Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (1)

Snapshot of the item below:
International media (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

(Bangkok Post မွ 31 Jan 2014 ရက္စြဲပါ “Myanmar workers face arrest threat” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(29 Jan 2014 ရက္စြဲပါ The Haffington Post မွ ကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စုဥကၠဌ Jim Yong Kim ေရးသားေသာ Myanmar : A critical moment for the country’s future ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)


ထိုင္းႏုိ္င္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ

(Bangkok Post မွ 31 Jan 2014 ရက္စြဲပါ “Myanmar workers face arrest threat” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားစြာသည္ ဖမ္းဆီးခံရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆို္င္ေန ႀကရၿပီး၊ ၎တို႔၏ သက္တမ္းကုန္ေနေသာ အလုပ္သမားဗီဇာကို သက္တမ္းတိုးခြင့္ ရမည့္အဆိုျပဳခ်က္မွာ လႊတ္ေတာိ ာ္ဖ်က္သိမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးရပ္တန္႔ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လက လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစိုးရ၏ မူဝါဒသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိေတာ့ဟု အလုပ္သမား အခြင့္