Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၈.၈.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. အင္ဒိုနီးရွားလႊတ္ေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေစလႊတ္ရန္ရွိ

(7 August 2012 ရက္စြဲပါ Jakarta Post မွ “House to Send Delegation to Myanmar” ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခြင့္အလမ္းသစ္ကို ဗီယက္နမ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္

(Thanh Nien News မွ 5 Aug 2012 ရက္စြဲပါ “ Vietnamese firms see new opportunities in Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္သည္)

  1. အေမရိကန္က အကူအညီမ်ား မပိတ္ပင္ရန္ဘဂၤလားေဒရွ္႕အားေတာင္းဆို

(7 August 2012 ရက္စြဲပါ Orlando Sentinel မွ Reuters ၏ “U.S asks Bangladesh not to Shut Down Humanitarian Groups” ကို ဘာသာ  ျပန္ဆိုသည္)

  1. ေစ်းကြက္ပံုစံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေျမာက္ကိုရီးယား စဥ္းစား

(Irish Times မွ 7 August 2012 ရက္စဲြပါ “North Korea Look to Market-Style Reforms”  သတင္းေဆာင္းပါးကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

အင္ဒိုနီးရွားလႊတ္ေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေစလႊတ္ရန္ရွိ

(7 August 2012 ရက္စြဲပါ Jakarta Post မွ “House to Send Delegation to Myanmar” ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ House of Representative ဥကၠ႒ Marzuki Alie က Houseသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ  ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တစ္ခု ေစလႊတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေစလႊတ္ဖို႔ စဥ္းစားေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ House က ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မရွင္နဲ႔ ဒီကိစၥစကားေျပာဖို႔ ရွိပါ တယ္” ဟု Marzuki  က ေျပာၾကားခဲ့မႈအား tribunnews.com က ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Marzuki ကေျပာၾကားရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ မြတ္ဆလင္လူဦးေရ အမ်ားဆံုးရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို တုိက္ပြဲဝင္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္း အေနနဲ႔ သူတို႔အတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ ေပးရပါမယ္။ ဒါမွသာ ကမၻာေပၚက အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဝင္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခြင့္အလမ္းသစ္ကို ဗီယက္နမ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္

(Thanh Nien News မွ 5 Aug 2012 ရက္စြဲပါ “ Vietnamese Firms See New Opportunities In Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္သည္)

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပိတ္ပင္ထားေသာ စီးပြားေရးကို တံခါးစဖြင့္ရန္ႀကိဳးစားေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကို႔ယို႔ကားယား ေႏွးေကြးေလးလံေသာ  ကုန္ သြယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဓိကအခြင့္အလမ္းမ်ားကို လွစ္ျပေနသည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ဗီယက္နမ္ထြက္ကုန္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေနေသာ CT Group ဥကၠ႒ ထရန္ကင္ခြ်န္က “ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းေပါေသာ တ႐ုတ္ပစၥည္းမ်ား လႊမ္းမိုးထားေသာ္လည္း စားသံုးသူမ်ားက အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ပုိမိုေတာင့္တ လာၾကသည္” ဟုေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ဗီယက္နမ္ ပစၥည္းေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ နာမည္ရေနပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ေရာင္းလို႔အရမ္းေကာင္း ေနပါတယ္။ ျမန္မာေစ်းကြက္ကို ဗီယက္နမ္ ကုန္သည္ေတြဝင္ဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းပါပဲ။ ဗီယက္နမ္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူ ၃၄ဦးရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို CT Group က ကူညီေရာင္းခ် ေပးေနပါတယ္”ဟု ၎ကဆို သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာသစ္မ်ား လိုအပ္ေနေသာ္လည္း အလားအလာအလြန္ေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္သည္” ဟု An Giang Company ဥကၠ႒ ဟုရင္ဗန္သြန္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဟုရင္ဗန္သြန္က ၎၏ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေစလႊတ္ထားၿပီး၊ အပင္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ထုတ္ရန္ စက္႐ုံတည္ဖို႔ စီစဥ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္ ဒမ္ထရမ္ဘက္က “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် သီးျခားလုပ္ကိုင္ျခင္းကို တားျမစ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းသည္ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အတားအဆီး တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထို႔အတြက္ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္လိုင္စင္ရွိေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ လက္တြဲရန္လိုအပ္ေနသည္” ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ “အေကာက္ခြန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႐ႈတ္ေထြးၿပီး ဗီယက္နမ္မွ ျမန္မာသို႔သယ္ယူမႈ စရိတ္မွာလည္း ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ တို႔ထက္ျမင့္ သည္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

“အေျခခံစနစ္ မျပည့္စံုမႈ ၊အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အရည္အေသြးနိမ့္လုပ္သားထု စသည္တို႔ အပါအဝင္ အေၾကာင္းမ်ားစြာက ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို တားဆီးေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ လီဒန္ႏြန္က ေထာက္ျပသည္။

ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သို႔မဝင္မီ သူတို႔၏မဟာဗ်ဴဟာကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္  စဥ္းစားျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ၎ကအႀကံျပဳ သည္။

သို႔ေသာ္ “ေစ်းကြက္မက္လံုးရွိျခင္း၊ လုပ္အားခေစ်းေပါျခင္း၊ လုပ္သားအင္အားစုႏုပ်ိဳျခင္း၊ သံယံဇာတေပါမ်ားျခင္း စေသာ အားသာခ်က္မ်ားရွိေန သည့္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သည္ စီးပြားေရးခြင္သစ္ ရွာေဖြေနေသာ ကမာၻတစ္လႊားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားစြာကို ဆြဲေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္” ဟု ၎ကမွတ္ခ်က္ေပး သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကို မႏွစ္က ေဒၚလာ ၁၆၇သန္းမွ ၂၀၁၅တြင္ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀သို႔ ျမွင့္တင္ရန္ ဗီယက္နမ္က ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အေမရိကန္က အကူအညီမ်ား မပိတ္ပင္ရန္ဘဂၤလားေဒရွ္႕အားေတာင္းဆို

(7 August 2012 ရက္စြဲပါ Orlando Sentinel မွ Reuters ၏ U.S asks Bangladesh not to Shut Down Humanitarian Groups ကို ဘာသာ  ျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ အဂၤါေန႔က ဘဂၤလားေဒရွ္႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕သို႔ ထြက္ေျပးလာေသာ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားအေပၚ NGO မ်ားက အကူအညီမ်ားဆက္လက္ေထာက္ပံ့ျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

“အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕တြင္ေနထုိင္ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အေရးႀကီးေသာ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ားေပး ေနသည့္ NGO မ်ားအား ဘဂၤလားေဒရွ္႕အစိုရက ရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုေသာ ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ ႀကီးစြာစိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ရသည္” ဟု အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ Patrick Ventrell ကေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ ရွစ္သိန္းေက်ာ္ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ျမန္မာအစိုးရက တုိင္းရင္းသားအုပ္စုဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းမရွိေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အသက္ေသဆံုးမႈရွိေသာ လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းအစိုးရ၏ ႏွိမ္နင္းမႈ ေၾကာင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားအျပားသည္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕သို႔ ထြက္ေျပးလာၾကသည္။ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ကလည္း ၎တို႔အား လက္ခံျခင္းမရွိေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ဘဂၤလားေဒရွ္႕သည္ NGOအဖြဲ႔အစည္းသံုးခုအား ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အျခားလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား ေသာ အကူအညီမ်ားေပးေနျခင္းအေပၚ ရပ္ဆိုင္းရန္ေျပာခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသို႔အကူအညီေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ ပိုမိုထြက္ေျပးလာရန္ အားေပးသလိုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

Ventrell ကေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ တင္းမာမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး၊ ျမန္မာအစိုးရအား ပဋိ ပကၡကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာႏုိင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေစ်းကြက္ပံုစံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေျမာက္ကိုရီးယား စဥ္းစား

(Irish Times မွ 7 August 2012 ရက္စဲြပါ “North Korea Look to Market-Style Reforms”  သတင္းေဆာင္းပါးကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျပႆနာရွာတတ္ၿပိး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လြန္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါေသာ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အာရွႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္၏ ေနာက္ပံုစံတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းႏိုင္ပါသလား။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမာၻတြင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း အေကာင္းဆံုးဟု သမုတ္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကးျမႈပ္ႏွံမႈဂုရု ဂ်င္ေရာ္ဂ်ားစ္က ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ လည္း အလွမ္းမေ၀းေၾကာင္း၊ ဖံုးကြယ္သို၀ွက္ေသာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အေပၚ သူ႕အေနျဖင့္ တစ္ဇြတ္ထိုးယံုၾကည္မႈရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွံရန္ သူအတြက္နည္းလမ္းမရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္(သို႔မဟုတ္)စစ္တပ္၏ ၾသဇာကိုခ်ဳံ႕ေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္ ကင္ဂ်ံဳအန္းက သူ၏ ဇနီးေခ်ာႏွင့္အတူ ရိုလာကိုစတာ စီးျပ ေနျခင္းကို ရိုက္ကူးျပသထားေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားက ျပံဳယမ္းသည္ ေနျပည္ေတာ္စတိုင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ကို စတင္ ဖြယ္ရွိသည္ဟူေသာ မွန္းဆခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစသည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ႏိုင္စရာ မရွိေသာ္လည္း ျပံဳယမ္းသည္ ေဘဂ်င္းႏွင့္ အလားတူနည္းလမ္းကိုယူ၍ ဆိုရွယ္လစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို လိုက္ပါေနျခင္း ေၾကာင့္ ယင္းအယူအဆမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထားၾကသည့္ ေနာက္တြင္ ဆံုမိၾကရန္ အလွမ္းမေ၀းေတာ့သည့္ နည္းတူ ျဖစ္ႏိုင္စရာ အလားအလာမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။

ယခင္အပတ္က အႀကီးတန္း တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပံဳယမ္းသို႔ သြားေရာက္ၾကေသာ ခရီးစဥ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအန္းက စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အထင္ရွားဆံုး ရည္ညႊန္းေျပာဆိုမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။

“စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာမယ္ဆိုရင္ ေျမာက္ကိုရီးယားျပည္သူေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမွာပါ။ ဒါဟာ ကိုရီးယားအလုပ္သ မားပါတီ(ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) ကဦးတည္ေနတဲ့ ပန္းတိုင္ပါပဲ”ဟု ကင္ဂ်ံဳအန္းက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေကဒါ ၀မ္က်ားရီ ကိုေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Ximhua သတင္းေအဂ်င္စီက ထုတ္ျပန္သည္။

ကမာၻ႕အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ၿပိဳလဲၿပီးေနာက္တြင္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အခန္းထဲတြင္ ေသာ့ခတ္ပိတ္မိေနခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး အသက္ဆက္ႏိုင္ရန္ တရုတ္ႏို္င္ငံ၏ အကူအညီကို မွီခိုခဲ့ရသည္။

ကမာၻေပၚရွိ အဆိုးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာ အေပါင္းအသင္းလုပ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏိုင္ငံတကာအေရးယူ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ (Sanctions) မ်ား ကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေခါင္းမာေပကပ္ေနျခင္းျဖင့္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ၿပီး စစ္ပဲြမၿပီးေသးေသာ ကပ္လ်က္ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ေဒသတြင္း၌ တင္းမာမႈ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ႏိႈးဆြလွ်က္ရွိသည္။

အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သံုးဆယ္ပတ္လည္ဟု ယူဆရေသာ ကင္ဂ်ံဳအန္းသည္ ကမာၻတြင္တစ္ခုတည္းေသာ ကြန္ျမဴနစ္မင္းဆက္ကို ဒီဇင္ဘာလ တြင္ အရိုက္အရာ ဆက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ၏စိုက္ပ်ိဳးေျမ ၂ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ခင္း ဟက္တာ ၄၆,၀၀၀ခန္႔ ပ်က္ဆီးကာ လူေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ မိုးႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကို ပိုမိုဆိုး၀ါး ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အရွိဆံုး ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွန္သမွ် တရုတ္ႏိုင္ငံပံုစံကို အတုယူမည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ သို႔အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သြားေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီး ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ကင္ဂ်ံဳအီး၏ ေနာက္ဆံုးရက္မ်ားတြင္လည္း ရွင္ဇင္းစက္မႈရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္းက “သြားေလသူရဲေဘာ္ ကင္ဂ်ံဳအီး ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအၾကား မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ အစဥ္အလာခ်စ္ ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ မေျပာင္းမလဲ နက္ရႈိင္းမႈကို ဆက္လက္ခံယူေရးသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားပါတီႏွင့္ အစိုးရ၏ စိတ္ရင္းဆႏၵ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ ဂေဟဆက္ထားေသာ ဆက္ဆံေရးကို ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

“အာရွတိုက္အနီးအနားမွ ေစ်းကြက္ပံုစံ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ေလ့လာရန္ စိတ္၀င္စား ေသာ လကၡဏာအျဖစ္ ကင္ဂ်ဳံအန္းက ယင္း၏လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ကင္ယံုနမ္ကို ဗီယက္နမ္ႏွင့္ လာအိုသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္” ဟု ေျမာက္ကိုရီးယာ