Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

CURRENT AFFAIR
Document CURRENT AFFAIR

Snapshot of the item below:
CURRENT AFFAIR

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးသတင္းမ်ား

  1. စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ေၾကးနီစီမံကိန္းအစီရင္ခံစာအေပၚ ဦးပိုင္မွ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္
  2. လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းထားသည့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒၾကမ္းအား ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ သမၼတထံ ေတာင္းဆို
  3. ကရင္ျပည္နယ္မွ လယ္သမားမ်ား အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတည္းကိုသာ အခြန္ေဆာင္လို
  4. ရွမ္းေတာင္ပိုင္းတြင္ မူးယစ္ေဆးကုဌာနဖြင့္လွစ္ရန္ ျပည္ထဲေရးကေဆးစြဲသူစာရင္းေတာင္း၍ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္

စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ေၾကးနီစီမံကိန္းအစီရင္ခံစာအေပၚ ဦးပိုင္မွ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္ေပး အပ္ထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္မွ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ စီးပြားေရးဦးပိုင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အားျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ မ်ား အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိေရး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားရရွိေရးႏွင့္ ေဒသခံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာ ျပည္ပကြ်မ္းက်င္ ကုမၸဏီမ်ား ပညာရွင္မ်ားအား ဌားရမ္း၍ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအေပၚမူတည္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊနမခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ အေပၚမူတည္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕ဝင္(၁၅)ဦးပါဝင္သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အစီ ရင္ခံစာအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ေကာ္မတီကို မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ မံုရြာၿမိဳ႕ ဝင္းယူနတီပာုိတယ္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC


လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းထားသည့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒၾကမ္းအား ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ သမၼတထံ ေတာင္းဆို

မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာဆႏၵမပါဝင္ဘဲ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္သြင္းထားသည့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းအား အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲထားသည့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္ ခြင့္၊ သတင္းေရးသားခြင့္၊ သတင္းေဖာ္ျပခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ပာု ဆိုထား ေသာ္လည္း စာနယ္ဇင္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းစာ၊ စာအုပ္၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းထား သည့္အျပင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာျခင္းမရွိေသာ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားကိုပါ အက်ံဳးဝင္ေစရန္ ထည့္ သြင္းျပ႒ာန္းထားသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ထားရွိရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းသည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ပိတ္ပင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အပာန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အလံျပဘုရားလမ္းရွိ ယုဇနဂါးဒင္းပာုိတယ္တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း(MJA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာမ်ားသမဂၢ(MJU)၊ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္(MJN)၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေကာ္မတီ၊ သတင္းဌာနမ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားအဖြဲ႕၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျပည္တြင္း)၊ လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ စုစည္းေရး ေကာ္မတီ(ျပည္တြင္း)၊ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔မွတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲထားေသာ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင&#