Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C

 

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ဂ်ပန္ Investment ေတြဝင္လာဖို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနတယ္။ အီးယူနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ မၾကာခင္ ညွိႏႈိင္းေတာ့မယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ အီးယူက Investment ေတြဝင္လာမယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ထိုင္းႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြက ေရရွည္ ဆက္ရပ္တည္ဖို႔ စိန္ေခၚမႈေတြမ်ားလာတယ္။ ဘယ္ႏုိင္ငံကို ေ႐ႊ႕ရင္ေကာင္းမလဲလို႔ ျပန္သံုးသပ္တဲ့ အခါမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေတြ႕တယ္။ လုပ္ငန္းထပ္ခ်ဲ႕တာေတြရွိမယ္။ အဲဒီ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ Investment က အနည္းဆံုး ၄ ဘီလ်ံနဲ႔ ၅ ဘီလ်ံၾကား ခန္႔မွန္းထားတယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ Trade Time Journal အတြဲ “လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ FDI ေလးဘီလ်ံ ေက်ာ္ႏုိင္” သတင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“သိန္းတစ္ေထာင္ကို တြန္႔ဆုတ္ တြန္႔ဆုတ္ သံုးေနရေတာ့ တစ္ခါတေလၾကရင္ သံုးရမလို၊ မသံုးရမလို ျဖစ္မိတယ္။ ႏုိင္ငံျခားအမတ္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္လည္း အမ်ားႀကီးမ်က္ႏွာငယ္ရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူကိုတိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးမျပဳတဲ့ စီမံကိန္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ စီမံကိန္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္သင့္တာ ပယ္ဖ်က္၊ ဆိုင္းငံ့သင့္တာ ဆိုင္းငံ့ၿပီး ျပည္သူ လိုလားတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမယ္လို႔ တင္ျပလိုပါတယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၆) တြင္ ပါရွိေသာ “က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္အစား က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခ်ေပးပါက ပိုမိုဝမ္းသာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း အေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ထြန္း ေျပာၾကား” သတင္းမွ ဥပေဒၾကမ္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဒုသမၼတေတြက သမၼတက ခန္႔အပ္လို႔ ဒုသမၼတျဖစ္လာတယ္။ သမၼတက သူတို႔ကို အခ်ိန္မေ႐ြးျပန္ထုတ္လို႔ ရတယ္လို႔ ယူဆေနပံုရတယ္။ အမွန္က သမၼတက ဒုသမၼေတြကို မႀကိဳက္လို႔ မေက်နပ္လို႔ဆိုၿပီး၊ ျဖဳတ္ခြင့္မရွိဘူး၊ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆံုးအျဖတ္ခံရမယ္။ သမၼတက မႀကိဳက္ေတာင္ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံရင္ ဆႏၵျပဳရင္ သမၼတက ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး။ ဒါ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေျပာတာပါ”

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ေမာ္ဒန္ သတင္းဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၃၉၄) တြင္ပါရွိေသာ “ဒုတိယသမၼေတြရဲ႕ အခန္းက႑ ပီျပင္စြာမေတြ႕ရွိရေသး” သတင္းမွ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံအေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ကို ဆလိုင္းမာန္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈေတြလာေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြပဲ မ်ားတယ္။ အစိုးရက အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံု ပိုင္ရွင္ေတြအေပၚ အခြန္သိပ္မေကာက္တာ လူေတြက သိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရ၊ မရ ၾကည့္ဖို႔ လာမည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအထိ ေစာင့္ၾကည့္ေန ၾကတယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ News Watch Journal အတြဲ (၈) အမွတ္ (၃၅) တြင္ ပါရွိေသာ “၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး မေရရာ၊ မေသခ်ာမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ခန္႔မွန္း” သတင္းမွလိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ဥကၠဌ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဒီ ႏုိင္ငံမွာရွိေနတဲ့ အေရးကိစၥေတြဟာ ဒီႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ် အစိုးရအေနနဲ႔ ပါဝင္စရာမလိုပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေန တယ္ဆိုေတာ့ ဝမ္းသာစရာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့အထဲမွာ ဘယ္သူေတြပါမယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမွာ တစ္ဖက္တည္းကပဲ ပါေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ယံုၾကည္ဖို႔ သံသယ ျဖစ္စရာေတြ ရွိလာႏုိင္ ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ တြင္ပါရွိေသာ “ရခိုင္အေရးကိစၥ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကိစၥမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံျခားေရး႐ံုး အာရွေရးရာဝန္ႀကီး ေျပာ” သတင္းမွ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး႐ံုး အာရွေရးရာဝန္ႀကီး ဟူဂိုဆြတ္ရ္ ၏ ေျ)