Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၃.၆.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးသံတမန္ျဖစ္လာ

(12 June 2012 ရက္စြဲပါ Mainichi Daily News မွ Nippon Foundation chief becomes Japan’s good will envoy to Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးေသာ္လည္း သြင္းကုန္ပိတ္ပင္ထားမႈ ဆက္ထားမည္ဟု ဆီနိတ္တာေျပာ

(12 June 2012 ရက္စြဲပါ AP ၏ Senator: Ease Myanmar sanctions, keep import ban ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေျပးလာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ၁၅၀၀ ခန္႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပန္ေမာင္းထုတ္

(Associated Press မွ 12 June 2012 ရက္စြဲပါ “ Bangladesh furns away 1500 refugee from Myanmar”   သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအဆမတန္ဝင္ေရာက္

(AFP သတင္းဌာနမွ 11 May 2012 ရက္စြဲပါ Reforms open Myanmar tourist floodgates ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

****************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား        

နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးသံတမန္ျဖစ္လာ

(12 June 2012 ရက္စြဲပါ Mainichi Daily News မွ Nippon Foundation chief becomes Japan’s good will envoy to Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ Yohei Sasakawa အား တနလၤာေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရးကိစၥအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ အမည္စာရင္းေပးခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

“အစိုးရဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ အကူအညီေပးေရးကို အာ႐ံုျပဳေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈရလိုပါတယ္”ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Koichiro Gamba  က Sagakawa အား ေငြေၾကးအကူအညီေပးမည့္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ကို သံအမတ္ အျဖစ္ခန္႔အပ္စဥ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အစီအစဥ္မ်ားေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

Sasakawa က သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရၾကား အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးေရးမွာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑သည္ ထိုကိစၥၿပီးေျမာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳရမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

*********************************************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးေသာ္လည္း သြင္းကုန္ပိတ္ပင္ထားမႈ ဆက္ထားမည္ဟု ဆီနိတ္တာေျပာ

(12 June 2012 ရက္စြဲပါ AP ၏ Senator: Ease Myanmar sanctions, keep import ban ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားဆက္လုပ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္က ၾသဇာရွိရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သြင္းကုန္ပိတ္ပင္ထားမႈအား သက္တမ္းတိုးလိုေၾကာင္း ဆီးနိတ္ရီပတ္ဗလစ္ကင္ေခါင္းေဆာင္က ဆိုသည္။

ဆီနိတ္တာ Mitch Mc Connell သည္ အဂၤါေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚအေရးယူမႈမ်ား ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္သက္တမ္းတိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အိုဘားမားအစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္လက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ကန္႔သတ္ ထားမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းကိုမူ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

Mc Connell ၏ အဆိုျပဳမႈမွာ အစိုးရမူဝါဒကို အေထာက္အကူျပဳသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၎၏ အသံမွာ ကာလရွည္ၾကာကပင္ ကြန္ဂရက္တြင္ ၾသဇာရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အေရးကိစၥသည္ ရွားရွားပါးပါး ပါတီႏွစ္ခုုလံုး၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရရွိေသာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Mc Connell က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၎က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးခဲ့မႈႏွင့္ ဧၿပီလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၎က တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ရက္စက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္၍ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

*********************************************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေျပးလာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ၁၅၀၀ ခန္႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပန္ေမာင္းထုတ္

(Associated Press မွ 12 June 2012 ရက္စြဲပါ “ Bangladesh furns away 1500 refugee from Myanmar”   သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အၾကမ္းဖက္အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာၾကေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ ၁၀၀၀ ခန္႔ သယ္ေဆာင္လာသည့္ စက္ေလွ ၃ စီးကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားက အဂၤါေန႔တြင္ ျပန္ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၿပီး၊ လတ္တေလာရက္ပုိင္းအတြင္း ဟန္႔တားခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ ၁၅၀၀ ခန္႔ ရွိသြားၿပီဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ စိန္႔မာတင္ကြ်န္းကမ္းေျခသို႔ကပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ စက္ေလွ ၃ စီးကို ျပန္ေမာင္းထုတ္လိုက္သည္ဟု ကြ်န္းေပၚမွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေျပာၾကားသူ ရဲတပ္ဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူ ဂ်မာန္ဂါအလန္က “ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်က္လံုးေတြကို အစြမ္းကုန္ဖြင့္ထားပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ဘယ္သူမွ ခိုးၿပီးမဝင္ႏိုင္ပါဘူး”ဟု ေျပာဆိုသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသာၾကာေန႔ကစ၍ ျဖစ္ပြားေနေသာ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၁၂ ဦး ေသဆံုးၿပီး အိမ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ၃ ရက္အတြင္း စက္ေလွ ၁၁ စီးႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၅၀၀ ခန္႔ကို ျပန္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ယခင္ အေစာပိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒကၠားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဒစ္ပူးမိုနီက ဒုကၡသည္မွန္သမွ် လက္ခံေပးေရးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ ကိစၥမဟုတ္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၃ ဦး စစ္တေကာင္းေဆးေကာလိပ္္ေဆး႐ံုသို႔ တက္ေရာက္ကုသေနရာတြင္ ဘာလာဟူစိန္ (၅၀)ႏွစ္ ေသဆံုးသြားသည္ဟု ယင္းေဆး႐ံုမွ ေဒါက္တာအန္နီဆာရာမန္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ေက်းရြာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ စခန္းသစ္မ်ားစြာ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟု ေကာဘဇားခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နာဇင္အူဒင္က ဆိုသည္။ ယင္းေဒသတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာရခိုင္မ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ေနထိုင္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ တရားမဝင္ လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္၍ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ထားၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္ဟု ျပန္လွန္ေစာဒကတက္လ်က္ရွိသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တစ္သိန္းငါးေသာင္းခန္႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕သို႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔အမ်ားစုကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ျပန္လည္လက္ခံေပးခဲ့ၿပီး၊ နယ္စပ္မွ ကုလဦးစီးေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ၂၈,၀၀၀ ခန္႔သာ က်န္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပန္ပို႔ရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ဘဲ လက္ရွိ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ဘက္သို႔ တရားမဝင္ ထပ္မံဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဒစ္ပူးမိုနီက ဒကၠားသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ဒုကၡသည္မ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ လူမႈဆိုင္ရာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၃ သိန္းခန္႔ ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၿပီး ၎တို႔၏ ၁၀ ရာခို္င္ႏႈန္းမွ်သာ ေကာ့ဘဇားဒုကၡသည္စခန္း ၂ ခုတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္ေနထိုင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရအတြက္ ၈ သိန္းခန္႔ရွိသည္ဟု သိရွိရၿပီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အဖိႏွိပ္ခံရဆံုး ႏိုင္ငံမဲ့ျပည္သူမ်ားအျဖစ္ ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

               *************************************************************************************

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအဆမတန္ဝင္ေရာက္

(AFP သတင္းဌာနမွ 11 May 2012 ရက္စြဲပါ Reforms open Myanmar tourist floodgates ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ဟုိတယ္ခန္းမ်ားမွာ ဘြတ္ကင္ျပည့္ေနၿပီး ေဈးႏႈန္းမွာလည္းအေတာ္ႀကီးမားသည္။ အေမရိကန္ခရီးသြား ေဒၚလာလက္မွတ္မ်ား အသုံးျပဳ၍မရႏုိင္သလုိ ေၾကြးဝယ္ကတ္(Credit Cards) မ်ားလည္းမည္သည့္ ဆုိင္တြင္ မွအသုံးမျပဳႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ယင္းႏုိင္ငံကားအျခားမဟုတ္ အာရွ၏တုိရစ္ဇင္နယ္ေျမသစ္ တစ္ခုျဖစ္လာေတာ့မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးစုိးမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ အဆက္ျပတ္ကာ အပယ္ခံျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ထူးျခားေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေျခလွမ္းမ်ားေၾကာင့္ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနသြားေရာက္လည္ ပတ္သင့္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံလာရၿပီျဖစ္သည္။

"အထီးက်န္ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ျခင္းကတစ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေရႊေရာင္လက္ေျပာင္ေနသည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ဘုရား ပုထုိးေျမာက္ျမားစြာရွိေနျခင္းကတစ္ေၾကာင္း၊ ေႏြးေထြးၾကင္နာမႈရွိေသာ ဧည့္ဝတ္ေက်ျပြန္မႈတုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျမန္မာသည္ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား လည္ပတ္စရာသီးျခား ကမာၻေလးတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္" ဟုနယူးေယာက္တုိင္းမ္သတင္းစာ ကၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ တြင္ေရးသားေဖာ္ျပသလို ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္သင့္သည့္ေနရာ(ႏုိင္ငံ)ေပါင္း ၄၅ ေနရာတြင္ အဆင့္၃၌ရွိေၾကာင္းသတ္မွတ္လုိက္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အဆမတန္ဝင္ေရာက္ျခင္းက ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခါစ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားမွာ လြန္စြာပင္ ေလ်ာ့နည္းညံ့ဖ်င္းေနသည္။ဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္က ျမန္မာျပည္၏အေျခအေနမွာ ေရရွည္ အတြက္ေကာင္းမြန္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

"ရုိးရုိးသားသားေျပာရရင္ တုိးရစ္ေတြအေျမာက္အျမားဝင္ေရာက္လာမယ့္ကိစၥကုိ ေျပလည္ေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အသင့္မျဖစ္ ေသးဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္" ဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Governor's Residence ဟုိတယ္မွ Front Office Manager ျဖစ္သူ Thomas Moons ကေျပာၾကားသည္။

"ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္မွာကုိပဲ ဟုိတယ္ခန္းနဲ႔ အျခားဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေလာက္ေလာက္လားလားမရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ကမာၻ လွည့္ခရီးသည္ေတြကေတာ့ထင္ၾကလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဒီကုိလာလည္မယ္ဆုိရင္ စရိတ္စကသက္သာမယ္လုိ႔ထင္ၾကမယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနမွာပဲ"ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာခရီးသြားေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ သံသယျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္မွျပန္လာသူအေတာ္မ်ားမ်ားကမူ အျခားေသာေနရာမ်ားထက္ ျမန္မာ ျပည္တြင္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္းစစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေသာ အသက္၆၁ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး Klaus ကမူ ယခုတစ္ႀကိမ္သည္ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာျပည္သုိ႔လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယခုခရီးစဥ္အေပၚစိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ "ဒီတစ္ေခါက္ လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္၊ ရာသီဥတု ကလည္း အပူခ်ိန္ျမင့္တဲ့ေႏြရာသီျဖစ္ေနတယ္" ဟု ၎က AFP သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 ႏုိင္ငံတကာမွျမန္မာျပည္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာ ခရီးသြားဦးေရမွာ အဆမတန္ျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေ