Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C

 

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းကတည္းက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အုပ္စုႏွစ္စုကြဲခဲ့ပါတယ္။ အခု ဆုိလည္း အုပ္စုကသုံးစုရွိေနျပန္ပါတယ္။ အရင္လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွာပါဝင္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပထမအႀကိမ္ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီညီလာခံ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္နဲ႔ ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ ပါဝင္တဲ့အစုရယ္၊ ဦးေအာင္မုိးေဇာ္ ပါဝင္တဲ့အစုရယ္၊ ဦးေဇယ် ပါဝင္တဲ့အစုရယ္ တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရရင္ အခုထုိင္းႏုိင္ငံမဲေဆာက္ၿမဳိ႕ အေျခစုိက္ၿပီး အစုိးရ ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ညႇိႏႈိင္းၿပီး ျပည္တြင္းျပန္ဝင္လာတဲ့ ဦးေအာင္မုိးေဇာ္နဲ႔အဖြဲ႕က လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ အမည္နဲ႔ မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ပါတယ္။ ဒီလုိသူတို႔ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပန္ေလွ်ာက္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အရင္ ပါတီဗဟုိ ေကာ္ မတီဝင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ လက္ရွိအေနအထားမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အျခားလူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိက ရက္တစ္ပါတီ ကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႕ေတြကို တစ္ဖြဲ႕တည္းျဖစ္ဖုိ႔ စုစည္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ကဒီလုိမွတ္ပုံတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား လုိက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုဒီလုိေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီသမုိင္းကုိ ခ်ျပရွင္းလင္းရတာ ျဖစ္တယ္"

ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ "လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီအား ျပည္ပမွ ျပန္လာသည့္ ပါတီဝင္မ်ားက ယခင္ ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ မရွိဘဲ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ ျပည္တြင္းရွိ ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား ကန္႔ကြက္"သတင္းမွ လူ႔ေဘာင္ သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီညီလာခံ ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဇယ်၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


"အန္ကယ္တုိ႔အၾကမ္းဖ်င္း ဆုံးျဖတ္ထားတာကေတာ့ ျပည္သူေတြထံကေရာက္ရွိလာတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြမွာ တခ်ဳိ႕ကတူတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ အႀကံျပဳခ်က္သုံးသိန္းေက်ာ္မွာ တခ်ဳိ႕ကဒီအဓိပၸာယ္ပဲ။ ဒါေတြကုိအန္ကယ္တုိ႔ စုစည္းေနတာ။ ေကာ္မတီမွာပါဝင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ အခန္းလုိက္တာဝန္ခြဲၿပီး ေလ့လာေနတယ္။ တူတာေတြ စုစည္း မယ္။ အဲဒီအထဲမွာ တူတာေတြမွာ အခန္းအလုိက္၊ ပုဒ္မအလုိက္ ဘယ္ပုဒ္မေတြကေတာ့ ျပင္ဆင္သင့္တယ္။ ဘယ္ပုဒ္မ ကေတာ့ ပယ္ဖ်က္သင့္တယ္။ ဘယ္ပုဒ္မက ျဖည့္စြက္သင့္တယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ စဥ္းစားသင့္တယ္ဆိုတာေတြ လုိလာတယ္။ ဘာေတြစဥ္းစားမလဲ။  ဘယ္လုိစဥ္းစားမလဲ။ က်ဳိးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ေလးေတြပါမယ္။ ဒီဟာေတြအေပၚမူတည္ၿပီး အန္ကယ္တုိ႔က တစ္ခန္းခ်င္းသြားမယ္။ ဥပမာအခန္း ၄ ပုဒ္မ ၇၅ ကုိ အႀကံျပဳတဲ့သူေတြက ျပင္ဆင္ဖုိ႔ဘယ္ႏွစ္ဦးရွိပါတယ္။ ျဖည့္စြက္ဖုိ႔ကဘာေတြရွိပါတယ္။ ပယ္ဖ်က္မယ္ဆုိရင္ ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ကဘာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ အႀကံ ျပဳတဲ့သူအလုိက္သြားမယ္။ အခန္းလုိက္စုေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံစာအျဖစ္ ဆက္လက္တင္ျပပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဖုိ႔ဆုိတာ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္တင္မွ ျပင္လုိ႔ရတာ။ ဒီဥပေဒၾကမ္းတင္ဖုိ႔ ဒီေကာ္မတီအဖြဲ႕က ျပင္ဆင္ ေပးတဲ့ သေဘာပဲ"

ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ "ႏွစ္ပတ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ အခန္းအလုိက္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ ပုဒ္မမ်ားကုိ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ ဆုိသည့္ က်ဳိးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါဝင္မည္" သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးေမာက္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


ေမး - တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕(NCCT)နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မ တီတုိ႔ ေတြ႕ဆုံမယ့္ရက္ကုိ ေနာက္ဆုတ္လုိက္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ရက္ေရႊ႕လုိက္တယ္ဆုိတာနဲ႔ ဘယ္ကာလမွာ ေတြ႕ဆုံမယ္ဆုိတာ သိရပါတယ္။

ေျဖ - ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလဆန္းမွာ ျမစ္ႀကီးနားမွာေတြ႕တုန္းက ႏွစ္ဖက္ Proposal ေတြက ႏွစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ကုိက္ညီတယ္လုိ႔ ဦးခြန္ဥကၠာတုိ႔က ညႊန္းဆုိတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္က MPC မွာ NCCT နဲ႔ထပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးေတာ့ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ရခဲ့ၿပီေျပာတယ္။ တစ္ခါ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ခ်င္းမုိင္မွာ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ဦးႏုိင္ဟံသာတ