Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၇.၁၂.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. Obama ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ ယခုအပတ္တြင္အိႏၵိယသို႔ သြားေရာက္မည္

(6 December 2012 ရက္စြဲပါ the Statesman မွ Obama’s pointman on Myanamr to travel to India this week ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ခရီးၾကမ္း

(7 December 2012 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Luke Hunt ေရးသားေသာ A rough road for inform in Burma ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

****************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ာ

Obama ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ ယခုအပတ္တြင္အိႏၵိယသို႔ သြားေရာက္မည္

(6 December 2012 ရက္စြဲပါ the Statesman မွ Obama’s pointman on Myanamr to travel to India this week ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ထိပ္တန္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးသည္ ယခုအပတ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အိႏိၵယအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေခတၱအေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မူဝါဒညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး Patrick Murphy သည္ဒီဇင္ဘာ ၇-၈ တြင္ နယူးေဒလီသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ႏွစ္ပတ္ၾကာ ခရီးစဥ္တြင္ ဘရပ္ဆဲ၊ လန္ဒန္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ Beijing တို႔သို႔လည္း သြားေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

“၎သည္ အႀကီးတန္းအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ NGO မ်ား၊ ဥာဏ္ႀကီးရွင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမရိကန္မူဝါဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ျပန္လည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အားေကာင္းေရးအတြက္ ေထာက္ခံပံ့ပိုးရန္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္”ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Murphy သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ မွ ၁၈ ထိသြားေရာက္မည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစိုးရတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား တိုင္းရင္းသားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Derek Mitchell ႏွင့္အတူ လူကုန္ကုးမႈတားဆီးေရးအတြက္ MTV အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ End Explaitation and Trafficking (EXIT) တြင္ပါဝင္ဆင္ႏဲႊမည္ ျဖစ္ပါသည္။

                                                        **************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ခရီးၾကမ္း

(7 December 2012 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Luke Hunt ေရးသားေသာ A rough road for inform in Burma ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုလာကိုစတာ စီးရသကဲ့သို႔ရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ျပင္ပကမာၻသို႔ စဥ္းစားရၾကပ္သည့္ လကၡဏာမ်ား ေပးေနျပန္ၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းကပင္ အႀကီးတန္းကုလသမဂၢ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနရသူ မူဆလင္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ အေျခအေန ဆိုး႐ြားစြာထားရွိမႈကို ေဝဖန္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပစဥ္က ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကိုလည္း ျပန္လည္ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျပည္တြင္းတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္မ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ခရီးစဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ပတ္ကမွ သမၼတ Obama လာေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ သံတမန္ေလာကအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာပန္းလွခဲ့ျခင္း ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္က်င္းပေသာ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား အစညး္အေဝးတြင္ အမ်ား၏အာ႐ံုစိုက္မႈ ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ သိသာစြာ ျခားနားေသာအျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

Obama က ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးခဲ့စဥ္က ခ်ီဴးက်ဴးမႈမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး မ်က္ႏွာစာကိုျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္တြင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ေခါင္းမာေသာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားကိုကိုင္တြယ္ရာတြင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ ၎၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ေျခာက္လအတြင္း လူေပါင္း(၁၃၅၀၀၀)ခန္႔ေနအိမ္မ်ား စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရရာ ၎တို႔၏ စခန္းမ်ားသည္ အေျခအေနဆိုး႐ြားေၾကာင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္လက္ေအာက္မွ လူသားခ်င္းစာနာေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး Valerie Amos ကေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ Amos က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢသည္ ရန္ပံုေငြမလံုေလာက္မႈ ျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ဗီဇာမွန္မွန္ ရရွိမႈတြင္လည္း ျပႆနာရွိေၾကာင္း၊ စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္လည္း မလြယ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့ပါသည္။

Amos ၏မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ဦးဂမၻီရမွာေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး ေၾကးနီစီမံကိန္း ဆႏၵျပသူမ်ားအား ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးမႈျဖင့္ အဖမ္းခံရေၾကာင္း သံသယမ်ားရွိေနေၾကာင္း ပါဝင္ပါသည္။

၎၏မိသားစုက သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ရဲမ်ားသည္၎အား သူ၏ေယာက္ဖေနအိမ္မွ စေနေန႔ညတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ရဲမ်ားက ၎၏မိသားစုမ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေထာင္တာဝန္ရွိသူမ်ားက အင္းစိန္ ေထာင္တြင္မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ဦးဂမၻီရမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလက ဦးသိန္းစိန္၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္မွလႊတ္ေပးခဲ့ရာတြင္ ပါဝင္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔လႊတ္ေပးျခင္းကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုဦးသိန္းစိန္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ခရီးစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရာတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟု အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ေပးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလာေရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကင္ဘာရာသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွစ္သက္သည့္ ‘Myanmar’ ဆိုသည့္အမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္တြင္ ခ်က္ခ်င္းကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားရွိေနသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၎၏ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ပို၍အေရးပါလာမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ျပႆနာမ်ားလွေသာတိုင္းျပည္ကို အမ်ားကပိုမိုလက္ခံလာရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံဥကၠဌတာဝန္ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တာဝန္ယူရာတြ