Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

CURRENT NEWS

Snapshot of the item below:
CURRENT NEWS

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္


အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒၾကမ္း လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းမည္

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒမူၾကမ္း SMEs Law (Draft) အား ယခုလာမည့္ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဗဟိုဌာနမွ သိရသည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဗဟိုဌာနမွ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ကာ ျပန္လည္ေပးပို႔လာပါက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ SMEs Law ထြက္ေပၚျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အျမန္ဆံုးတင္ သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဗဟုိဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ SMEs မ်ားအား တိက်သည့္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိျခင္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ဥပေဒတို႔ မရွိေသးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြရရွိေရး၊ နည္းပညာရရွိေရးတို႔အပါအဝင္ မူဝါဒမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ အခက္ၾကံဳေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါက လုပ္သားတစ္ဦးမွ ၅၀ ဦးႏွင့္ ရင္းႏွီး ေငြက်ပ္ သန္း ၅၀၀ ေအာက္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္သား ၅၁ ဦးမွ ၃၀၀ ဦးႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြက်ပ္သန္း ၅၀၁ သန္းမွ သန္း ၁၀၀၀ အထိအား အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဴးေဆာင္ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ လုပ္သားတစ္ဦးမွ ၃၀ ဦးအထိႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြက်ပ္ သန္း ၂၀၀ ေအာက္အား အေသးစားႏွင့္လုပ္သား ၃၁ ဦးမွ ၂၀၀ ဦးႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြက်ပ္ ၂၀၁ သန္းမွ က်ပ္သန္း ၅၀၀ အထိအား အလတ္စားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

SMEs မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္က "အဓိကက SMEs ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ဘယ္အလုပ္ေတြပါသလဲ။ အေသးစား၊ အလတ္စားဆိုတာေတြကို ဘယ္လို စံႏႈန္းေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ထားသလဲ ဆိုတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ တိတိက်က်ထြက္လာမွသာ လုပ္ရတာအဆင္ေျပမွာ။ အခုက SMEs ေခ်းေငြလို႔ ေျပာၿပီး ေတာ္ေတာ္ ႀကီးတဲ့လုပ္ငန္းေတြပဲရတာေတြ႔ရေတာ့ SMEs ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုတာနဲ႔ ျပန္ခ်ိန္ရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးခြက်တယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မၾကာမီက SMEs မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပည္တြင္းရွိ မီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စံုစမ္းမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးက ယင္းသို႔ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားဝင္ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“အခုအခ်ိန္အထိ SMEs လုပ္ငန္းေတြက ဘာအကူအညီမွ မရေသးဘူး။ ေခ်းေငြ၊ နည္းပညာေတြ ေပးေနတာကို ရေနတာကလည္း SMEs ထဲမွာပါလာတာေပါ့။ ဒီေတာ့ အေျခခံထုတ္လုပ္သူဆိုတဲ့ Primary Producer ေတြအားလံုး အဆင္ေျပေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကို လိုအပ္လာတယ္။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ကလည္း SMEs မွာ ဘယ္လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္အတိုင္းအတာထိပါသလဲဆိုတဲ့ ဥပေဒက အခုထိရွိမလာေသးဘူး” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးႏွင္းဦးက ဆိုသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း (SMEs) မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိရာတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိေနခဲ့သည္။

YC


ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပံုေရးဆြဲႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး

ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနၿပည္ေတာ္ရိွ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္း အေဝးသို႔ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခု ေရးဆြဲသြား ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဗဟိုေကာ္မတီေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လက္ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၆) ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းကာ ေကာ္မတီီဝင္မ်ားမွ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔  ၁၀ ရက္ လွ်င္ တစ္ဖြဲ႕က် သြားေရာက္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ တိုးတက္မႈမ်ား ရေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း နိုင္ငံတကာ၊ အမ်ားတကာသိရိွနားလည္သည့္ လမ္းၿပေၿမပံုမရွိေသးသည့္အတြက္ အျမန္ဆံုးေရးဆြဲ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ အႀကံၿပဳေဆြးေႏြးၾကရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းၿဖင့္ အမွာစကား ေၿပာၾကားခဲ့ သည္။

အစည္းအေဝးပဲြသုိ႔ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားနွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ကုလသမဂၢ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေဒသတြင္း ယာယီေနရာခ်ထားမႈနွင့္ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တံု႔ၿပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံခ်က္အတြက္ ရန္ပံုေငြ လိုအပ္ခ်က္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၉ ဒသမ ၃ သန္း လိုအပ္ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၉ ဒသမ ၄၉ သန္း ရရိွထား၍ စီမံခ်က္ ၁၀၉ ခုအတြက္ သံုးစဲြထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္လ တြင္ ပဋိပကၡ စတင္ၿဖစ္ပြားခိ်န္မွစၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ၿပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္း ေျခာက္ဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ၁၂ ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿပည္တြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႕ စုစုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္း ၁၉ ဖြဲ႕တို႔သည္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈ၊ အာဟာရ ၿဖည့္တင္းေရး၊ ေရနွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊  ပညာေရး၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း တို႔တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းၿခင္း လုပ္ငန္းက႑မ်ား၌ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

YC


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို  ထိခိုက္ေစေသာ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း မသံုးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္  ဦးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိခိုက္ေစသည့္ အျပဳအမႈ၊ အေျပာအဆိုမ်ားကို မျပဳလုပ္ၾကရန္ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္၊ အမွတ္ ၂/ ၂၀၁၃  ကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္၌ လက္ရွိကာလသည္ ႏိုင္ငံေရး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိက ျဖစ္ေသာ  ျပည္ေထာင္စုအတြင္း စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေရးတို႔အတြက္  ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိတုိ႔ ႏိုင္ငံသားမ်