Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၂၃.၃.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း (၂)

  1. လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အကဲခတ္အဖြဲ႕ Anfrel က ျမန္မာအစိုးရအား ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ရန္ဆို

(Bangkok Post မွ 22 March 2012 ရက္စြဲပါ Anfrel calls for Myanmar sincerity သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ႏုနယ္ေသးေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေအာင္ပြဲခံရန္ ေစာေသး

(The Guardian မွ 22 March 2012 ရက္စြဲပါ Simon Tisdall ေရးသားေသာ It is too soon to celebrate Burma's fragile democracy ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

*********************************************************

လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အကဲခတ္အဖြဲ႕ Anfrel က ျမန္မာအစိုးရအား ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ရန္ဆို

(Bangkok Post မွ 22 March 2012 ရက္စြဲပါ Anfrel calls for Myanmar sincerity သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

လြတ္လပ္ေသာ အာရွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ကြန္ရက္အဖြဲ႕ (Asian Networks for Free Elections- Anfrel) အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ ဆြမ္ဆရီ ဟာနာနမ္တာဆပ္ႏွင့္ လက္ေထာက္ႏွစ္ဦးကို ျမန္မာအာဏာပိုင္ မ်ားက ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးၿပီးေနာက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ေပးမႈသည္ ခၽြင္းခ်က္ မရွိသင့္ဟု ဆြမ္ဆရီက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မစၥဆြမ္ဆရီက ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ သူမအား အဂၤါေန႔ ညပိုင္းက အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခိုင္းခဲ့ၿပီး သူမ၏ လက္ေထာက္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရန္ဆီမာႏွင့္ တက္ဆရူးတို႔သည္လည္း ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အလားတူ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည္သူ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မစၥ ဆြမ္ဆရီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၆ ရက္ၾကာ ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးခံရျခင္း ျဖစ္ၿပီး လက္ေထာက္ႏွစ္ဦးမွာမူ ဗုဒၶဟူးေန႔ညက ဘန္ေကာက္သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာၾကရန္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အဓမၼ ဖိအားေပးမႈကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ anfrel အဖြဲ႕သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မဟုတ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား အစိုးရက ခြင့္ျပဳမျပဳ ဆိုသည္ကို အတိအက် စံုစမ္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မတ္လ ၁၅ ရက္ကပင္ ေရာက္ရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ anfrel အာရွ ေရြးေကာက္ပြဲ အကဲခတ္ အုပ္စုသည္ ရန္ကုန္တိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွတစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တရားဝင္ ေတာင္းဆို ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ တု႔ံျပန္မႈကိုမွ် မရခဲ့ၾကေပ။ ထို႔ျပင္ ယင္းတို႔ ၃ ဦးသည္ မွားယြင္းေသာ ျပည္ဝင္ဗီဇာျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ား၏ ျပန္လည္ စြပ္စြဲမႈကို ခံၾကရသည္။

anfrel အဖြဲ႕ကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးၿပီးေနာက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ အီးယူ၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ အကဲခတ္သူ ႏွစ္ဦးစီႏွင့္ သတင္းေထာက္ ၃ ဦးစီကိုသာ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာသူမ်ား ေစလႊတ္ႏိုင္ၾကမည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္ စည္းဝါးရုိက္ထားေသာ အကဲခတ္ ေလ့လာသူ အနည္းသာ ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးက ဝိုင္းဝန္း ရႈတ္ခ်ခဲ့ေသာ အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲကို ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးေသာ ႏိုင္ငံဟူ၍ ေျမာက္ကိုရီးယား တစ္ႏိုင္ငံတည္းသာ ရွိခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသူမ်ား အတြက္ သီးသန္႔ ျဖစ္ပံုရသည္ဟု မႏွစ္က ဆြမ္ဆရီက ဘန္ေကာက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"တကယ္လို႔ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈကို အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္မယ္၊ ျမန္မာအစိုးရကလည္း ပြင့္လင္း ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္မယ္ ဆိုရင္ ေဒသတြင္းက အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳရမွာေပါ့" ဟု သူမက ဆိုသည္။

အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရုတ္သိမ္းေရးႏွင့္ အလဲအလွယ္ လုပ္ရန္ အေနာက္ႏိုင္ငံ အကဲခတ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရတြင္ ျမႇဳပ္ကြက္တစ္ခုခု ရွိေနသည္ဟု မစၥဆြမ္ဆရီက သံသယ ရွိလ်က္ ရွိသည္။ "အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ကေတာ့ ဒီအကဲခတ္ ေလ့လာသူေတြဟာ ဘယ္မဲဆႏၵနယ္ကိုမဆို ဘယ္မဲရံုကိုမဆို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားခြင့္ ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ ျပသတဲ့ ေနရာေတြကို ၾကည့္ရုံနဲ႔ မလံုေလာက္ ပါဘူး။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာတယ္ဆိုတာကလည္း အေပၚယံ အတုပဲ ျဖစ္မွာေပါ့" ဟု ေျပာသည္။

ဆြမ္ဆရီအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ျပည္ဝင္ဗီဇာ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထား၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို သြားေရာက္ ေလ့လာ ရမည္လား ဆိုသည္ကို မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဟု မစၥ ဆြမ္ဆရီက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

လာမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္ အကြက္ခ် ႀကံစည္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟု ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေလ့လာသူမ်ားက သံသယ ရွိေနၾကသည္။

*****************************************

ႏုနယ္ေသးေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေအာင္ပြဲခံရန္ ေစာေသး

(The Guardian မွ 22 March 2012 ရက္စြဲပါ Simon Tisdall ေရးသားေသာ It is too soon to celebrate Burma's fragile democracy ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အစိုးရက လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသူမ်ား ခြင့္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအၿပီးတြင္ ေႏြဦး ေရာက္ၿပီ ဆိုသည့္ ေနာက္ထပ္ သက္ေသျပခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္ေပသည္။

သို႔ရာတြင္ သတိထားရမည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားစြာလည္း ရွိေနေသးသည္။ မၾကာေသးမီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားရာတြင္ "လူအမ်ားစုက အခု ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေနာက္ျပန္ မလွည့္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ စေျပာေနၾကၿပီ။ အဲဒီလိုလည္း မဟုတ္ေသးပါဘူး" ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ျပန္ဝင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာအား လႊတ္ေပးျခင္း၊ မီဒီယာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈအခ်ိဳ႕ ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားကို ၿပီးဆံုးေအာင္ ႀကိဳးစားလာျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။ အကယ္၍ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္တရားမွ်တသည္ဟု အကဲျဖတ္ခဲ့လွ်င္ အီးယူႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဟီလာရီ ကလင္တန္ႏွင့္ ဝီလ်ံေဟ့ဂ္ တို႔သည္ ခရီးစဥ္မ်ားအၿပီး ကတိေပးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ေန႔ခ်င္းညခ်င္း အသြင္ေျပာင္းသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမွာမူ သဘာဝမက်လွေပ။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အမွန္တရားမ်ားကိုသာ အသံျပဳခဲ့သည္။ ယခုလက လႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အားေကာင္းရန္၊ စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ရန္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္ပံုကို အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အမွားမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း သမၼတက ေျပာသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြဟာ အစိုးရအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရကိုလည္း ျပည္သူေတြက တကယ့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရတာေတြနဲ႔ပဲ အေျခခံၿပီး အကဲျဖတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုေတြနဲ႔ အစိုးရၾကားမွာ နားလည္မႈ လြဲေနတာေတြနဲ႔ မယံုၾကည္မႈေတြ အဆံုးသတ္ဖို႔ လိုပါတယ္" ဟု မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အေနျဖင့္ ယင္းက အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း၌ ေခါင္းမာသူမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ရွိေနသည္ ဆိုသည္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုသြားသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကမူ သေဘာမတူၾကေသးေပ။ "အႀကီးတန္း အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ အေတာ္မ်ားမ်ားၾကား အဖြဲ႕တြင္း ကြဲျပားမႈမ်ား နက္ရႈိင္းစြာ ရွိေနၾကပါတယ္" ဟု ဧရာဝတီက မိန္႔ခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ "အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား အပါအဝင္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲသို႔ အတိုက္အခံမ်ား ျပန္ဝင္လာျခင္းအေပၚ တိုး၍ ေၾကာက္ရြံ႕လာၾကသည္။ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသမား အနည္းငယ္ကို ေဘးသုိ႔ ဖယ္ထုတ္ရန္မွာ ခက္ခဲလွသည္မဟုတ္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ အသက္ ၆၇ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ကာ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ေက်ာ္၍ ရွိမေနႏိုင္" ဟု ဧရာဝတီတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ သံသယရွိသူမ်ားကမူ ယခု ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ အထီးက်န္ျပဳထားမႈမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အာဆီယံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျပန္လည္ ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္သာ ရည္ရြယ္၍ အေပၚယံ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ထိုေနရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ က်န္းမာေရး မေကာင္းလွ၍ ျမန္မာျပည္အနာဂတ္တြင္ မေသခ်ာလွေပ။ ေဝဖန္သံုးသပ္သူ မင္းဇင္က သမၼတႀကီးသည္ မၾကာေသးမီက ႏွလံုးတြင္ စက္သစ္တပ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

အစိုးရ၏ နကၡတ္ၾကည့္သူတစ္ဦးက ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခုေႏြတြင္ က်န္းမာေရး ဆိုးႏိုင္ေၾကာင္း ေဟာခဲ့သည္ဟု မင္းဇင္က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေဟာမ်ားကို အေလးအနက္ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ေလ့ရွိသည္။ အကယ္၍ သမၼတ၏ အာဏာသည္ အေၾကာင္း တစ္ခုုခုေၾကာင့္ အားနည္းသြားပါက အတိတ္က သမိုင္းေၾကာင္းအေတြ႕အႀကံဳအရ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား ေခါင္းေထာင္လာၿပီး အာဏာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အားေကာင္းလာႏိုင္သည္။ အကယ္၍ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္ ဆံုးပါးသြားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုနယ္ေသးေသာ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္လာၿပီး အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးစံု ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ အကြဲအၿပဲမ်ား၊ ရာထူးျပဳတ္မႈမ်ား၊ အာဏာရွင္သစ္ ေပၚလာျခင္း၊ စစ္တပ္မွ ၾကားဝင္လာျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသးသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ မည္သူမွ် မေကာင္းႏိုင္ဟုလည္း မင္းဇင္က ေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျပန္လည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကခ်င္ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲလ်က္ ရွိသည္။ Human Rights Watch က ေျပာၾကားရာတြင္ စစ္သားမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားကို ပစ္ခတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေရွ႕တန္းတြင္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္လည္း တိုက္ပြဲ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔မႈမ်ား ရွိၿပီး ထိုေဒသမ်ားသို႔ NGO မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား သြားေရာက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရံုးေရးဆင္းသည့္ ကိစၥတြင္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ NLD ေထာက္ခံသူမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရေၾကာင္း NLD က ဆိုသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာသူမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အထက္ပါ ကိစၥမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ေလ့လာသူ အမ်ားစုသည္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း မသမာမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ မူမမွန္မႈမ်ားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း NLD ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။ "ႏိုင္ငံတကာက ေလ့လာသူေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မတိုင္မီ ၂ ရက္ ၃ ရက္ေလာက္မွ ေရာက္လာၿပီး မသမာမႈေတြ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔က မလြယ္ပါဘူး" ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာသူမ်ားကို အစိုးရက လွည့္စားၿပီး ရႈတ္ေထြးေအာင္ ျပဳလုပ္၍ မသမာမႈမ်ား မေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမွာလည္း လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ျဖစ္ေနလ်က္ ရွိသည္။ မီဒီယာဥပေဒသစ္တြင္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိဆဲ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒတြင္လည္း အျပစ္အနာအဆာမ်ား ရွိေနသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ စစ္တပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကို အာမခံထားသည္။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ အဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေရး အတြက္ အားနည္းေစမည့္ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားလည္း ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္၍ ဥပေဒတြင္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးအရ ႀကီးမားစြာ ေပးဆပ္ရလိမ့္မည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

"အလြန္အကၽြံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သူမ၏ ဒီမုိကေရစီ စံျပ ဇာတ္ေကာင္ဇာတ္ရုပ္ကို ေမွးမွိန္သြားေစပါသည္။ ယခုအခါ သူမသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္မည့္ သူေတာ္စင္တစ္ဦးေနရာတြင္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ား၍ ညစ္ပတ္လွေသာ တကယ့္ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ပါဝင္ကျပရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူမ စိတ္ပ်က္ သြားႏိုင္ပါသလား။ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ မလႊဲမေရွာင္သာ စိတ္ညစ္သြားႏိုင္သည္မွာကား အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္"

အထက္ပါကဲ့သို႔ လူအမ်ား မႏွစ္သက္ဘဲ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိသည့္တိုင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လအတြင္း သာမန္ထက္ ထူးကဲၿပီး အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းတိ&