Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. စိီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံ ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္  ျမန္မာကို ကိုရီးယားကူညီမည္

(The Korea Herald မွ 19 Jun 2013  ရက္စြဲပါ “Korea to  help  Myanmar adopt  development model” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. Exim Bank ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္မည္

(19 June 2013 ရက္စြဲပါ The Hindu Business Time မွ Exim Bank to open office in Myanmar ကိုဘာသာ ျပန္ဆိုသည္ )

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုင္တြယ္ဖုိ႔လိုအပ္

(UPI မွ 19 June 2013 ရက္စြဲပါ “ UN official: Myanmar must deal with anti – Muslim violence” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)


စိီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံ ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္  ျမန္မာကို ကိုရီးယားကူညီမည္

(The Korea Herald မွ 19 Jun 2013  ရက္စြဲပါ “Korea to  help  Myanmar adopt  development model” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

လက္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပတ္ဂြန္းေဟး၏ဖခင္ ကြယ္လြန္သူသမၼတ ပတ္ခ်ဳံးဟီးလက္ထက္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ား ကာလတြင္ ကိုရီးယားစီးပြားေရးတက္လာေအာင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပံုစံကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ကူညီသြားမည္ဟု ကိုရီးယားဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘ႑ေရးဝန္ႀကီး ဟြန္အူဆြတ္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

မစၥတာဟြန္ဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာအစိုးရ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံံ႕ၿဖိဳးမႈဝန္ႀကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္အပါအဝင္ ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေနျပည္ေတာ္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည္။             

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံံ႕ၿဖိဳးရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနမႈကို ပံ့ပိုးအားေပးရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ စီးပြားေရး အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားရန္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံက စီစဥ္ထားသည္ဟု ဟြန္ကဆိုပါသည္။

ထို႕အျပင္ ျမန္မာတို႔၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လမ္းညႊန္က႑မွပါဝင္မည့္ စီးပြားေရးေတြးေခၚရွင္အုပ္စု Think Tank ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကိုလည္း ကူညီဦးမည္ဟု သိရွိရသည္။

ကိုရီးယား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ အိုင္တီ၊ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္၊ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ စေသာက႑မ်ားတြင္ အသိပညာမွ်ေဝျခင္းမွတဆင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ျဖန႔္ျဖဴးေရးဓါတ္အားလိုင္းမ်ား အပါအဝင္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ကားလမ္း အေျခခံ အေဆာက္အဦးစနစ္ တိုးတက္ ေရးအတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား ေပးသြားမည္   ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုရီးယားဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း ေဖာက္ၾကရန္ႏွင့္ ဒလတြင္ ေဒသတြင္းအေျခစိုက္ ထူေထာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းအားေပးသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။


Exim Bank ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္မည္

(19 June 2013 ရက္စြဲပါ The Hindu Business Time မွ Exim Bank to open office in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ ဆိုသည္ )

Export – Import Bank of India (Exim Bank) သည္ ရန္ကုန္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္႐ံုး ဖြင့္ရန္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လည္း ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လိုင္စင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန ဒုတိယညႊ႔န္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဇာ္က Exim Bank အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ David Rasquinha အားေပးအပ္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံအၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး သည္ ၂၀၀၇ - ၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ေဒၚလာ တစ္ ဒသမ ကိုး ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။


  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုင္တြယ္ဖုိ႔လိုအပ္

(UPI မွ 19 June 2013 ရက္စြဲပါ “ UN official: Myanmar must deal with anti – Muslim violence” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာကြဲ၊လူမ်ိဳးကြဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုင္တြယ္ ရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢတာဝန္ရွိသူ ကေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး ေနဗီပီေလ က ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကိုင္တြယ္ျခင္းကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုသည္ဟု ဗုဒၶဟူး ေန႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာသမၼတက သူ႕ႏိုင္ငံမွာ ဘာသာကြဲ၊ လူမ်ိဳးကြဲျပည္သူေတြအၾကား သီးခံစိတ္ရွည္ ၾကဖုိ႔၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိဖို႔၊ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ အဆံုးသတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့အေပၚမွာ အေရးပါတဲ့ ေၾကညာခ်က္အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ရင္းေစတနာ ေကာင္းကေတာ့ ရွိေနၿပီလို႕ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေစတနာကို ခိုင္မာတဲ့လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အျဖစ္ ကူးေျပာင္းဖို႔ အစိုးရကို တိုက္တြန္းအားေပးဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ေကာ္မရွင္နာ မင္းႀကီး ပီေလ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီဘာသာစကား ေျပာဆိုသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၈၀၀,၀၀၀ (ရွစ္သိန္း) ခန္႔သည္ ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည္။ နယ္စပ္တစ္ဖက္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဖက္တြင္ ေနထိုင္ေန ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရအတြက္မွာ ၃၀၀,၀၀၀ (သံုးသိန္း) ခန္႔ရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မ်ိဳးရင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ား (႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား) တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏို္င္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျငင္းပယ္ထားၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကလည္း ၎ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားကို လက္ခံလိုျခင္းမရွိေပ။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၁၄၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ကာ၊ ယာယီဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ စက္ေလွမ်ား ျဖင့္္ ပင္လယ္ျဖတ္ကူး ထြက္ေျပးလ်က္ရွိသည္။

ရခိုင္ - ႐ိုဟင္ဂ်ာ အဓိက႐ုဏ္းမွ အစျပဳခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ဆန္႕က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ ကူးစက္ပ်ံႏွံ႔သြားကာ မတ္လအတြင္းက မိတီၱလာၿမိဳ႕ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ မြတ္စလင္ ၄၃ ဦးေသဆံုး ခဲ့ရၿပီး ေမလ အတြင္းက လား႐ိႈးၿမိဳ႕ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ဗလီႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီး သြားခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဳးလြန္သူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးေနေသာ္ျငား လည္း ေနာက္ကြယ္မွ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂဆရာမ်ား၏ ႀကိဳးကိုင္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိဟု ျပည္တြင္းမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာဆိုၾက သည္။

 

 


 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

 

 

“အရင္လုပ္ၿပီးသား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာေရွ႕မွာ ထပ္ၿပီး အတည္ျပဳမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလုံးနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရရင္ ဇူလုိင္လအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ လက္မွတ္ေရးထုိးပဲြမွာ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၊ မစၥတာ ဗီေဂ် နမ္ဘီယား၊ မစၥ ဟီလာရီကလင္တန္၊ မစၥတာ တုိနီဘလဲ၊ မစၥတာ ဂ်င္မီကာတာ၊ မစၥ ကက္သရင္း အက္စတန္ တုိ႔ကုိ ဖိတ္ၾကားသြားဖုိ႔ သမၼတႀကီးက ဆႏၵရွိေနပါတယ္”

၂၀၁၃ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့ပုိ႔စ္ ဂလုိဘယ္ အမွတ္ (၁၁၄) တြင္ ပါရွိေသာ “ကမၻာ့ၾသဇာ အႀကီးဆုံး ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ဇူလုိင္လတြင္ က်င္းပမည့္ တစ္တိုင္းျပည္လုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိပြဲ တြင္ ဖိတ္ၾကားမည္ဟု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းေျပာ” သတင္းမွ သမၼတ႐ုံး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႕ ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ဖုိ႔ မူမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ညြန္႔ေပါင္းကုိ ပစ္ပယ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ Landslide ႏုိင္ခဲ့ရင္ေတာင္ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းေတြနဲ႕ ျပည့္၀တဲ့ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြ၊ ျပည္သူေထာက္ခံတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အၿမဲပဲ လက္တြဲ လုပ္ကုိင္သြားမွာပါ”

၂၀၁၃ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ THE VOICE ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ မပူးေပါင္းႏိုင္ဟု ဦး၀င္းတင္ေျပာ” သတင္းမွ NLD ပါတီ၏ နာယက အဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းတင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကုိ ဒီေန႔ကစၿပီး ပညာေပးဖုိ႔ ေလ့လာမႈ၊ ညွိႏႈိင္းမႈေတြကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္သြားဖုိ႔ ယာယီေကာ္မတီကေန တတ္ႏုိင္သေလာက္ ႐ုိး႐ုိးသားသား ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေရးဆြဲသြားဖုိ႔ သေဘာထားရွိပါတယ္”

၂၀၁၃ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ Yangon Times ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ ယာယီလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆုိ” သတင္းမွ NLD (LA) မွ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

 


“အာမခံတယ္။ သံ႐ုံး ၀န္ထမ္းယူတယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္လည္း အျဖစ္မခံဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွုာ သူတုိ႔ ဒုကၡေရာက္လုိ႔ ျပန္တဲ့အခ်ိန္ ပုိဆုိးတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ ၀န္ထမ္းေတြလည္း မွာထားပါတယ္။ ျဖစ္လာလုိ႔ ရွိရင္ သံ႐ုံး၀န္ထမ္းက ယူတယ္လုိ႔ တိတိက်က် စြပ္စြဲလုိ႔ရွိရင္ သံအမတ္ႀကီးလည္း သံအမတ္ႀကီး ရာထူးကေန ထြက္သြားပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဲေလာက္အထိ အာမခံတယ္။ ရဲရဲတင္းတင္း အာမခံပါတယ္။ သံ႐ုံးက ပါတယ္ ဆုိရင္ ရာထူးက ထြက္သြားတဲ့အထိ တာ၀န္ခံပါတယ္။”

၂၀၁၃ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ဌာေန ျပန္ခြင့္အတြက္ လာဘ္ယူမႈတြင္ သံ႐ုံးမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ ဆုိပါက ရာထူးမွ ထြက္ေပးသည္အထိ တာ၀န္ခံ ႏုိင္ေၾကာင္း မေလးရွား ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား” သတင္းမွ မေလးရွားႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ဦးတင္လတ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

“အခုက သမၼတျဖစ္ဖုိ႔ ကိစၥေတြကုိ ေျပာဆုိတာေတြ မ်ားလာေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ဒီလႊတ္ေတာ္ကာလမွာ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေကာ္မရွင္ အသက္၀င္ လႈပ္ရွားလာဖုိ႔ဟာ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္”

၂၀၁၃ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ 7 Day Daily ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ ေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းေရး လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီး ဆုံးျဖတ္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္” သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္၀ုိင္းၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


သတင္းတိုမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ေထာက္ခံေပးရန္ ဦးတင္ဦး ေျပာၾကား

ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ေရႊဂုံတုိင္႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ (၆၈) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အခမ္းအနား၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေထာက္ခံေပးရန္ ဒီခ်ဳပ္နာယက ဦးတင္ဦးက တုိက္တြန္းေျပာၾကား သြားခဲ့သည္ဟုသိရွိရသည္။


ရန္ကုန္ျမစ္ျဖတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ေတာင္ကုိရီးယားမွ တည္ေဆာက္ေပးမည္

ေတာင္ကုိရီးယားအစုိးရမွ ျမန္မာ-ေတာင္ကုိရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား တစ္စင္းကုိ ရန္ကုန္ျမစ္ျဖတ္ တံတား တည္ေဆာက္ေပးရန္ သေဘာတူလုိက္ၿပီျဖစ္ၿပီး အဆုိပါခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားသည္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ပုံရိပ္အား ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြင္း ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေတာင္ကုိရီးယားအစုိးရ အေနျဖင့္ ယုံၾကည္ေနေၾကာင္း ယြန္ဟပ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရွိရသည္။