Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၁.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို တ႐ုတ္တို႔က အႏၱရာယ္ရွိလာေစသေလာ

(10 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ China poses risk to Myanmar’s reform ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ထားဝယ္စီမံကိန္း ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးရန္ ၾကန္႔ၾကာ

(Bangkok Post မွ 11 Dec 2012 ရက္စြဲပါ “Dawei deal signing delayed”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာကမ္းလြန္ ဒုတိယလုပ္ကြက္လိုင္စင္အတြက္ Woodside Petroleum သေဘာတူလက္မွတ္ထိုး

(World Oil News မွ 10 Dec 2012 ရက္စြဲပါ “Wood side agrees on deal for second offshore Myanmar License”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို တ႐ုတ္တို႔က အႏၱရာယ္ရွိလာေစသေလာ

(10 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ China poses risk to Myanmar’s reform ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ Barak Obama သည္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ျမန္မာႏိုင္ငံသြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ရာ တစ္ခ်ိန္က အပယ္ခံႏိုင္ငံအဖို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ထပ္မံတိုးလာေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ အထက္ပါတိုးတက္မႈမ်ားသည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိ ေကာင္းမြန္စြာထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ အေမရိကန္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပး၍ ကူညီပံ့ပိုးရန္ ႀကိဳးစားလာပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပာီလာရီကလင္တန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈအမ်ားစုကို ယာယီ႐ုတ္သိမ္းျခင္း(သို႔မပာုတ္) ႐ုတ္သိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၎၏မပာာမိတ္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အကူအညီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံဉာဏ္ေပးႏိုင္ရႏ္ လမ္းခင္းေပးသကဲ့သို႔ ရွိလာပါသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအတြက္မူ လူဦးေရ သန္း(၆၀)ရွိ ေစ်းကြက္ႀကီးတြင္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။

သိုေသာ္ အဆိုပါ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အႏၱရာယ္မ်ားက ဆီးႀကိဳေနပါသည္။ အေမရိကန္၏ ပါဝင္လာမႈ တိုးလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ တ႐ုတ္က အထိမခံ တုန္႔ျပန္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားရွိလာႏိုင္ပါသည္။

တ႐ုတ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးသည္ စီးပြားေရးအရလည္းေကာင္း၊ မပာာဗ်ဴပာာအရလည္းေကာင္း တန္ဖိုးတစ္ခုရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားမွ အစျပဳ၍ ငါးမ်ား၊ သတၱဳမ်ားႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အဆံုး ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ေနပါသည္။ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕၊ ေက်ာက္ျဖဴရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စသည္ျဖင့္ အပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။

တ႐ုတ္သည္ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴမွ တ႐ုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေရႊလီအထိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စၾကၤန္တစ္ခုကိုပါ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါသည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေရနံကုိမူ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ သယ္ယူလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပိုက္လိုင္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္သည္ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မလကၠာေရလက္ၾကားမွာ အေမရိကန္ေရတပ္၏ ပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ ပာန္ခ်က္ညီေသာ ‘ေပါက္ေဖာ္’ဆက္ဆံေရးကို အၿမဲအေလးထားေဖာ္ျပပါသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာပဋိပကၡမ်ားသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအလယ္ပိုင္းတြင္ၿပီးဆံုးခဲ့ရာ တ႐ုတ္ကေတာ္လွန္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးေနရာမွ ကုန္သြယ္ေရး ကုိ အားေပးလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္က ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးအျမင္ျဖင့္ ဖံုးကြယ္ထားရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားကမူ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိုအသံုးျပဳေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အစိုးရကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ခံေပးခဲ့ေၾကာင္း ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားစုက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တ႐ုတ္အား တိုင္းျပည္ကိုေရာင္းစားသြားသည္ပာု ျမင္ၾကပါသည္။

တပ္မေတာ္သည္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္စနစ္ကို က်င့္သံုးေနသ၍ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း တ႐ုတ္တြင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပံုစံအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဦးမည္သာျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စီမံကိန္းမွန္သမွ် အဓိကက်သည္မွာ အစိုးရႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေကာင္းရွိေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေျပာင္းသြားၿပီး အရပ္သားအစိုးရသစ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရာ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူအမ်ားကေထာက္ခံမႈ မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာဖြယ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံၽႊြင္ ေျပာင္းလဲသြားသည္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက သမၼတသည္ တ႐ုတ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ ရပ္ဆိုင္းရျခင္းမွာ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္၏အျမတ္ထုတ္ျခင္းပာု ခံယူေသာေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းျပည္တြင္ထြက္လာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၏ ၉၀% ကို တ႐ုတ္သို႔တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ