Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၅.၉.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၃)

  1. ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္မီးေတာက္ေလာင္ေနဆဲ

(15 Sept 2012 ရက္စဲြပါ The Economist မွ Myanmar’s Kachin State Still ablaze ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. GE က ျမန္မာအစိုးရပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသို႔ ဂ်က္ႏွစ္စီးဌားရမ္းမည္                       

(24 September 2012ရက္စြဲပါ  Reuters မွ GE to Lease two jets to Myanmar airline in continued expansion ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို သမၼတႀကီးကဆိုင္းငံ့ထားဟု တာဝန္ရွိသူေျပာၾကား

(AFP သတင္းမွ 25 September 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar leader stalls investment law: govt official”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္မီးေတာက္ေလာင္ေနဆဲ

(15 Sept 2012 ရက္စဲြပါ The Economist မ Myanmar’s Kachin State Still ablaze ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

မီးမပ်က္ေသာ ရွားရွားပါးပါးေန႔ရက္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ကေဖးတြင္ လာေနက်ေဖာက္သည္မ်ားသည္ ေျမျပန္႔မွလာေသာသတင္းေကာင္းမ်ားကို ဖတ္ရႈေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပယ္ခံျဖစ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ အစိုးရသစ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ရန္ တြန္းအားေပးလာျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးမွာ လ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ ေႏြးေထြးလာသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပမွ အဓိကကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အသင့္ ေစာင့္ေနၾကသည္။ အဓိက အတိုင္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္ျဖစ္လာၿပီး ကမာၻအႏွံသို႔ လြတ္လပ္စြာသြားလာလ်က္ရွိရာ လာမည့္အပတ္တြင္ အေမရိကန္သို႔သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏို္င္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားလည္း ပိုမိုဝင္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ခရီးသြားရန္အေကာင္းဆံုးေနရာအျဖစ္ ခရီးသြားေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း စစ္ေဘးဒဏ္ခံေနရေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္မူ အေျခမအေနမ်ားကဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ၿပီး အျခား ႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔ေရာက္ေနလား ထင္မွတ္ရသည္။ ဗံုးကဲြမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားတိုး၍ဖမ္းဆီးေနမႈ ျုမင္ကြင္းမ်ားသည္ ခ်ိဳင့္ခြက္ေပါလွေသာ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ဖံုးလႊမ္းေနေသာ အေျခအေနဆိုးမ်ား ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလက ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းတြင္ သမိုင္းဝင္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေနခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ မဲဆႏၵေပးခြင့္မရခဲ့ၾကေပ။ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိျခင္းသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ရွိေနရသည့္အထဲတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရေသာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာရြာသားမ်ား ထပ္တိုးပြားလာရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ကခ်င္စစ္တပ္ KIA  ၾကား တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယမန္နွစ္က ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ကတည္းက ယခုအထိ တိုင္းရင္းသားကခ်င္လူမ်ိဳး(၇၅၀၀၀)ေက်ာ္သည္ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာနယ္ေျမမ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု ဒုကၡသည္အသစ္မ်ားသည္ စစ္တပ္၏သနားညႇာတာမႈမရွိေသာ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ စစ္တပ္ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ကေလးစစ္သားမ်ားေရွ႕တန္းသို႔ ေစလႊတ္ျခင္းအတြက္ စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ စစ္သားမ်ားေရာအရပ္သားမ်ားပါ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ရွိသည္။

KIA ၏ အဓိကဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ျမစ္ႀကီးနားေတာင္ဖက္ မိုင္ ၄၀ ခန္႔(၆၄ ကီလိုမီတာ)အကြာတြင္ရွိေသာ လိုင္ဇာပတ္ပတ္လည္ရွိစခန္းမ်ားတြင္ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား ဆက္လက္တိုးပြားေနၿပီး မိသားစုမ်ားတြင္အသက္ရွင္သန္ခဲ့သည့္ ဇာတ္ေၾကာင္းကိုယ္စီႏွင့္ ျဖစ္သည္။  Thaung Naw Din သည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေထာင့္ေပါင္းစံုမွပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎လယ္လုပ္ေသာရြာမွ ေမလတြင္ ထြက္ေျပးလာခဲ့သည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ အေလာင္းေတြအမ်ားႀကီးပဲဟု ၎ကေျပာသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာအစိုးရသည္ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမရွိဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီေပးမႈမ်ား ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားအကန္႔အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္ေနသည္။ ေဆးဝါးမ်ားမွာလည္း မလံုေလာက္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။

ယခုကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခမအေနမ်ားသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္ခံမႈပိုမိုရလာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနသည္။ ဥိးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ကရင္ႏွင့္မြန္ကဲ့သို႔ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစိုးရက္ိုတိုက္ခိုက္လာေသာ တိုင္းရင္းသားသူပုန္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ KIA မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မိုင္ဂ်ာယန္တြင္လည္းေကာင္း ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအေတာ္မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကရင္ႏွင့္ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ေသာ ရထားဝန္ႀကီးေဟာင္းဦးေအာင္မင္းက ကခ်င္ႏွင့္စကားေျပာရာတြင္ တာဝန္ယူလ်က္ရွိပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ အေျခအေနေျပာင္းေနေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲလိုျခင္းမရွိေသးသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳလ္မ်ားကသာဦးေဆာင္ေနသည့္သေဘာရွိသည္။

ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အဆိုအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ရန္လိုၿပီးတိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနရျခင္းအတြက္ အတိုခ်ဳပ္အေၾကာင္းျပရလွ်င္ ေငြအတြက္ေၾကာင့္ဟု သိရွိရပါသည္။ တိုင္းျပည္အတြင္းဝယ္ မထိမတို႔ရေသးေသာသယံဇာတမ်ားစြာ ရွိေနရာ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိေသာ ေတာင္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ဝွမ္းမ်ားတြင္ သစ္၊ သတၱဳမ်ားႏွင့္ အေရးပါဆံုးမွာ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ တ႐ုတ္တို႔၏ ဘီလီယံေဒၚလာတန္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားရွိေနသည္။ အမွန္တစ္ကယ္ပင္(၁၇)ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းသြားေစခဲ့ေသာ ယမန္ႏွစ္ ဇြန္လက ျမန္မာတပ္က(KIA)တပ္စခန္းကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေနရာမွာ အျငင္းပြားေနေသာ ေရေလွာင္တမံေနရာအနီးတြင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ အျပင္းအထန္ဆံုးတိုက္ပဲြအခ်ဳိ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တ႐ုတ္၏ အဓိကပိုက္လိုင္းႏွစ္ခုရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ တိုက္ဆိုင္ျခင္းေတာ့ မဟုတ္တန္ရာေပ။

(KIA)တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယခုပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္မီကပင္ ျဖစ္လာေတာ့မည္ဆိုသည္ကို ႀကိဳတင္သိေနခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာအစိုးရသည္ စြမ္းအင္ဆာေလာင္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အဓိကညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိတို႔ကခ်င္မ်ားကို ဖုတ္ေလသည့္ငပိရွိသည္ဟုပင္မထင္ပဲ ႏွိမ္ထားခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြမ္လြတ္ဂြမ္ေမာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ျပဳလုပ္ၿပီး အစိုးရထံဒူးေထာက္ရန္(KIA)က ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာအခါ ျမန္မာအစိုးရက ဇြတ္အတင္းလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားေစလိုတာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေတြက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ စိတ္ဆႏၵမရွိပါဘူး”ဟု ဂြမ္ေမာ္ကေျပာသည္။

                                                        ****************************************************

GE က ျမန္မာအစိုးရပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသို႔ ဂ်က္ႏွစ္စီးဌားရမ္းမည္                       

(24 September 2012 ရက္စြဲပါ  Reuters မွ GE to Lease two jets to Myanmar airline in continued expansion ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

General Electric Co.(GE)သည္ တနလာၤေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ေလေၾကာင္းလိုင္းသို႔  Embraer SA လုပ္ဂ်က္ေလယာဥ္ႏွစ္စီးငွားရမ္းရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ယခုသေဘာတူညီမႈမွာ အေမရိကန္ကကာလၾကာရွည္ အထီးက်န္ျပဳထားေသာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ျပန္လည္တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးထြက္ေပၚလာမႈ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္၏ အႀကီးဆံုးကုမၸဏီအုပ္စုႀကီး၏ ေလယာဥ္ငွားရမ္းေရးဌာနခဲြက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္(Embraer E 190)ဂ်က္ႏွစ္စီးကို ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းသို႔ ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သေဘာတူညီေသာ ေစ်းႏႈန္းကိုမူ ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေမလက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ားကို ယာယီ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လက GE သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းကိုယ္စားလွယ္မွတဆင့္ ေဆး႐ံုႏွစ္ခုသို႔ X-Ray စက္မ်ားတင္သြင္းရန္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရာ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုးလုပ္ငန္းစတင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ဥပေဒက ခြင့္ျပဳပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္႐ံုးဖြင့္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း Fairfield အေျခစိုက္ GE ကေျပာသည္။

အခ်ိဳရည္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ(Coca-Cola)ႏွင့္ (Pepsi)တို႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔၏အခ်ိဳရည္မ်ားေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

                                                                ********************************************************

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို သမၼတႀကီးကဆိုင္းငံ့ထားဟု တာဝန္ရွိသူေျပာၾကား

(AFP သတင္းမွ 25 September 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar leader stalls investment law: govt official”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာသမၼတသည္ ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ေမ်ာ္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကိုဆိုင္းငံ့ထားကာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားထပ္မံျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းကို မွတ္ခ်က္မ်ားေပးကာ လႊတ္ေတာ္သို႔ယခုသီတင္းပတ္ကုန္တြင္ျပန္ပို႔ခဲ့သည္ဟု သမၼတ႐ံုး ညႊြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဥပေဒပါစည္းကမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို သမၼတႀကီးက ျပင္ေစခ်င္တာပါ”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက AFP သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာတေပါမ်ားမႈ၊ လူဦးေရမ်ားျပားမႈ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏိၵယအၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ေပၚထြက္လာမည့္ ေစ်းကြက္အသစ္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားစြာက ရႈျမင္ေနၾကသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ဆက္တုိက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရေဟာင္းအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္ခဲ့သည့္ Sanctions မ်ားကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

တံခါးပိတ္ခြ်တ္ျခံဳက်ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစန္းထမႈတြင္ ေဝစုရရန္အတြက္ Coca-Cola ႏွင့္ GE အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္လာၾကေလၿပီ။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ဖက္စပ္ပူးေပါင္းရာ၌ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ရွယ္ယာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးျခင္း အပါအဝင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈစည္းကမ္းမ်ား ထည့္သြင္းထားေသာဥပေဒကို စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားၾက သည္။

႐ိုးမဘဏ္ဒု-ဥကၠဌ ဦးျမတ္သင္းေအာင္က “သမၼတႀကီး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အပ်ံသင္စလႊတ္ေတာ္ထဲမွ ေႏွးေႏွးသြားခ်င္သူ အုပ္စုအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒထုတ္ျပန္ေရးမွာ ႐ႈတ္ေထြးေနသည္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ေစ်းကြက္ကို ကာကြယ္ေနမယ္ဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြ ဝင္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေစ်းကြက္ကို ဖြင့္ကိုဖြင့္ရမွာပါ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေနာက္မွာအေဝးႀကီးျပတ္က်န္ခဲ့လိမ့္မယ္”ဟု ဦးျမတ္သင္းေအာင္က ဆိုသည္။

                ေနာက္တစ္ေၾကာ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာလတတိယပတ္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒထုတ္ျပန္ေရးကို မည္မွ် ဆုိင္းင့ံထားမည္ကို မသိရေသးပါ။

ရန္ကုန္္မွ နာမည္ေက်ာ္ပညာရွင္ ဦးေအာင္ထြန္းသက္က “ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုဟု မယူဆသင့္ဘဲ၊ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ စီးပြားေရးက႑အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေငြအရင္းအႏွီးႏွင့္ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းဟု ႐ႈျမင္သင့္ေၾကာင္း”ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဟာ ခုန္ထဖုိ႔ လိုေနပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ အမွီလိုက္ႏိုင္မယ့္ စီးေတာ္ယာဥ္ျဖစ္ဖုိ႔ လိုတယ္”ဟု ဦးေအာင္ထြန္းသက္က AFP သို႔ေျပာၾကားသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ႀကီးပြားလာခဲ့ၾကေသာခ႐ိုနီမ်ားက ႏုိင္ငံျခာ