Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၄.၈.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္ ကမာၻ႔ဘဏ္ျပန္လည္စတင္

(The Hindu မွ 1 August 2012 ရက္စြဲပါ World Bank set to resume aid to Myanmar after 25 years ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယခင္အသြင္ႏွင့္မတူေသာစိတ္ဝင္စားဖြယ္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု

(3 August 2012 ရက္စြဲပါ Inter Press Service မွ MarwaanMacan-Marker ေရးသားေသာ An Unconventional Road To Peace ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာတြင္ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈလိွဳင္းထြက္ေပၚေအာင္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးမစ္ရွင္ တြန္အားေပး

(The Asahi shinbun မွ  3 Aug 2012 ရက္စြဲပါ “Exchange Mission Pushes Wave of Japanese Culture In Myanmar”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္ ကမာၻ႔ဘဏ္ျပန္လည္စတင္

(The Hindu မွ 1 August 2012 ရက္စြဲပါ World Bank set to resume aid to Myanmar after 25 years ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္တာမွ်အဆက္ျပတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ယခုအခ်ိန္မွစ၍ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေဒၚလာ ၈၅ သန္းေပးအပ္ရန္အသင့္ျဖစ္ေနသလုိ ယခင္ေခ်းေငြေဟာင္းမ်ားမွ ေၾကြးက်န္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ နီးပါးခန္႔အား ရွင္းထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အကူအညီ ေပးအပ္မည္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ေျပာဆုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မၾကာေသးခင္က ဖြင့္လွစ္လုိက္ေသာ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုရုံးခြဲသစ္ ဖြင့္လွစ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒ Pamela Cox က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ အကယ္၍ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ဘုတ္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳမည္ဆိုပါက လာမည့္ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ေပးအပ္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

မစၥ Pamela Cox ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တစ္ဦးသည္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ယခုခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာအစုိးရသစ္လက္ထက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား ပထမဆုံးလာေရာက္လည္ပတ္မႈလည္း ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ ပုံစံသုံးမ်ိဳးနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီခရီးစဥ္နဲ႔ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးမယ့္ကိစၥ ျဖစ္လာတာပါ။ အဆင့္သုံးမ်ိဳးဆုိတာကေတာ့ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကေန ပုိမုိပြင့္လင္းတဲ့ဒီမုိကေရစီအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကုိေျပာင္းလဲမႈ၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡေတြကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္က်င့္သုံးမႈတုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္"ဟု မစၥ Cox ကေျပာသည္။

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အီးယူတုိ႔က ျမန္မာအေပၚ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကမာၻ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ ပုိ၍ထိေရာက္ေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။

ကမာၻဘဏ္တြင္ ရွယ္ယာအမ်ားဆုံးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ႏုိင္ငံေပါင္းစုံပါ ဘဏ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားနည္းပညာဆုိင္ရာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေအာင္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ားကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဖယ္ရွားေပးလုိက္သည္။ မစၥ Cox အဆုိအရ ေၾကြးက်န္မ်ားကိစၥေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည့္ကိစၥေႏွာင့္ေႏွးသြားမည္မဟုတ္ဟု သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္၏ေၾကြးက်န္မ်ားကုိ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေလွ်ာ္မေပးဘဲေနမည္ကုိ စိုးရိမ္မိသည္ဟုဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေပးရန္ရွိသည့္ေၾကြးၿမီ ယန္းေငြ ၃၀၀ ဘီလီယံအား ေလွ်ာ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေၾကညာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။

ယခု ကမာၻ႔ဘဏ္ကေပးမည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားမွာ "လူထုအေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား"အတြက္ျဖစ္ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ ေရရရွိေရး သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ဦးတည္ေၾကာင္း သိရသည္။

                                                        **************************************************

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယခင္အသြင္ႏွင့္မတူေသာစိတ္ဝင္စားဖြယ္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု

(3 August 2012 ရက္စြဲပါ Inter Press Service မွ MarwaanMacan-Marker ေရးသားေသာ An Unconventional Road To Peace ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္(၁၁)ဖြဲ႕အား စားပြဲသို႔ေခၚေဆာင္လာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေခါင္းေဆာင္ ရထားဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာေနၿပီျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေျဖရွာမႈမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္လ်က္ရွိသည္။

၎သည္ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ကတည္းက မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားေလ့လာသူ(သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံကာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အကူအညီကိုမယူဘဲ ျမန္မာျပည္တစ္လႊားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားခဲ့သည္။

“အစိုးရဟာ အခုလိုအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စကားေျပာတဲ့အဆင့္မွာ အျခားတတိယလူအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အလိုရွိလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ အဆင္ေျပေနပါတယ္”ဟု KNUအဖြဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ZipporahSein က မဲေဆာက္ၿမိဳ႕စြန္ရွိ ၎တို႔၏႐ံုးခန္းတြင္ IPS သို႔ အင္တာဗ်ဴး၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အခုက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကိုျဖစ္ေစမယ့္  ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ အဆင့္ပါပဲ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဧၿပီလက ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္က်င္းပေသာ တရားဝင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုတြင္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ အေမရိကန္သံတမန္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသား သံုးဦးသာ ေလ့လာသူအျဖစ္ ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ZipporahSein က ဖြင့္ဟပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဦးေအာင္မင္းသံုးႀကိမ္လာေရာက္ခဲ့ေသာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွမဲေဆာက္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ သူ႔လိုအင္ဆႏၵႏွင့္သူရွိေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားစြာ ရွိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေနအိမ္သဖြယ္ ျဖစ္လာ႐ံုသာမက အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ နိဗၺာန္ဘံုလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လမ္းစဥ္သည္ “ျမန္မာပံုစံျဖစ္ၿပီး အျခားအာရွတိုင္းျပည္မ်ားမွ သမား႐ိုးက် ထံုးစံလမ္းစဥ္မွ ခြဲထြက္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရတစ္ခု သို႔မဟုတ္  ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ၾကားေနတတိယလူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ အစိုးရႏွင့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရးတာဝန္ကို ယူေစပါသည္။”

ဥပမာအားျဖင့္ မေလးရွားသည္ လက္ရွိအားျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရႏွင့္ခြဲထြက္ေရးသမားျဖစ္ေသာ Moro Islamic Liberation Front ၾကားတြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရႏွင့္ ခြဲထြက္ေရးသမားျဖစ္ေသာ Islamic Free Aceh ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူႏိုင္ခဲ့ရာ ယခင္ဖင္လန္ သမၼတေဟာင္း MarttiAhtisaari က ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္က ပါဝင္ခဲ့သည္။ သီရိလကၤာအစိုးရႏွင့္ ယခင္႐ႈံးနိမ့္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ Tamil Tiger သူပုန္မ်ားၾကား လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္က မေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံက ထင္ရွားေသာက႑မွ ၾကားဝင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးေအာင္မင္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ အျခားပဋိပကၡမ်ားထက္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးသည္ဆိုသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ သူ၏ ကြဲျပားျခားနားမႈမွပင္ ဆုလဒ္အခ်ိဳ႕ ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၂ ဧၿပီလၾကား ၎တို႔၏ေဆြးေႏြမႈမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၁၁)ဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔အနက္ ဇန္နဝါရီလက အာရွ၏သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ ခြဲထြက္ေရးႀကိဳးပမ္းေသာ KNU ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမွာ အထူးျခားဆံုးေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ZipporahSein က အကိုင္အတြယ္ရခက္ေသာ လက္နက္ကိုင္ကရင္စစ္တပ္မ်ား၏ အနာဂါတ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ပိုမိုကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရး ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးလာပါက လြတ္လပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔တစ္ခုမလိုဟု မေျပာေသးေပ။

“ကရင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ၾကားေနတတိယလူတစ္ဦး လိုေကာင္းလိုလာ ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ZipporahSein က IPS သို႔ေျပာၾကားသည္။ “ကၽြန္မတို႔ဟာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ပိုမိုရရွိေရးပါဝင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ လုပ္ေနတာပါ။ ဒါမွ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ အဓိပၸါယ္ရွိရွိပါဝင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပါ”ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဦးမ်ိဳးမင္းကမူ ဦးေအာင္မင္းရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရအတြင္းလူမ်ားထံမွ မဟာဗ်ဴဟာက်က်ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္မည္ဟု မယံုၾကည္ေပ။ ဦးေအာင္မင္းသည္ ၎အား ေလ့က်င့္ေပးမထားေသာ နယ္ပယ္ထဲသို႔ တြန္းခ်ခံရျခင္းေၾကာင့္ ၎၏နည္းပါးေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈအေတြ႔အႀကံဳအသစ္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ “ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဗမာဆိုတဲ့မာနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါပဲ ”ဟု ၎က IPS သို႔ေျပာသည္။

“ဦးေအာင္မင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ညွိႏႈိင္းေရး တာဝန္ေပးလိုက္ေတာ့ သူအကၽြမ္းမဝင္တဲ့နယ္ပယ္ကို ဝင္ခဲ့ရတာပါ။ ေဆြးေႏြးရင္း ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ သူနည္းလမ္းရွာေတြ႕သြားတဲ့ပံုပါပဲ။ ႀကိဳၿပီးေရးထားတဲ့ ဇာတ္ညႊန္းလည္းမရွိဘူး။ လမ္းျပေပးမယ့္ ႏိုင္ငံျခားသားတတိယလူလဲမရွိဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဦးေအာင္မင္းသည္ ထိုနည္းလမ္းကိုေလွ်ာက္ရင္း ယံုၾကည္ခ်က္ပိုမိုရလာသည္ဟု ဦးဝင္းေမာင္၏ အဆိုအရသိရသည္။ “သူရဲ႕ကိန္းခန္းမႀကီးမႈနဲ႔ ေဖာ္ေရြတဲ့လကၡဏာေတြရယ္၊ မတူတဲ့အျမင္ေတြကိုလက္ခံၿပီး လိုလိုလားလား နားေထာင္တာေတြရယ္ေၾကာင့္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုပိုမိုေခ်ာေမြ႔ေစပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

စစ္အာဏာရွင္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့ရေသာဘဝမွ တျဖည္းျဖည္း႐ုန္းထြက္လာေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳမႈမ်ားကိုလည္ းဦးဝင္းမင္းက ညႊန္ျပခဲ့သည္။

“ဗမာေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားကိုဂ႐ုမစိုက္တာတို႔ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ မာနေလးေတြေတာ့ ရွိတယ္”ဟု ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ဆင္း ဦးဝင္းမင္းက ဆိုသည္။

ထင္ရွားေသာ ျမန္မာ NGO တစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Egress သည္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရး ထူေထာင္ရန္ကူညီမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အထက္ပါစိတ္ဓာတ္ အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးခဲ့သည္။

၎၏ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ဖင္လန္သမၼတေဟာင္း MattiAhtisaari ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကဘုန္းေတာ္ႀကီး Desmond Tutu ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္သည့္ The Elders ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာမွေလးစားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းေပးမႈမ်ားကို ပယ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားမာနႀကီးမႈမွာ စီးပြားေရးအရ ေငြေၾကးလံုေလာက္မႈကို ေပးစမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားေကာင္းရန္အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ေနာ္ေဝ ဦးေဆာင္ေသာ Peace Donor Support Group (PDSG)၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔မွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လက္ခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲသြားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ ၍ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းၾကမ