Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media
Document

Snapshot of the item below:
International Media

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၁)

ႏုိင္ငံလုံးကၽြတ္ အပစ္ရပ္ရန္ ျမန္မာျပင္ဆင္

( UPI မွ 10 September 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar mulls national cease-fire” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို မေလးရွားအစိုးရ အကူအညီေပးမည္

(The Star News မွ 11 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Government to help Myanmar Workers” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆို သည္)


ႏုိင္ငံလုံးကၽြတ္ အပစ္ရပ္ရန္ ျမန္မာျပင္ဆင္

( UPI မွ 10 September 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar mulls national cease-fire” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

တစ္မ်ဳိးသားလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လာမည့္လ တြင္ခ်ျပရန္ အစုိးရက စီစဥ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရ သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားလုိက္သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္က