Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃၁.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အဆံုးစြန္ နယ္ခ်ဲ႕ျခင္း

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အဆံုးစြန္ နယ္ခ်ဲ႕ျခင္း

ေအာင္ေမာင္း

ဂရိ ဒႆနပညာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ အရစၥတိုတယ္က ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ ေရေျမ ရာသီဥတုတို႔အေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ငံသည္။ ေတာင္စြယ္မ်ား ဝန္းရံထားေသာ ကုန္းေျမႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း႐ွိလွ်င္ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။  ရာသီဥတု၏ သက္ေရာက္မႈက လူတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထား သေဘာသဘာဝတို႔ကို ေျပာင္းလဲေစတတ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ အလြန္ေအးေသာ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ လူမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြ၍ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ေကာင္းသည္။ ေတာင္စြယ္မ်ားဝန္းရံထားသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ဉာဏ္ရည္နည္းသျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမ႐ွိ။ အာ႐ွတိုက္သားတို႔မွာမူ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈမ႐ွိသျဖင့္ အျခားသူ မ်ား၏ ေက်းကြ်န္ျပဳမႈကို ခံရသည္။ ဂရိႏိုင္ငံမွာ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ျမင့္မားမႈႏွစ္ခုလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ထား၍ ျပည္တြင္းစည္းလံုး ညီညြတ္မႈသာရ လွ်င္ အျခားသူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးသည္ဟု ဆိုထားခဲ့ျပန္သည္။

သို႔ရာတြင္ ကမာၻေပၚတြင္ အင္ပိုင္ယာအေျမာက္အမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွာ ဥေရာပ အေအးပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။ ပင္ လယ္ေရေၾကာင္းေခတ္တည္းကပင္လွ်င္ နယ္ခ်ဲ႕ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွာ ပထမႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲေနသည့္ကာလတြင္ ကမာၻ႕နယ္ေျမ အေတာ္မ်ားမ်ားကို စိုးမိုးထားႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပထဝီပညာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ကားလ္ရစ္တာက ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ ၏ သေဘာတရားကို ႐ွင္းျပခဲ့သည္။ ရစ္တာက ႏိုင္ငံတစ္ခုကို သတၱဝါတစ္ခု၊ သက္႐ွိအရာတစ္ခုသဖြယ္ ႐ွင္းျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အပင္တစ္ပင္ သတၱဝါတစ္ ေကာင္သည္ မိမိ႐ွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အျခားတစ္ခုကို တိုက္စားဝါးၿမိဳသြားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ႐ွင္သန္ႏိုင္သူသာ က်န္ရစ္မည္ဟူေသာ သေဘာတ ရားအရ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပံုေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု႐ွင္သန္ရန္၊ တိုင္းျပည္တစ္ခု႐ွင္သန္ရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ဝါးၿမိဳပစ္ရမည္ဟူ၍ ဂ်ာမန္လူ မ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးကို ေရာေမႊခဲ့သည္။ ၎၏ ဆက္ခံသည့္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သူ ရတ္ဇယ္ကလည္း သဘာဝ၏ နိယာမကို လက္ခံၿပီး အင္ အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

အထက္က ဂ်ာမန္ပညာ႐ွင္ႏွစ္ဦး၏ အယူအဆ အထူးသျဖင့္ ရတ္ဇယ္၏ အယူအဆကို လက္ခံသူ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံသား ႐ူးေဒါဖ့္႐ွယ္လင္ကမူ ႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ သေဘာသဘာဝကို အႏုစိတ္ ျခယ္မႈန္းသည္။ အင္အားႀကီးရန္အတြက္ နယ္ခ်ဲ႕ရန္မလို၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္မ်ားကို ပ်ံ႕ပြားေစၿပီး မိမိ ႏိုင္ငံ၏ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားကို တင္ပို႔ရမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ Intellectual ျဖစ္မႈႏွင္ ့Soft Power တို႔၏ သေဘာသဘာဝကို ႐ွယ္လင္က ဆိုလိုခဲ့ဟန္တူပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း ယေန႔ထိတိုင္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဥေရာပ၏ စံႏႈန္းတန္ဖိုးေတြကို က်င့္သံုးေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး ႐ွင္း တုိးတက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္မူ အေမရိက၏ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ား ကမာၻကို ထိုးေဖာက္လာသည္။ ထို႔မတိုင္မီကပင္လွ်င္ ဘီတဲလ္၊ ေရာခ့္အင္႐ိုး၊ ပရက္စေလ ၊ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ စသည့္ အေမရိက၏ တန္ဖိုးမ်ားသည္ မိုက္ခ႐ိုေဆာ္ဖ့္ႏွင့္ အက္ပဲလ္ ထုတ္ကုန္မ်ား မေပၚမီကပင္ ကမာၻကို လႊမ္းမိုးခဲ့သည္ကို ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္း ဝါဒီမ်ားကို အေမရိကန္ ဝါဒျဖန္႔သမားဟုပင္ တံဆိပ္ကပ္ခံရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပဲြမ်ား ဆင္ႏဲႊျခင္းမ႐ွိေတာ့သည့္ ကာလမ်ိဳးတြင္ မိမိ၏ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္မ်ားဆီသို႔ ျဖန္႔က်က္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ၾက သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်စ္အၾကမ္းအလြမ္းတို႔ကို ေရာေမႊထားၿပီး ဂီတႏွင့္တဲြဖက္ေပးထားေသာ အိႏိၵယ႐ုပ္႐ွင္ကားမ်ား ကမာၻမွာ တစ္ေခတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အန္ကယ္ဂြ်န္ဝိန္း၏ ေသနတ္ပစ္ကားမ်ားကို ကမာၻ႕လူငယ္ထု ႏွစ္ၿခိဳက္စဲြလမ္းခဲ့သည္။ ေဒးဗစ္ခ်န္း၏ ဓားခုတ္ကားမ်ားလည္း ေရပန္းစားခဲ့သည္။ ယေန႔ ကာလတြင္လည္း စံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တင္ပို႔ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ ႐ွယ္လင္၏ အေတြးအေခၚမ်ား ကမာၻကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဆဲဟုသာ။ ပရီးမီးယားလိဂ္၊ ဟစ္ေဟာပ့္၊ ကင္မ္ခ်ီ စသည့္ တန္ဖိုးမ်ားကို တနည္းတဖံု တင္ပို႔ေနၾကျခင္းမ်ား ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

ထိုသို႔စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ား တင္ပို႔ျခင္းသည္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ျခင္းတစ္မ်ိဳး (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈအရ ဝါးၿမိဳျခင္းဟု ဆိုလွ်င္လည္း ရသည္။ အရစၥတိုတယ္၏ အေတြးအေခၚျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေတြးၾကည့္လွ်င္ အာ႐ွတိုက္တြင္ စိတ္ဓာတ္လည္းတက္ၾကြ၊ ဉာဏ္ရည္လည္းျမင့္မားၿပီး ပထဝီဝင္ အေနအထားအရေရာ ယဥ္ေက်းမႈအရပါ နယ္ခ်ဲ႕ေနသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံေပၚထြက္လာေနပါၿပီ။  အထူးသျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံႀကီးမွာ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေနသျဖင့္ ပို၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းကဲ့သို႔ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္တစ္ခုကိုလည္း ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီးျဖစ္သ လို တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း မ်ားစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ား တင္ပို႔ေနျခင္းကေတာ့ အထူးေျပာ စရာမလို။ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအထိ အနီေရာင္မီးပံုးေတြခ်ိတ္ဆဲြထားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးေတြ၊ တိုက္တာႀကီးေတြ တိုးသထက္ တိုးလာသည္။ မာလာဟင္း၊ ေခါက္ဆဲြ၊ ေဟာေပါ့ စသည္ျဖင့္ စားေသာက္မႈပံုစံကအစ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းအရလည္း နယ္ခ်ဲ႕လာသလို စီးပြားေရး အရလည္း သူတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ စက္႐ံုေတြမွာ လုပ္သားအခြင့္အေရး အခ်ိဳးေဖာက္ဆံုးစက္႐ံုမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ သူတို႔ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရာ ေဒသတေလွ်ာက္က လူေတြ အိမ္မဲ့၊ ယာမဲ့ေတြ ျဖစ္လာရသည္။  သူတို႔စတိုင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဟူ၍ပင္ တံဆိပ္ကပ္၍ အဖဲြ႕အစည္း ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားပါ သြတ္သြင္းလာသည္။ ျမန္မာအလုပ္ သမားကို သူတို႔စကားသင္ေစ၍ အလုပ္လုပ္ေစသည္။

ထိုမွ် ဆာေလာင္မြတ္သိပ္စြာ ဝါးၿမိဳေနေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမွာ စင္စစ္ေတာ့ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းသာမဟုတ္။ အေသြးအေရာင္ေရာ ယဥ္ေက်းမႈပါ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ကဲြျပားသည့္ အာဖရိကႏိုင္ေတြ၊ ကာရစ္ဘီယံကြ်န္းေတြအထိပါ သူတို႔၏ တန္ဖိုးေတြျဖန္႔က်က္နယ္ခ်ဲ႕လာေနသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာ ရစ္ တာဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း သဘာဝ နိယာမအရ ပထမဆံုး ဝါးၿမိဳခံရမည့္ ႏိုင္ငံပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

မိမိတို႔ ဂုဏ္ယူေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္႐ွိသည္။ ကမာၻ႕အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွစ္ခုၾကားတြင္ ေနရေစကာမူ ယေန႔အထိ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံမေပ်ာက္ေအာင္ ေနႏိုင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သမိုင္းအရလည္း သူတို႔၏ ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ က်ဴးေက်ာ္မႈကို ခုခံခဲ့သလို လြတ္လပ္ၿပီးစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူတို႔က်ဴးေက်ာ္မႈ ကိုလည္း တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ ဆိုသည္ကလည္း ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ အခ်က္ေတြျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနမွာ အထက္ကဆိုခဲ့သလို လက္နက္ကိုင္ နယ္ခ်ဲ႕ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့။ အထက္ကဆိုခဲ့သလုိ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား သြတ္သြင္းျခင္းျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္စာ တမ္းႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ခံရေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ လက္မွတ္ထုိးၿပီးမွ မေက်နပ္၍ လက္နက္ကိုင္တြန္းလွန္၍ မရေတာ့။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ Power Balance Theory ကို အသံုးခ်၍ ထိုႏိုင္ငံႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မွာလည္း မ်ားစြာဟု မဆိုႏိုင္သည့္တိုင္ အတန္ငယ္ ေနာက္က်ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ နယ္ခ်ဲ႕မႈမ်ိဳးကို ခုခံရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သလို တမ်ိဳး သားလံုး၏ ခုခံအားေကာင္းရန္လည္း လိုအပ္ေနေပသည္။

*****************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၃၁.၅.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕တြင္ Stock Exchange ေပၚေပါက္ေရး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး
  2. ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားရန္ ညႊန္ၾကားမႈေၾကာင့္ ေက်ာက္တူးသမား သိန္းခ်ီ ဒုကၡေရာက္

 ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ေတာင္းဆိုလွ်င္ ဖုုန္းေစ်းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္
  1. ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီငါးခုအား ေကာ္မရွင္မွ ေခၚယူေတြ႕ဆံု
  2. ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိ

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္ပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕တြင္ Stock Exchange ေပၚေပါက္ေရး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ Stock Exchange Data Center မ်ား ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမရာပာိုတယ္၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၊ Diawai Institute of Research Ltd ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဗပာိုဘဏ္တို႔အၾကား နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း Bi-Weekly Eleven ဂ်ာနယ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မ်ား ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေစရန္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကို အခု ထူေထာင္မယ့္ Stock အိတ္ခ်ိန္းက အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။ ျပည္တြင္းမွာက ေစ်းကြက္ရွိတယ္။ ဒီေစ်း ကြက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကလာမယ္။ ဒီလိုလာၿပီဆိုရင္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ေတြ ရႏိုင္ဖို႔အတြက္ Stock အိတ္ခ်ိန္းေတြ ထူေထာင္ ရေတာ့မွာပါ”ပာု ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပသခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အီးယူႏိုင္ငံတို႔မွ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၿပီးေနာက္ ျပည္ ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တရွိန္ထိုး ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တည္ ေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Bi Weekly

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားရန္ ညႊန္ၾကားမႈေၾကာင့္ ေက်ာက္တူးသမား သိန္းခ်ီ ဒုကၡေရာက္

မၾကာေသးမီကာလအတြင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအားလံုးကို ရပ္နားရန္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာက္တူးသမား သိန္းခ်ီ ဒုကၡရာက္ေနရေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်ာက္တူးလုပ္ငန္း၌ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“အခု ဖားကန္႔က ေက်ာက္တူးေဖာ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကို ရပ္နားရမယ္ဆိုၿပီး သတၱဳတြင္းက ညြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီလိုဆိုေတာ့ အဲ့ဒီ မွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေက်ာက္တူးအလုပ္သမား သိန္းခ်ီၿပီး အခက္အခဲျဖစ္လာတာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ေရမေဆး ေက်ာက္သမားေတြကလည္း အထဲကို လုပ္ကြက္ ဝင္ရွာတဲ့အခါမွ ကုမၸဏီကလူေတြနဲ႔ ျပႆနာ တက္ေနၾကတယ္”ပာု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္လမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ လုပ္ငန္း မ်ားအားရပ္နားထားရန္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ညြန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ရပ္နားမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ေက်ာက္တူးသမားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာမွ မိမိေနရပ္သို႔ျပန္ၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေမွာ္စီစာေက်းရြာရွိ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီမွာလည္း လုပ္စရာမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ဖားကန္႔အိမ္ေထာင္စုေတြက မပာုတ္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္ေနရပ္ကိုျပန္ၾကဖို႔ ရပ္ကြက္လူႀကီးက ေျပာပါ တယ္။ အရင္က ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြရပ္နားတယ္ဆိုရင္ စြန္႔ပစ္ေျမေတြမွာ ေရႊေမ်ာတိုက္တာကို လုပ္လို႔ရေသးတယ္။ ခုက်ေတာ့ ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြတာေကာ၊ ေရြေမွ်ာတိုက္တာေတြကိုပါ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရရွိေတာ့ ေက်ာက္စိမ္းရွာတဲ့သူေတြ၊ ေရႊရွာတဲ့သူေတြ သိန္းခ်ီၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနရပါ တယ္”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဖိုးတန္ေက်ာက္စိမ္း အေျမာက္အမ်ား ထြက္ရွိရာ တစ္ခုတည္းေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္နားရန္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာဝင္ေငြကိုလည္း ထိခိုက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

YC

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ေတာင္းဆိုလွ်င္ ဖုုန္းေစ်းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ မိုဘုိင္းတယ္လီဖုန္းေစ်းမ်ားကို သမၼတႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္မွ ေတာင္းဆိုလွ်င္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်၍ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

“သမၼတႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တယ္လီဖုန္းေစ်းႏႈန္းေတြကို ေစ်းေလွ်ာ့ခ်ခိုင္းမွ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ဖုန္းေစ်းႏႈန္းေတြကို အ႐ံႈးခံၿပီး ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းခ်ေပးမွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားကို က်ပ္ႏွစ္သိန္းျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္သာ တယ္လီဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခု အျပင္မွာေရာင္းေနတဲ့ က်ပ္ႏွစ္သိန္းဖုန္းေတြရဲ႕တန္ဖိုးက ကုန္က်စရိတ္ အရင္းနီးေလာက္ရွိတယ္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရဲ႕ မိုဘိုင္းတယ္လီ ဖုန္း ႏႈန္းထားေတြကို လာမယ့္ငါးႏွစ္က်မွ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းအတိုင္း ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္မွာပါ”ပာု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။