Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Quote & Comment and News in brief
Document Quote & Comment and News in brief

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းတို

“ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ေပးထားတာေတြကို အမွန္တကယ္ရေအာင္၊ အသက္ဝင္ေအာင္လုပ္ ရမယ္။ ဖက္ဒရယ္လို႔ေျပာေပမယ့္ ဗဟို အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့စနစ္နဲ႔ သြားေနရင္ေတာ့ မရဘူး”

ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) တြင္ပါရွိေသာ “ဖက္ဒရယ္အာဏာခဲြေဝေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မည္” သတင္းမွ ကရင္အမ်ိဳးအသား အစည္းအ႐ံုးဗဟိုေကာ္မတီ ေစာသမိန္ထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ကေနၿပီးေတာ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနေလးေတြ သူလာ ေဆြးေႏြးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရွင္းျပပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းကိုတကယ္လိုခ်င္တာပါ။ လိုခ်င္တဲ့ အတြက္ ရေအာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြလဲ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ဒီ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္နဲ႔ ညင္ညင္သာသာနဲ႔ ဖယ္ၿပီးေတာ့ ရေအာင္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို ေရာက္တယ္”

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၉) အမွတ္ (၁၄) တြင္ပါရွိေသာ “ဒီမိုကေရစီေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မည့္ အလုပ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက မလုပ္ဟု ဦးေဌးဦးေျပာ” သတင္းမွ ဦးေဌးဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဂူဂဲလ္က အရင္ကဆို ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈအရမ္းတင္းက်ပ္ထားတာ၊ အေမရိကန္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒေဘာင္ ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔မတူဘူး။ ဂူဂဲလ္္ က ဟိုမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ ဥပေဒအရ လြတ္ လပ္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီးဆံုးျဖတ္မယ္ထင္တယ္။”

ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) တြင္ပါရွိေသာ “ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပည္စံုရင္ဝင္ေရာက္ လာႏိုင္တဲ့ ဂူဂဲလ္ကုမၸဏီ” သတင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေသာင္းစုၿငိမ္း၏ ေျပာၾကား ခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ အင္အားသံုးေျဖရွင္းကိုင္တြယ္မႈေတြကို ထိန္းထိန္းသိမ္း သိမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာက အရွိန္ယူစ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ စမ္းသပ္က်င့္သံုးေနတာ အဟန္႔အတားျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္မတိုင္မီ ပ်က္စီးသြားႏိုင္မယ့္ အႏၱရာယ္ကို ေရွာင္ရွား ေစလို တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။”

ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Express Times News Journal အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅) တြင္ ပါရွိေသာ “ေလွ်ာက္လွမ္း ဒီမိုကေရစီ ပ်က္စီးမည့္အႏၱရာယ္ေရွာင္ရွားရန္ မိတၳီလာအေရး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု သမၼတေျပာ ၾကား” သတင္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အားလံုးအျပင္းအထန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာပဲ။ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူညီတူအခြင့္အေရးရဖို႔လုပ္ၾကတာ၊ ဒီအတြက္အားလံုးပါဝင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ခုလိုတာေတာ့အမွန္ပါ။ ဒီလိုေတြျဖစ္ဖို႔အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတာင္းဆို သြားမွာပါ။”

ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Express Times News Journal အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅) တြင္ ပါရွိေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္း ေလွ်ာက္အဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလံကို MPC သို႔ပို႔ေဆာင္မည္” သတင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 NEWS IN BRIEF

ရခိုင္ပဋိပကၡအၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာေရြ႕ဆိုင္း

ရခိုင္ပဋိပကၡစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာအားယခင္ မတ္လ ၃၁ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔အထိထပ္မံေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ သိရသည္။


လယ္သမားအခြင့္အေရး ဥပေဒ မၾကာမီ ျပဌာန္းမည္

ေတာင္သူေတြမ်ား၏ ေၾကြးၿမီျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ အစိုးရဘက္မွ အတုိးႏႈန္းသက္ သက္သာ သာျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေပးႏုိင္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ သြားမယ့္အျပင္ တျခားအကာအကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ႏ္ုိင္ရန္္ အတြက္ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ ကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာစိုက္ပ်ိဳးပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏုိင္ခြင့္ စေသာအခြင့္အေရးမ်ား အျပင္ တျခားဥပေဒအရ ျပဌာန္းသင့္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း ဥကၠဌ ေဒါက္တာ စိုးထြန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္မွသိရသည္။


အလုပ္သမားနည္းဥပေဒသစ္

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေဆြးေႏြး ေသာ လူမႈဖူလံုေရးနည္းဥပေဒသစ္၌ လူမႈဖူလံုေရးအခမဲ့ စိစစ္ေရးကတ္ ျပားမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ အလုပ္သမား မ်ားအား ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်န္းမာေရးကုသခံယူႏိုင္သည့္ စနစ္ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဖူလံု ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးယုလြင္ေအာင္မွ ေျပာၾကားသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


 

 ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ မီးဖြားစဥ္ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ မီးဖြားစဥ္ကာလအတြင္း အခမဲ့က်န္းမာ ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေရး အဆိုကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ ပဥၥမအႀကိမ္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ မွ ေဒါက္တာညိဳညိဳဝင္းတင္သြင္းရာ ကန္ကြက္သူမရွိဘဲအတည္ျပဳ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။


 

 အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗပာုိေကာ္မတီ၏ ပထမအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗပာုိေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္(၁/၂၀၁၃) အစည္းအေဝးကို ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီႏွင့္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိေရာက္စြာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္သြားေရာက္ ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေရး၊ ဘာသာေရးအဓိ က႐ုဏ္းမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူဗပာုိျပဳေသာ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးေရးစသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို  ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးရဲခ်ဳပ္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ ေက်ာ္ထြန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပည္သူဗပာုိျပဳသည့္ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္အား  တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


 

 ျပည္သူမ်ားအား သစ္ခြဲသားလြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ်ေတာ့မည္

 

ႏိုင္ငံေတာ္မွေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝလံုျခံဳမႈရွိေစေရး အတြက္ ေနထိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအဆင္ေျပႏိုင္ေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ သစ္ခြဲသားမ်ား လြတ္လပ္စြာေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ သစ္လုပ္ငန္းပိုင္ သစ္စက္၊ သစ္ဆိုင္တည္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မည္သည့္ ေထာက္ခံခ်က္မွ်မလိုအပ္ဘဲသစ္ခြဲသားမ်ားအားေစ်းႏႈန္းသက္သာ စြာျဖင့္ ဝယ္ယူခြင့္ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


 

 ကရင္အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း

ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအတြက္ ကရင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီကို မတ္လ ၁၉ ႏွင့္ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ကရင္ေတြ႔ဆံုပြဲ႕တစ္ရပ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း KNU မွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဦးမန္းၿငိမ္းေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ သိရသည္။


စင္ကာပူကုန္သြယ္စီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖြင့္မည္

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စင္ကာပူမွ ကုန္သြယ္စီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဌာနခြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တရားဝင္ဖြင့္ လွစ္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ စာခၽြန္လႊာ တစ္ခုကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။


 

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွခြင့္ျပဳ

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္လုိေငြက်ပ္ငါးဘီလီယံေက်ာ္ ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ထပ္မံခြင့္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြမွ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စတုတၳ အႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ယခင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြက်ပ္ ၁၃၃ ဒႆမ ၁၉၆ ဘီလီယံခြင့္ျပဳထားၿပီး သံုးေငြ က်ပ္ ၁၆၁ ဒႆမ ၃၂၆ ဘီလီယံျဖစ္သည့္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ၂၈ ဒႆမ ၁၃ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ၿပီး ယခု အသစ္ုျပန္လည္ေရးဆြဲရာတြင္ ရေငြ က်ပ္ ၁၃၄ ဒႆမ ၇၅၂ ဘီလီယံ၊ သံုးေငြ က်ပ္ ၁၆၈ ဒႆမ ၆၈၂ ဘီလီယံ၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၃၃ ဒႆမ ၉၃၀ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ သည့္အတြက္ က်ပ္ ၅ ဒႆမ ဘီလီယံ ထပ္မံ လိုအပ္ေနျခင္း ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္မည္

 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ မၾကာမီကာလအတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးသြား ေရာက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပာုိင္နန္ကြ်န္း၊ ဘုိေအာင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အာရွေဒသဆိုင္ရာ ဘိုေအာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

 Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပႆနာအနည္းငယ္ေက်ာ္လႊားရန္ လိ္ုအပ္ေနေသး

(April 2, 2013 ရက္စြဲပါ Pittsburgh Post-Gazette မွ Slow emergene: The new Myanmar has a few problems to overcome ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို မေလးရွားမွ ေစာင့္ၾကည့္

(April 1, 2013 ရက္စြဲပါ Bernama မွ Malaysia monitoring situation in Myanmar ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္တာနက္လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေသာကာလ ဟု ဂူဂယ္လ္ဥကၠ႒ သတိေပး

(The Verge မွ April 1, 2013 ရက္စြဲပါ Google’s Eric Schmidt warns of dangerous period for the internet in Burma သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠ႒က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အခ်ိန္ေကာင္းဟုဆိ)