Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၇.၁.၂၀၁၃

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. လာမည့္ေႏြရာသီတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလံုေလာက္ရန္ Gas Turbine ႏွင့္ Gas Engine မ်ားတင္သြင္းရန္စီစဥ္
  2. ေရႊျပည္သာသိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွစ္ဖက္သေဘာတူ

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

  1. ကခ်င္ျပည္နယ္အေရး KNU ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက လိႈက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုမည္
  2. ေကအိုင္ေအလက္တြင္းေရာက္ရွိေနေသာ အစိုးရတပ္သားမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားညွိႏႈိင္း

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

လာမည့္ေႏြရာသီတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလံုေလာက္ရန္ Gas Turbine ႏွင့္ Gas Engine မ်ားတင္သြင္းရန္စီစဥ္

လာမည့္ေႏြရာသီကာလမ်ားတြင္ လွ်က္စစ္ဓာတ္အားလံုေလာက္ရန္အတြက္ ျပည္ပႏို္င္ငံမ်ားမွ Gas Turbine ႏွင့္ Gas Engine မ်ားတင္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္ၿပီးေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုေစာင့္ဆိုင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံတြက္ခ်က္မႈအရ အျမင့္ဆံုးဓာတ္အားသံုးစြဲမႈပမာဏမွာ ၁၇၉၀ မဂၢါဝပ္ခန္႔ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္မွာ  ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ဓာတ္အား ၂၀၆၀ ပမာဏခန္႔   သံုးစြဲမည္ျဖစ္သည့္အတြက္္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ ဓာတ္အားပမာဏကို ျဖည့္ဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ စပိန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားစေသာႏို္င္ငံမ်ားမွ Gas Turbine ႏွင့္ Gas Engine မ်ား တင္သြင္းရန္စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

လိုအပ္သည့္ဓာတ္အားပမာဏမ်ားကို ျဖည့္တင္းႏို္င္ရန္အတြက္ Gas Turbine ႏွင့္ Gas Engine မ်ားတင္သြင္းရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည့္အျပင္ စက္မႈဇုန္မ်ားကို အခ်ိန္ပို္င္းဓာတ္အားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အစိုးရပို္င္စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမ်ားကို အခ်ိန္ ၅ နာရီခန္႔ဓာတ္အားပိတ္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ၁ မဂၢါဝပ္ မီးစက္မ်ားသံုး၍ ဓာတ္အားျဖည့္တင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္ပို႔မည့္ Gas Turbine ႏွင့္ Gas Engine မ်ားကို ေရႊျပည္သာ ေလွာ္ကားစက္႐ံု၊ အင္းစိန္ရွိရြာမစက္႐ံု၊ သာေကတ စက္႐ံုႏွင့္ အလံုစက္႐ံုမ်ားတြင္တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေကာက္ခံမႈကို ေဈးႏႈန္းတိုးျမွင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ေႏြရာသီ ကာလမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးလံုေလာက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိိုင္ငံတဝန္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

YC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေရႊျပည္သာသိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ

                ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိစက္မႈဇုန္ အပိုင္း ၁ တြင္စက္မႈဇုန္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ  Top Star ကုမၸဏီ၊ လယ္ေျမမ်ားကိုလိုက္လံဝယ္ယူထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မူလလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာလယ္သမား မ်ားအၾကားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားကို လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းမႈ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆင္ေျပမႈမ်ားရရွိေၾကာင္းသိရသည္။

                အဆိုပါေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈကို သုဝဏၰရွိ Top Sta ကုမၸဏီ႐ံုးခန္းတြင္မနက္ ၉ နာရီမွစတင္ကာ ည ၇ နာရီ ခန္႔တြင္ၿပီးဆံုးသြားေၾကာင္း၊ အစပိုင္းတြင္ႏွစ္ဖက္ တင္းမာမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပလည္စြာၿပီးဆံုးသြား ေၾကာင္း၊ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ ျပႏိုင္ပါကတစ္ဧကလွ်င္က်ပ္သိန္း ၂၀ ရရွိ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာ္ ေၾကးေပးရမည္ေျမမွာ ဧက ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္မွ ေျပားၾကားသည္။

                လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လယ္ယာေျမနဲ႔အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းမႈစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားမႈ စာေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

YC

***********************************************************************************

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္အေရး KNU ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက လိႈက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုမည္

ကခ်င္ျပည္နယ္အေရးတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNU မွ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုမည္ဟု သမၼတႀကီးက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ ေတာင္သူပညာေပး ဧက ၅၀၀ စိုက္ခင္းရွိ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KNU အဖြဲ႕မွ ကခ်င္အေရး ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္မွ ခ်က္ခ်င္းေျပလည္ႏိုင္မွာမဟုတ္သည့္အတြက္ သမၼတအေနႏွင့္ေရာ အစိုးရအေနႏွင့္ပါ စိတ္ရွည္ သည္းခံရန္လိုေၾကာင္း၊ KNU အေနႏွင့္လည္း ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေနာက္တက္မည့္ အစိုးရႏွင့္လည္းပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႕ကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႕ျပင္ KNU အဖြဲ႕သည္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးရွိ ဘုရင့္ေနာင္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။  ယင္းသို႕ ေတြ႕ဆံုရာတြင္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတည္တံ့ခိုင္ျမဲရန္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္က ကိစၥမ်ားတြင္ အားလံုးပူးေပါင္းၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တို႕ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာထားမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟုျမင္ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္လည္း ေရရွည္ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႕ ေျဖရွင္းၿပီး ပူးေပါင္းအေျဖရွာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း KNU ဘက္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

YC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------