Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C
Document

Snapshot of the item below:
Q & C

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“အဲဒီလုိ ႏွစ္ခုခြဲျခင္းက ဥပမာ - အခြန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံသားကုိ ေလွ်ာ့ေပးမွာလား။ ႏုိင္ငံျခားသားဆီက ပုိေကာက္မွာလား ဆုိတာမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ ခြဲျခားထားတာမ်ဳိးေတြပါ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ႏုိင္ငံသားမုိ႔လုိ႔ ပုိေပးစရာ မလုိသလုိ ႏုိင္ငံျခားသား မုိ႔လုိ႔လည္း ပုိယူစရာ မလုိပါဘူး။ တကယ္တမ္းမွာ မွ်မွ်တတပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ မမွ်တဘူးဆုိရင္ level playing field ကုိ မရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၀င္လာတဲ့ ကုမၸဏီေတြကလည္း အၿမီးရ အၿမီးစား၊ ေခါင္းရ ေခါင္းစားထဲ ၀င္လာေတာ့မယ္။ ဆုိလုိတာက international standard ကုိ မလုိက္နာရင္ international ကုမၸဏီေတြ မ၀င္လာေတာ့ဘူး။ ခဏ အက်ဳိးအျမတ္ ရွာၿပီးေတာ့ ျပန္ထြက္သြားတဲ့ ကုမၸဏီမ်ဳိးေတြပဲ ၀င္လာမယ္။ ဒီလုိ မျဖစ္ေအာင္လုိ႔ ဥပေဒႏွစ္ခုလုံးကုိ အညီအမွ် ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ ေဆြးေႏြးလာၾကပါတယ္”

၂၀၁၃ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအားလုံး အခြင့္အေရး တန္းတူေပးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအား ေပါင္းစပ္ရန္ ေဆြးေႏြးေန” သတင္းမွ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

“အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံလ်က္ရွိတဲ့ မည္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားမဆုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁ ပုဒ္မခြဲ (၁) နဲ႔ အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။ မည္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ အက်ဳံးမ၀င္ေၾကာင္းနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိပါဘူး။ တည္ဆဲဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္သူ မ်ားအား တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခဲ့ေပမယ့္ လည္း ထုိက္သင့္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ က်ခံၿပီးျဖစ္လုိ႔ မိမိအက်ဳိး၊ ေဒသအက်ဳိးနဲ႔ ႏုိင္ငံအက်ဳိးအတြက္ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ အတူ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ သြားႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁ ၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) မွာ ျပ႒ာန္းထားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္”

၂၀၁၃ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္းတြင္ ျပစ္မႈအမ်ဳိးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးျခင္း မရွိဘဲ ႏုိင္ငံေရးလက္နက္တစ္ခု အေနျဖင့္ အသုံးခ်ရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီးေျပာၾကား” သတင္းမွ ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

“ထား၀ယ္စီမံကိန္းရဲ႕ ပထမအဆင့္ ဧက ၂၅၀၀၀ ေပၚမွာ အေသးစိတ္ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြအတြက္ကုိပဲ ထည့္သြင္းသြားမယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြနဲ႔အတူ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ႏွစ္ခုနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အရည္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၃၆ သန္းထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ စက္႐ုံ၊ တစ္ေန႔ ေရ ကုဗမီတာ ၄၀၀၀၀ကုိ ျပန္သန္႔စင္တဲ့ စက္႐ုံကုိပါ တစ္ပါတည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္”

၂၀၁၃ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Yangon Times ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ထား၀ယ္စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးမည္”  သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“လက္ရွိေတာ့ ဖ်ာပုံနားမွာရွိတဲ့ ကုန္းတြင္းပုိင္း အင္တာနက္ ဆက္ေၾကာင္း ေကဘယ္လ္ႀကဳိးေတြကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္။ အဲဒီဆက္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးရင္ေတာ့ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္မယ္။ ေစာင့္ၾကည့္လုိ႔ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း ျပန္ေကာင္းလာမယ္ဆုိရင္ ေရေအာက္ ေကဘယ္လ္ ဆက္ေၾကာင္းေတြဘက္မွာ ဘာျပႆနာမွ မရွိႏုိင္ေတာ့ဘူး”

၂၀၁၃ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Mizzima ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ကုန္းတြင္းအင္တာနက္ ဆက္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ၿပီးပါက အျမန္ႏႈန္းေစာင့္ၾကည့္မည္ ၊ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လွ်င္ ေရေအာက္ဆက္ေၾကာင္း ျပဳျပင္ရန္မလုိ” သတင္းမွ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၊ ျပင္ပ ဆက္သြယ္ေရးဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးစုိင္းေစာလင္းထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“အျပစ္ရွိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ အေျပာင္းအေရႊ႕ မလုပ္ရဘူး။ တစ္ကမၻာလုံးကုိ အုပ္စုိးခဲ့တဲ့ ေနမ၀င္ ႏုိင္ငံႀကီး ၿဗိတိသွ်။ ကမၻာေပၚမွာ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာကုိ သြားၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ သူတုိ႔က ေဆာင္ပုဒ္ တစ္ခုရွိတယ္။ လူတစ္ေယာက္ အျပစ္ရွိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ အေျပာင္းအေရႊ႕မလုပ္ဘူး။ အေရးယူ အျပစ္ေပးရမယ္။ ဖယ္မပစ္ရဘူး။ ထုတ္မပစ္ရဘူး။ အေရးယူတယ္ဆုိတာ စနစ္တက် အေရးယူရမယ္။ အပ္နဲ႔ ထြင္းရမွာကုိ အပ္နဲ႔ထြင္းရမယ္။ အပ္နဲ႔ ထြင္းရမွာကုိ ပုဆိန္နဲ႔ မထြင္းရဘူး။ သူရဲ႕ အျပစ္က တစ္ဆယ္သား ရွိတာကုိ တစ္ပိႆာ အျပစ္ေပးလုိ႔မရဘူး။ အျပစ္ရွိရင္ ႏႈတ္နဲ႔ သတိေပးရမယ္။ ႏႈတ္နဲ႕ မရရင္ စာနဲ႔ သတိေပး။ စာနဲ႔ သတိေပးလုိ႔ မရဘူးဆုိရင္ သူ႔ကုိ အေရးယူရမယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္တဲ့အခါမွာ သူက သူ႔ရာထူးနဲ႔ လႊမ္းမုိးရင္၊ ရာထူးကုိ အသုံးခ်ရင္ သူ႔ကုိ ရာထူးက ေခတၱရပ္ဆုိင္းထားရမယ္။ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ရာထူးတုိးျမွင့္ဖုိ႔ ရပ္ဆုိင္းရမယ္။ ရာထူး တစ္ဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရမယ္။ ႏွစ္တုိး ေလွ်ာ့ရမယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ ပင္စင္ေပး။ အလုပ္က ထုတ္ရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ရာသက္ပန္ အလုပ္က ထုတ္ရမယ္။ အဲဒီ အဆင့္ေတြ ေက်ာ္ၿပီး တစ္ခါတည္း မေရႊ႕သင့္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ က်ေတာ့ သူ႔အျပစ္က ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ တာ၀န္ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ရင္ သူသိရင္ ခံစားရမယ္။ သူျပင္လာမွာေပါ့။ အဲဒီလုိ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ္။ သူ နဂုိရွိတဲ့ ဌာနလည္း အက်ဳိးမရွိဘူး။ အေျပာင္းခံရတဲ့ ဌာနလည္း အက်ဳိးမရွိဘူး။ သူက ဒီမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးသိေနၿပီ။ အဆင္ေလး ေျပခါစမွာ ၀ုန္းဆုိ လႊဲေျပာင္းလုိက္ေတာ့ ဘာမွမသိေတာ့ဘူး။ အဲေတာ့ အလုပ္က အသားကုိမေသဘူး။ ထင္ထင္ရွားရွား ေျပာရရင္ Political Post တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လူထုက ဟာခနဲ၊ ဟင္ခနဲ ျဖစ္ရေအာင္ အမွားအယြင္းေတြ ရွိရင္ အဲဒီကိစၥက ဒီလိုျဖစ္ေနၿပီဆုိရင္ မီဒီယာေတြကလည္း ေဖာ္ထုတ္၊ သူကုိယ္တုိင္ကလည္း သူ႔ဟာသူ ရွက္ၿပီး ေၾကညာၿပီးထြက္၊ ကုိယ္က ထြက္ခုိင္းလုိ႔ထြက္တာ မျဖစ္ရဘူး။ ဥပမာ - ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးက ကန္႔ကြက္တယ္။ အဲဒီ ၀န္ႀကီးထြက္ ရွက္လုိ႔ ထြက္ရမယ္။ ဘယ္သူကမွ အတင္းအက်ပ္ ထြက္ခုိင္းစရာမလုိဘူး။”

၂၀၁၃ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Yangon Times ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး” မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။