Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၂၆.၁၁.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ စတင္ထုတ္ေဝရန္ JCB စီစဥ္

(The Japan Times မွ 24 Nov 2012 ရက္ဆြဲပါ “JCB to debut credit card in Myanmar “ သတင္ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အေနာက္အုပ္စုႏိုးၾကားလာျခင္းက တ႐ုတ္တန္ခိုးထြားမူကို ေနွးေကြးေအာင္လုပ္

(The Daily Star မွ 25 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “West’t Wake makes China Wane” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

****************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ စတင္ထုတ္ေဝရန္ JCB စီစဥ္

(The Japan Times မွ 24 Nov 2012 ရက္ဆြဲပါ “JCB to debut credit card in Myanmar “ သတင္ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ JCB သည္ ကုမၸဏီသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ကဒ္လုပ္ငန္းကိုစတင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ကေနဦးတြင္ႏိုင္ငံျခားသား ဧည္သည့္မ်ားကိုပစ္မွတ္ထားကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းသံုးစြဲသူမ်ား ခရက္ဒစ္ကဒ္ထုတ္ေပးျခင္းကို ၂၀၁၄ တြင္စတင္သြားမည္ဟု ကုမၸဏီသတင္း ရပ္ကြက္က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

တိုက်ိဳအေျခစိုက္ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ JCB ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားသံုးစြဲေစရန္ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဝန္ေဆာင္မႈ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ျခင္းကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္မည္ဟု ၎ကဆိုပါသည္။

JCB ကုမၸဏီသည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွတဆင့္ ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားကို ၂၀၁၄ တြင္စတင္မည္ဟု သိရွိရသည္။JCB သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးခရက္ဒစ္ကဒ္ ထုတ္ေဝသူျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ၎ႏိုင္ငံတြင္ ခရက္ဒစ္ကဒ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည့္အစီအစဥ္ကို JCBႏွင့္ အျခားကုမၸဏီ ၃ ခုတို႔က ေအာက္တိုဘာလက သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က ခရက္ဒစ္(အေၾကြးဝယ္ကဒ္)မ်ားကို ထုတ္ေဝခဲ့ၾကဘူးေသာ္လည္း ထိုစဥ္က အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးမားေသာ ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပန္လည္းဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္မွ ဘဏ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

**************************************************

အေနာက္အုပ္စုႏိုးၾကားလာျခင္းက တ႐ုတ္တန္ခိုးထြားမူကို ေနွးေကြးေအာင္လုပ္

(The Daily Star မွ 25 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “West’t Wake makes China Wane” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတားအဆီးမရိွ ေျခလုမ္းက်ဲခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလႊမ္းမိုးမႈသည္ ယခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္နီးနီးကပ္ကပ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံလာျခင္းေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။

အာရွစီးပြားေရး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဗီတိုအာဏာသံုးစဲြခြင့္ရိွေသာ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အျမဲတမ္းအဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကုလသမဂၢ၏လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥအေရးယူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စစ္လက္နက္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း တုိ႕မွတဆင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အစိုးရကို ကာလရွည္ၾကာကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္မူကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယင္းနိုင္ငံမွ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႕နွင့္သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူခြင့္ ရရိွသြားခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အစိုးရက မႏွစ္ကအာဏာစြန္႔လႊတ္ ဖ်က္သိမ္းသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ Burma ဟုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ လက္တံအခ်ဳိ႕ ဆံုးရံႈးသြားခဲ့ရသည္။

ယခုအခါ ဥေရာပနွင့္အေမရိကန္ ကုမၼဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားမရွာရန္္ပိတ္ပင္ထားမႈမွ ကင္းလြတ္သြားၾကျပီျဖစ္ရာ ျမန္မာေစ်းကြက္ ႏွင့္ သယံဇာတမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယအပါအဝင္ အာရွတလႊား ကုမၼဏီမ်ားနွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္ လိုက္မီွႏိုင္ေအာင္ လမ္းပြင့္သြားျပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား၏ မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ခရီးစဥ္သည္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနေသာ ဆက္ဆံေရး အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲေႏြးေထြးလာျခင္းကုိ အထင္အရွားဆံုး ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္ယူနီဗာစတီမွ ျမန္မာ့ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ ရီေနာ့အီးဂရက္တူးက “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကာလရွည္ၾကာ မွီခိုခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္နုိင္ငံထံမွ ျပန္လည္ ခြာထြက္ျခင္းလမ္းေပၚတြင္ ေရာက္ေနျပီ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ဦးထဲေမာင္ပိုင္စီးတဲ့ မိုနိပိုလီေခတ္အဆံုးသတ္သြားၿပီ ဆိုတာကေတာ့ ရွင္းေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အားေကာင္းတဲ့ လႊမ္းမိုးမႈကေတာ့ က်န္ေန တုန္းပဲ”ဟု ၎ကမွတ္ခ်က္ေပးသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တန္ခိုးထြားလာျခင္းေၾကာင့္ အာရွပစၥဖိတ္ေဒသသည္ အေမရိကန္မူဝါဒမဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ အေမရိကန္တို႕၏ သံတမန္ေရး ေျခလွမ္းက်ဲမႈမ်ားသည္ မႏွစ္က ဟီလာရီကလင္တန္၏  ေနျပည္ေတာ္ခရီးေၾကာင့္ ပိုမိုထင္ရွားလာခဲ့ျပီး ဘီးဂ်င္းကို တုန္လႈပ္သြားခဲ့သည္။

“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တန္ခိုးထြားလာမူကုိေႏွးေကြးေအာင္ ဟန္႕ထားရာမွာ စစ္ေရးနဲ႔မဆိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ပိုမိုအသံုးျပဳ ပါလိမ့္မယ္”ဟု China Institute of Conternporary  International  Affairs မွ ဒါ႐ိုက္တာယြန္းပင္းက သံုးသပ္သည္။

“ဝါရွင္တန္သည္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ျခင္း၊ လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အဆင့္ျမင့္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ ျမန္မာတို႔အၾကားဆက္ဆံေရးကုိ သပ္လွ်ဳိျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက အစိရင္ခံစာတြင္ ယြန္းပင္းက ေရးသားထားသည္။

ဘီးဂ်င္းရိွ ရွင္းဟြာယူနီဗာစတီမွ ႏိုင္ငံျခားေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ ပါေမာကၡခ်န္ကီြက “ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တ႐ုတ္နဲ႕ျမန္မာအၾကားက နက္ရိႈင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရးဟာ တစ္ညတည္းနဲ႔ ေပ်ာက္မသြားႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံ အားေပးပံ့ပိုးမႈကုိ ရသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ရိွရင္းစဲြဆက္ဆံေရးကို ထိန္းထားဖို႔အတြက္ပိုေကာင္းတဲ့ သံသမန္ေရးနည္းလမ္းေတြ လိုအပ္လာမွာေပါ့”ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

                                                                                                             

*****************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၆.၁၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ပို႔မည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အလူမီနီယံေခ်ာင္းမ်ားဖမ္းမိ

(The Chosunllbo မွ 26 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “N-Korean aluminium shipment to Burma foiled”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ထားဝယ္စီမံကိန္းအတြက္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို ITD ထူေထာင္

(World Highways မွ 26 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “Joint ventures planned by ITD Myanmar Dawei Project”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ပို႔မည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အလူမီနီယံေခ်ာင္းမ်ားဖမ္းမိ

(The Chosunllbo မွ 26 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “N-Korean aluminium shipment to Burma foiled”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

စကၤာပူကုန္သေဘၤာတစ္စင္းေပၚမွ ေျမာက္ကိုရီးယားပစၥည္းျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ အလူမီနီယံစပ္သတၱဳေခ်ာင္းမ်ားကို ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရက သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္ပာု အဆာပာိရွင္ဘြန္းသတင္းဌာနက စေနေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အလူမီနီယံသန္႔စင္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ၎သတၱဳ ေခ်ာင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ပို႔ေဆာင္မည့္ လကၡဏာရွိသည္ပာုဆိုသည္။

ထိုင္ဝမ္သေဘၤာကုမၸဏီပိုင္ WanHai 313 သေဘၤာကို တိုက်ိဳဆိပ္ကမ္းတြင္ ေက်ာက္ခ်ထားသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား DPRK အမွတ္တံဆိပ္ ပါေသာ သတၱဳပိုက္ ၅၀ ႏွင့္ သိပ္သည္းဆႏႈန္းျမင့္ေသာ အလူမီနီယံသတၱဳေခ်ာင္း ၁၅ ေခ်ာင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားက သိမ္းဆည္းခဲ့ၾကၿပီး ယင္းပစၥည္းမ်ားကို ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အစီအစဥ္အတြက္္ ယူေရနီယမ္သန္႔စင္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအားျမင့္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္ပာုသိရွိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ အုိဘားမား၏ ရန္ကုန္ခရီးစဥ္မတိုင္မီတြင္ ၿပံဳးယမ္းႏွင့္ စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး အဆက္ျဖတ္ရန္ကတိျပဳခဲ့ၿပီး၊ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ကို စစ္ေဆးခြင့္ျပဳေတာ့မည္ပာု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈမွ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရရွိေနသည္။

၎ပစၥည္းမ်ားသည္ မူလက ဒါလီယဥ္းရွိ အျခားသေဘၤာတစ္စင္းေပၚတြင္ ရွိခဲ့ၿပီး ရွိႏုဆိပ္ကမ္းမွ WanHai 313 သေဘၤာေပၚသို႔ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ယင္းသေဘၤာသည္ မေလးရွားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈ ေၾကာင့္ သေဘၤာသည္ တိုက်ိဳဆိပ္ကမ္းသို႔ ၾသဂုတ္လ ၂၂ တြင္ဝင္ေရာက္ ရပ္နားခဲ့သည္။

၎အလူမီနီယံစပ္ သတၱဳေခ်ာင္းမ်ားကို အျခားကုမၸဏီတစ္ခု၏မွာယူမႈျဖင့္ ဒါလီယန္အေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုက တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သတၱဳ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ DPRK အမွတ္တံဆိပ္ပါေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ လာေသာ ပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးထားေသာ္လည္း သေဘၤာအမႈထမ္းမ်ားထံမွ ရရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မႈ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပာု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။

***********************************************

ထားဝယ္စီမံကိန္းအတြက္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို ITD ထူေထာင္

(World Highways မွ 26 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “Joint ventures planned by ITD Myanmar Dawei Project”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ လမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား ထူေထာင္ျခင္းကို ကန္ထ႐ိုက္တာ အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီ ITD ကေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက&