Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013 (2)
Document yangonchronicle 2013 (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013 (2)

*

*

၈.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

  1. ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ ကုလသမဂၢအကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔ေထာက္ပံ့ခြင့္ရရွိ

(VOA သတင္းဌာနမွ 6 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Burma Grants UN Access to Kachin Territory ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာ၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆိုမာလီယာ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ၿဗိတိန္ ဆက္ဆံရာတြင္လူ႔အခြင့္အေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားပါဝင္ဖို႔လို

(Morning Star News မွ 7 feb 2013 ရက္စြဲပါ “New military links must include rights checks” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ ကုလသမဂၢအကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔ေထာက္ပံ့ခြင့္ရရွိ

(VOA သတင္းဌာနမွ 6 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Burma Grants UN Access to Kachin Territory ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

photo credit - AP

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွ ေကအုိင္ေအတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကရေသာ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ရန္ ျမန္မာအစုိးရက ကုလသမဂၢကုိ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေကအုိင္အုိႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအၾကား စစ္ေျပၿငိမ္းရန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆုိပါ သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္ထြက္ေပၚလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ကုလသမဂၢရုံးခ်ဳပ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားအပါအဝင္ အျခားေနရာမ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ျပန္လည္ေပးပုိ႔ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ေကအုိင္ေအတုိ႔သည္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပယ္ပ်က္သြားၿပီးေနာက္ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ား အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာသူရြာသားေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ ၎တုိ႔အနက္အမ်ားစုမွာ ႀကံဳသလုိေဆာက္လုပ္ထားသည့္ စခန္းငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည္။

ယခင္က ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔သာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေကအုိင္ေအတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢက ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လကျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢရုံးခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒၚေအးဝင္းက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားေပးပုိ႔ႏုိင္ေရးအတြက္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မၾကာမီအခ်ိန္ပုိင္းအတြင္း အစားအစာႏွင့္ အစားအစာမဟုတ္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အကူအညီေတြအေျမာက္အျမား မရရွိတာအခ်ိန္ကာလအေတာ္ၾကာသြားပါၿပီ။ သူတုိ႔တေတြ အင္မတန္ လုိအပ္ေနမယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အေသးစိတ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရမွာေတြ ၿပီးဆုံးသြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း သူတုိ႔ဆီကုိ ကၽြန္မတုိ႔ အကူအညီေတြေပးပုိ႔ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”  ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ အကူအညီမ်ားေပးပုိ႔ရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳထားသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

သုိ႔ေသာ္ မၾကာေသးခင္က VOA ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ သမၼတရုံးမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္က “အစုိးရအေနျဖင့္ အကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔မည့္ကိစၥအေပၚ တုံ႔ဆုိင္းေနရျခင္းမွာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးပို႔မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏လုံၿခံဳေရးအေပၚ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သလုိ ယင္းအေထာက္အပံ့မ်ား သူပုန္လက္ဝယ္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားမည္ကုိစုိ