Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတုိတို႔တြင္ ေျပးလမ္းေခ်ာ္ေနေသာ တရုတ္လုပ္ေလယာဥ္

(The Associated press မွ 11 June 2013 ရက္စြဲပါ “Chinese made plane in Myanmar, Indonesia mishaps” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္။

  1. မုိဘုိင္းလ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားျမန္မာတြင္စတင္လ်က္ရွိ

(Qrcode Pres2013 ရက္စြဲပါ Mobile payments taking off in Myanmarကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတုိတို႔တြင္ ေျပးလမ္းေခ်ာ္ေနေသာ တရုတ္လုပ္ေလယာဥ္

(The Associated press မွ 11 June 2013 ရက္စြဲပါ “Chinese made plane in Myanmar, Indonesia mishaps” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

ျမန္မာျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလုိင္းမွ ေလယာဥ္တစ္စင္းသည္း တနလၤာေန႔က ပုံမွန္ဆင္းသက္စဥ္ ေျပးလမ္းေခ်ာ္သြားခဲ့ၿပီး၊ ထုိေန႔တြင္ပင္ အလားတူ တရုတ္လုပ္ ပန္ကာႏွစ္လုံးတပ္ ေလယာဥ္အမ်ဳိးစားတူတစ္စင္း ေဒသတြင္း အင္းဒုိးနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေျပးလမ္း ေခ်ာ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုစလုံး လူေသဆုံးမႈမရွိခံေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစုိးရ အေပၚမွတ္ခ်က္ထားသည့္ sanctions မ်ား ရုပ္သိမ္းသြားေစခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္းကူးေျပာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြား Tourism လုပ္ငန္းႀကီးထြားမႈကို ႀကဳံေတြ႕ ေနရၿပီျဖစ္ရာ၊ ယခု မေတာ္တဆမႈသည္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပိုင္း တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေလဆိပ္တြင္ ေလယဥ္ေျပးလမ္းေခ်ာ္သြားခဲ့ေသာ ရုပ္ပုံမ်ားကို ျမန္မာအစုိးရရုပ္သံက ထုတ္လႊင့္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္မွ စတင္ထြက္ခြါကာ ေမာ္လၿမဳိင္မွတဆင့္ ေကာ့ေသာင္းသုိ႔ုို႔ ဆက္လက္ပ်ံသန္းသြားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းေလယာဥ္သည္ ေလယာဥ္အဖြဲ႔သား ၄ဦးႏွင့္ ခရီးသည္ ၆၀ ကိုတင္ေဆာင္ကာ ေလဆိပ္အဆင္းတြင္ လမ္းေခ်ာ္သြားခဲ့သည္ဟု ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ တရုတ္လုပ္ MA-60 ေလယာဥ္သည္ ေျပးလမ္း အေနာက္ဘက္ ေပ ၂၀၀ ခန္႔ရွိ ၿခဳံပုတ္မ်ားႏွင့္တုိက္ကာ ရပ္တန္႔သြားခဲၿပီး ပန္ကာႏွစ္ဘက္စလုံး ပ်က္ဆီးကာ ဘယ္ဘက္အင္ဂ်င္အုံမွ မီခုိးမ်ားထြက္လာခဲ့သသည္။ ထိခုိက္ေသဆုံးမႈမရွိဟု သတင္းမ်ားက ဆုိသည္။ ေလေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမႈး ေဒၚႏြယ္နီဝင္းေက်ာ္က မေတာ္တဆမႈကို အတည္ျပဳေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

ထုိေန႔တြင္ အလားတူပင္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ အေရွ႕ႏူဆာတန္ဂါရာ ျပည္နယ္ ျမိဳ႕ေတာ္ ကူပန္ေလဆိပ္တြင္ ႏုိင္ငံပိုင္ မာပါတီႏူဆန္ထရာ ေလေၾကာင္းမွ တရုတ္လုပ္ MA-60 ေလယာဥ္တစ္စင္း ဆင္းသက္စဥ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားကာ အင္ဂ်င္ႏွစ္လုံး ပ်က္စီးသြားခဲ့ရာ၊ ခရီးသည္ ၅၀ လုိက္ပါလာေသာ ေလယာဥ္တြင္ ေသဆုံးသူမရွိေသာ္လည္း ခရီးသည္အေျမာက္အမ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု ေလယာဥ္အာဏာ ပိုင္အႀကီးအကဲ အီမမ္ပရာမုိႏုိက ေျပာၾကားပါသည္။

ေမလ ၁၆ ရက္ကလည္း ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ အျခား MA-60 ေလယာဥ္တစ္စင္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မုိင္းဆက္ ေလယာဥ္ကြင္းသုိ႔ အဆင္းတြင္း ဘရိတ္စနစ္ခ်ဳိ႔ယြင္းကာ ေျပးလမ္းအဆုံးကို ေက်ာ္လြန္္ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရာ ေတာင္ပံႏွင့္ဘီးမ်ား ပ်က္စီး သြားခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ႏွစ္ဦး လက္ေမာင္းက်ဳိးသြားခဲ့သည္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။


မုိဘုိင္းလ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားျမန္မာတြင္စတင္လ်က္ရွိ

(Qrcode Press မွ 10 June 2013 ရက္စြဲပါ Mobile payments taking off in Myanmarကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္ဟု Visa ႏွင့္ MasterCard တုိ႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

Visa ႏွင့္ MasterCard တုိ႔၏အဆုိအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စမတ္ဖုန္းမ်ားထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာမႈက ေငြစကၠဴအသုံးျပဳမႈကုိ ေလ်ာ့က် လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဝါယာလက္ကြန္ယက္မ်ားေပၚထြန္းလာၿပီး မုိဘုိင္းလ္ေငြေပးေခ်မႈ မ်ားထြက္ေပၚ လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆုံး အီလက္ထရြန္နစ္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ Visa ႏွင့္ MasterCard တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႀကီးမားမ်ားျပားေသာအလားအလာမ်ားကုိယခုအခါအေလးေပးအာ႐ုံလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္လည္း ယခု ဇြန္လကုန္ပုိင္းခန္႔မွစ၍ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ႏွစ္ခု ထပ္မံခြင့္ျပဳေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ မုိဘုိင္းလ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားပုိမုိႀကီးမားလာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Credit Card ကုမၸဏီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦး မရွိေသးေသာေၾကာင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳလက္ခံမႈမ်ားပုိမုိျပဳလုပ္ေပးလာမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုိဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား နည္းပါးေနျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

MasterCard ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲ Matthew Driver က “ပုံေသအေျခခံအေဆာက္အဦးမရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ထဲ မွာ မုိဘုိင္းလ္ကတစ္ဆင့္လက္ခံအသုံးျပဳမႈဆုိတာ ျဖစ္လာမွာပါ။ အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး ခုန္ကူးႏုိင္တဲ့ အေျခအေန (Leapfrog) ျဖစ္လာဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းႀကီးတစ္ခုရွိေနပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကုိ ေငြစကၠဴမ်ားအသုံးျပဳမႈျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စမတ္ဖုန္းအသုံးျပဳမႈကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုိဘုိင္းလ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား စတင္ ေပၚေပါက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ ေျပာဆုိၾကသည္။ လတ္တေလာ အေနအထားတြင္ လူ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၁ ဦးနီးပါးခန္႔မွာ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းအသုံးျပဳၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ မုိဘုိင္းလ္ကြန္ယက္တပ္ဆင္အသုံးျပဳမႈ စတင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမန္မာလူ ဦးေရ ၆၄ သန္းခန္႔မွာ စမတ္ဖုန္းမ်ားကုိ အဆမတန္အသုံးျပဳလာမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တူညီသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးမ်ားကုိ အာဖရိကတုိက္ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဥပမာ ကင္ညာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ကင္ညာတြင္ စမတ္ဖုန္း အသုံးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် မုိဘုိင္းလ္ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈစနစ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာၿပီး

ယခုအခါတြင္ လစဥ္ မုိဘုိင္းလ္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမွာ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ ခန္႔ထိေရာက္ရွိ လာၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အာဖရိကတုိက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးမွာ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုအတြင္းမွာပင္ အဆမတန္ခုန္တက္သြားခဲ့သည္။ ပုံေသ ဖုန္းလုိင္းဆက္သြယ္မႈမ်ား အသုံးျပဳျခင္းမရွိဘဲ မုိဘုိင္းဟန္းဆက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ၊ ေပးေခ်မႈတုိ႔ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ၂၀၁၅ တြင္ ဆန္အဓိက တင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံျဖစ္လာရန္ ျမန္မာေမွ်ာ္မွန္း 

(Bernama News မွ 10 June 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar predicted to become major rice exporter in 2015” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1.  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မီးလင္းေရး - မီးမျပတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္။

(10 June 2013 ရက္စြဲပါ CNN News မွ Hilary Whiteman ၏ Myanmar works to turn the lights on and keep them on ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)


၂၀၁၅ တြင္ ဆန္အဓိက တင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံျဖစ္လာရန္ ျမန္မာေမွ်ာ္မွန္း

(Bernama News မွ 10 June 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar predicted to become major rice exporter in 2015” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ သန္း တင္ပို႔ကာ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ဆန္တင္ပို႔ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ လာရန္ ရည္မွန္းေနသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

၂၀၁၁ တြင္ ေျမတစ္ဟက္တာလွ်င္ ဆန္စပါး ၂.၃၅ တန္ ထြက္ရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ေျမ တစ္ဟက္တာလွ်င္ ဆန္စပါး ၂.၆၇ တန္ တိုးျမွင့္ထြက္ရွိမည့္ အလားအလာရွိသည္ဟု Kasikorn သုေတသနစင္တာက ေျပာၾကားေၾကာင္း ထိုင္းTNA သတင္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာ့ဆန္ကို ဝယ္ယူၾကမည့္ ေစ်းကြက္မ်ားထဲတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ ပါဝင္သည္ ဟု သိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆန္စက္ ၈၀ ေက်ာ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာႏွင့္ အတူ အရြယ္အစား အဆင့္မမွီေသးဟု သတင္းကဆိုပါသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္းပထမဆံုးအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တစ္တန္လွ်င္ေဒၚလာ ၄၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ တင္ပို႔ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။


 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မီးလင္းေရး - မီးမျပတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္။

(10 June 2013 ရက္စြဲပါ CNN News မွ Hilary Whiteman ၏ Myanmar works to turn the lights on and keep them on ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္နာရီတုိင္း၌ လွ်ပ္စစ္မီးမွာ လာလုိက္၊ပ်က္လုိက္ရွိေနရာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအဖုိ႕ အလုပ္မပ်က္သြားလာ ေနၾကေသာ္လည္း ဧည့္သည္မ်ားမွာမူ ေခါင္းမုိးမွ မီးကုိသာ ၾကည့္ေနေစပါသည္။

မီးပ်က္မႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သာမန္ကိစၥလုိျဖစ္ေနျပီး၊ အုိေဟာင္းၿပီး ပစ္ထားခဲ့သည့္ စြမ္းအင္နက္ဝပ္(စ္)မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ကဲ့သုိ႕ ၿမဳိ္႕ႀကီးတြင္ပင္ ေနထုိင္သူဦးေရ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံကသာ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းခြင့္ ရၾကပါသည္။ က်န္ ေသာသူမ်ားမွာ မီးစက္မ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီမီးမ်ားအေပၚသာ မွီခုိေနၾကရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ဆင္းရဲသူမ်ားမွာ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ နာရီခန္႕သာ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ ရရွိၾကပါသည္။

အသက္ (၃၉) ႏွစ္ရွိ ေအးၾကဳိင္သည္ ေျမာက္ဒဂုံရွိ အခန္းတစ္ခန္း ထဲသာပါေသာ အိမ္တြင္ေနထုိင္ရာ မီးေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ မီးလုံးတစ္လုံးသာရွိျပီး မီးထြန္းထားေသာ္လည္း မူန္တိမူန္ဝါးသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ မီးဖုိထဲတြင္ ဖေယာင္းတုိင္ အေသးေလးတစ္တုိင္ထားရွိျပီး မီးပ်က္လွ်င္ ထြန္းရန္ဟုဆုိပါသည္။

``၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကဆုိ ေတာ္ေတာ္ေလး ဆုိးပါတယ္။ တစ္ရက္ကုိ ႏွစ္ၾကိမ္သုံးၾကိမ္ေလာက္ ပ်က္ျပီး၊ တစ္ခါပ်က္ရင္ ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္)