Flitton ေရးသားေသာ Burma Prsident to visit Australia သတင္းကို                   ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏူိင္ငံ၌ေရွ႕တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိဟု ျဗိတိန္ရႈျမင

         (27 Nov 2012 ရက္စြဲပါ UPI မွ U.K sees challenges ahead of Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. Juroku Bank ႏွင့္ ျမန္မာဘဏ္ သေဘာတူလက္တဲြ

(Kyodo News မွ 29 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “joroko, Myanmar banks tie up” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေၾကးနီစီမံကိန္းကိစၥ ေနာက္ဆံုးဆႏၵျပမႈ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီး

(Reuters မွ 29 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Myanmar Police arrest activists over latest copper mine protest” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာသမၼတ ၾသစေၾတးလ်သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည္

(29 Nov 2012 ရက္စြဲပါ National Times မွ Daniel Flitton ေရးသားေသာ Burma Prsident to visit Australia သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Gillard အစုိးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေရွ႕လတြင္ ေကာ္ေဇာနီျဖင့္ ဧည္႔ခံျခင္းကိုခံယူရန္ ၾသစေၾတးလ်ႏူိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမုိကေရစီသို႔ဦးတည္ရန္ ပဲ့ကိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖိႏွိပ္ေနမႈမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးခဲ့ပါသည္။

၄င္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္မွစ၍ ကင္ဘာရာႏွင့္ဆစ္ဒနီသို႔ ႏွစ္ရက္တာလာေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Bob Carr က ဦးသိန္းစိန္အား လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ စတင္ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ မၾကာမီက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Julia Gillard က ထပ္မံဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ Zette Brake ကေျပာၾကားရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္အား ၾသစေၾတးလ်သို႔ဖိတ္ေခၚရန္ အခ်ိန္မတုိင္ေသးေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေပၚ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားမွာ ထင္ရွားေနေသးေၾကာင္း ဆုိပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္မွာ မၾကာေသးမီကအထိ ၾသစေၾတးလ်၏ ဗီဇာပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါ သည္။

ၾသစေၾတးလ်သည္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး၊ Mr Carr သည္ စစ္အစုိးရ ေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ Myanmar ဟူေသာအမည္ကို ေျပာင္းလဲလက္ခံခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏူိင္ငံႏွင့္ စစ္တပ္ခ်င္းဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ စကားေျပာမႈသည္ စုိးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း Ms Brake က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သံတမန္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ Griffith Asia Institute မွ Andrew Selth ကမူ ဦးသိန္းစိန္လာေရာက္မႈကို ႀကိဳဆိုသင့္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မေျဖရွင္းရေသးတဲ့ ျပႆနာေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနေသးတယ္ဆိုေပမယ့္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕အရွိန္အဟုန္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြကို ေထာက္ခံအားေပးဖုိ ႔ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ၄င္းကေျပာပါသည္။

***************************************

ျမန္မာႏူိင္ငံ၌ေရွ႕တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိဟု ျဗိတိန္ရႈျမင္

( 27 Nov 2012 ရက္စြဲပါ UPI မွ U.K sees challenges ahead of Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

ကုလသမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ကိစၥကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ျဗိတိသွ်အစုိးရက ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

ျဗိတိသွ်ႏုိင္ငံျခားေရးရံုး၀န္ႀကီး Hugo Swire ကေျပာၾကားရာတြင္ ၄င္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ အမ်ားသေဘာတူမႈအားႀကိဳဆုိေၾကာင္း ဆုိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွအစျပဳခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထိုက္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

“ေရွ႕မွာ စိန္ေခၚမႈရွိေနေသးတယ္ဆုိတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မူဆလင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားၾကားတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ခဲ့ ၿပီး ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း Swire က ေျပာပါသည္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ကုလသမဂၢအေထြအေထြညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားရာ၌ ၄င္း၏အစိုးရသည္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ အတူလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆုိပါသည္။

“အစုိးရဟာႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခုိင္မာစြာနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ကိစၥေတြေပၚလာခဲ့ပါတယ္”ဟု ၄င္းကေျပာပါသည္။

ကုလသမဂၢ၏ အေရးေပၚကိစၥမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြဗဟုိဌာနသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွအုိးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ(၅.၃)သန္း ေပးမည္ဟု ကုလသမဂၢက ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

**********************************************

Juroku Bank ႏွင့္ ျမန္မာဘဏ္ သေဘာတူလက္တဲ

(Kyodo News မွ 29 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “joroko, Myanmar banks tie up” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္ကုမၼဏီမ်ား ထူေထာင္ဖဲြ႔စည္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဂ်ပန္ဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာဘဏ္အၾကား ပထမဦးဆံုး သေဘာတူညီမူျဖင့္ ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ဂ်ပန္ juroko Bank က အဂၤါေန႕တြင္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီမူအရ ဂ်ီဖုအေျခစိုက္ Juroku Bank ၎၏ေဖာက္သည္ ကုမၼဏီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရး ေလာက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ၾသဂုတ္လက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဧရာဝတီဘဏ္သည္ ယန္းေငြ ၂၄.၂ ဘီလ်ံႏွင့္ညီမၽွေသာ မတည္ေငြရိွထားၿပီး၊ ဘဏ္ခဲြေပါင္း ၂၈ ခု ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည္။

***********************************************

ေၾကးနီစီမံကိန္းကိစၥ ေနာက္ဆံုးဆႏၵျပမႈ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီး

(Reuters မွ 29 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Myanmar Police arrest activists over latest copper mine protest” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တ႐ုတ္တို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ေၾကးနီစီမံကိန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ စဥ္းစားထားမႈကို ေနာက္ဆံုးကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦးကို ျမန္မာရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးလိုက္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ မေၾကလည္မႈမ်ားကိုနားေထာင္ရန္ ထိုေဒသသို႔ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းသို႔ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မံု႐ြာေဒသ ေၾကးနီစီမံကိန္းတစ္ဝိုက္မွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ႐ြာသူ၊ ႐ြာသားမ်ားသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလြန္ ယိုင္နဲ႔နဲ႔လြတ္လပ္ခြင့္ အသစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံတန္ တ႐ုတ္ေၾကးနီစီမံကိန္းတိုးခ်ဲ႕မႈကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါ သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသရွိ စီမံကိန္းအတြက္ လယ္ဧက ၇၈၀၀ ေက်ာ္ကို ဥပေဒႏွင့္မညီပဲ သိမ္းယူျခင္းခံရသည္ဟု &