Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Current News
Document

Snapshot of the item below:
Current News

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္


၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ  အသစ္ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံက်င္းပသင့္

စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္၌ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပို္င္း) ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင္းလင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရံုး၌ က်င္းပေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲတြင္  အေျခခံဥပေဒအား ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္အတြက္ အေျခခံဥပေဒကို  အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ညီလာခံကဲ့သို႔  ညၤီလာခံမ်ိဳး  က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ၈၈မွ  ဦးမင္းေဇယ်ာ ကေျပာသည္။

လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္   ၁၅ႏွစ္ နီးပါးေရးဆြဲထားေသာ္လည္း  ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခု ထြက္ေပၚရန္ စစ္မွန္ေသာ ညီလာခံ က်င္းပ၍ ေရးဆြဲျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ  ၁၂ ရက္တြင္  ပိုလန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဝါေဆာတကၠသိုလ္ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ  ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပညာေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပို႔ခ်ခ်က္တြင္  ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္  ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းအားလံုးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမရွိရင္ အဓိပၸယ္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အသိပညာ မၾကြယ္ဝတဲ့ သူတစ္ဦးရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈဟာ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရး႑ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း  ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေမးျမန္းရာတြင္        ယင္းပဋိပကၡမ်ားကို ၄င္းတစ္ဦးတည္းေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စနစ္တက် တည္ေဆာက္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊   ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈကို စိုးရိမ္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ  ၉ရက္ေန႔၌   တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး ထားဝယ္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္  သူရဦးေရႊမန္းသည္  တုိင္းေဒသၾကီးလြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊  ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္  ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္   န.အ.ဖ အစိုးရက ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို အာဏာ လြဲေျပာင္းေပးရန္  ျဖစ္ျပီး  မေရးဆြဲႏိုင္လွ်င္ အာဏာေရးဆြဲေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္  တစ္ဖက္သတ္ ေရးဆြဲသည့္ ပံုစံျဖစ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ေဝဖန္ေျပာၾကားေသာ္လည္း   ယင္းဥပေဒ မရွိလွ်င္  အရပ္သားအစိုးရ ေပၚလာမည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားျခင္းမ်ားရိွေၾကာင္း  ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္   စစ္ေရးအရ အျမင္မရွိသည့္ အတြက္   သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊  စစ္ေရးအျမင္ရွိသည့္ သူသာ သမၼတ ဆက္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း  ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ တစ္ဦးက  သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YC


ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥအား စစ္ေဆးေပးရန္ ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ အေၾကာင္းၾကား၊ အခ်က္အလက္ ခုိင္မာကအစုိးရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေငြစာရင္းငါးခုျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံထားသည့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံရွိသည္ ဆုိျခင္းမွာ အမွန္တကယ္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စီစစ္ေပးရန္ ကမၻာ့ဘဏ္သုိ႔ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုိင္မာသည့္အခ်က္အလက္ ေပးမည္ဆုိပါကအစုိးရမွ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး ဒု-ဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္က“ဒီေလာက္ ပမာဏေတာင္မဟုတ္တဲ့ ျမန္မာျပည္က ေငြစာရင္းအေကာင့္ေတြ ပုိင္တဲ့သူေတြကုိေတာင္ အေမရိကန္အစုိးရကရွာေဖြၿပီး ပိတ္ဆုိ႔ စာရင္းသြင္းခဲ့ေသး တာပဲ။ အခုေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံဆုိတာနည္းတာမွမဟုတ္တာ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အစုိးရအေနနဲ႔ ဂါစီယာက ဒီလုိ ေျပာသြားတယ္။ အဲဒါ ကမၻာ့ဘဏ္ကေျပာသြားတာလားဆုိတာ တစ္ခ်က္၊ ေနာက္အေကာင့္ငါးခုဟာ ျမန္မာအေကာင့္ေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားရွိရင္ေပးဖုိ႔ ကမၻာ့ဘဏ္ကုိ အေၾကာင္းၾကားထားတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ပမာဏရွိသည့္ ျမန္မာအေကာင့္ငါးခုေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ အေၾကြးမေလွ်ာ္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Bank Information Center မွ အာရွစီမံေရးရာမန္ေနဂ်ာ Mr. Jelson Garcia က ေျပာၾကား ခဲ့သည္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုဂၢလိကပုိင္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာအခ်ဳိ႕တြင္ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစုိးရမွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံအား ႏုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က“အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံပုိင္ေငြကုိအဲဒီလုိ ျပည္ပမွာအပ္ႏွံထားတာ လုံးဝမရွိပါဘူး။ ၁၁ ဘီလ်ံ အပ္ထားတယ္ဆုိတဲ့ အေကာင့္ငါးခုနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ခုိင္မာတဲ့အခ်က္အလက္ရွိရင္ ေပးပါ။ အစုိးရ အေနနဲ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အသင့္ပါပဲ”ဟု ၎၏ ကုိယ္ပုိင္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံအပ္ႏွံထားျခင္းမရွိေၾကာင္းကို သာေဖာ္ျပထားၿပီး ပုဂၢလိက အေနျဖင့္ အပ္ႏွံထားျခင္းရွိ၊ မရွိကုိမူ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံအပ္ႏွံထားျခင္းရွိသည္၊ မရွိသည္ကုိ လည္း တုိက္႐ုိက္ ျငင္းဆုိထားျခင္း၊ ဝန္ခံျခင္းမျပဳထားေၾကာင္း၎၏ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ဘဏ္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ညေနကသတင္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္းငါးခုျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံ အပ္ႏွံထားေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ Mr. Jelson Garcia မွာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေျပ&