Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Nation,Larry Jagan, 4th Feb 2010

          ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားတြင္ အထိန္းသိမ္းခံ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ယခင္ႏွစ္က အသံတိတ္ ဆႏၵျပမႈလည္း ပါဝင္ပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေကာလဟာလ လုပ္ဇာတ္ကလည္း အခ်ိန္ပို အလုပ္လုပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဂဏန္းေဗဒင္ အေပၚ အစြဲအလမ္းႀကီးမႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရက္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မွန္းဆမႈမ်ား ျမင့္မားေနၿပီး အဆိုပါရက္သည္ ျပကၡဒိန္ ေပၚတြင္ ၁၀-၁၀-၁၀ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည့္ရက္ အပါအဝင္ အေရးႀကီးသည့္ ေန႔ရက္မ်ားကို ေဗဒင္ဆရာမ်ားက အတိတ္ နမိတ္ေကာင္းသည့္ရက္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းကို အေျခခံ၍ အေရးႀကီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားစြာကို တပ္မေတာ္က ခ်မွတ္သည့္ ထံုးစံ ယခင္ကပင္ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခင္ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတြင္ ၉ ဂဏန္းကိုသာ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမွာ (၄၅ က်ပ္၊ ၉၀ က်ပ္) ၉ ဂဏန္းကို ကံအေကာင္းဆံုး နံပါတ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

က်င္းပမည့္ ရက္ကို ယေန႔တိုင္ မေၾကညာေသးေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတိုင္းက ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ တီးတိုးေျပာဆိုေနၾကသည္ဟု ျမန္မာေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ား ပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ Janelle Saffin က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လတ္တေလာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ဳိး အမ်ားစု အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားၾကားတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား သိသိသာသာ တိုးပြားလာေနသည္ဟု စိတ္ပညာရွင္မ်ားစြာက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ မေရရာ၊ မေသခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုး မဟာမိတ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကမူ ယခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးပိုင္း (၃) လ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ဟု ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း တ႐ုတ္ သံတမန္မ်ား၏ အဆိုအရ သိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာက္တုိဘာ (သို႔) ႏိုဝင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ယခုအခ်ိန္၌ ေသခ်ာေပါက္ ယူဆေနၾကေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ မိုးရာသီအကုန္တြင္ လက္ရွိ ခန္႔မွန္းထားေသာ ရက္သည္ လွည့္စားမႈ တစ္ခု ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဟု သတိေပး ေျပာၾကားသူမွာ ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူ Justin Wintle ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ "ေျခာက္ျပစ္ကင္း ဓားစာခံ" Perfect Hostage ကို ေရးသားသူ ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရက္ကို သတ္မွတ္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး အနည္းဆံုး စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံသူမ်ားက အျပည့္အဝ လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လူထု စည္း႐ံုးမႈမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိ္ဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္မႈမ်ား၊ ေငြေၾကး အကူအညီ ေပးအပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ သံတမန္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္ဆံုး အာဏာပိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ယခင္ႏွစ္ ၎၏ တပ္မေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ မိန္႔ခြန္းတြင္ "ယေန႔ ဒီမိုကေရစီသည္ အပ်ံသင္စ အဆင့္သာ ရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈႏွင့္ သတိႀကီးႀကီးထားရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း" တိုင္းျပည္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိစဥ္ကပင္ ၎သည္ အဓိက အေၾကာင္းအရာကို အေပၚယံသာ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ လကမူ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို မမိုက္မဲၾကရန္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ သတိေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စနစ္တက် က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ၎က သတိေပးပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကိုလည္း မဖြဲ႕စည္းေသးပါ။ ထို႔ထက္ ပို၍ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဥပေဒကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပါ။

၁၉၉၀ ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ပါတီ NLD က အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အရပ္ဖက္ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းရန္ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက လံုးဝ အာဏာလႊဲမေပးခဲ့ပါ။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ အလားတူ အမွားမ်ဳိး မလုပ္မိေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက စီစဥ္ေနပါသည္။ ၎တို႔ ဆံုး႐ႈံးမႈ မရွိေရး ေသခ်ာေအာင္ အရာရာကို တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ပါလိမ့္မည္။

တခ်ိန္ထဲတြင္ပင္ ၎တို႔သည္ သတိႀကီးစြာ ထိန္းသိမ္းသည့္ အေနျဖင့္ လူတိုင္းကို အရာရာကို သတင္းေမွာင္ ခ်ထားပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ေနာက္ဆံုး မိနစ္က်မွ ကပ္၍ ထုတ္ျပန္ပါလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားသူမွာ ခ်င္းမိုင္ တကၠသိုလ္မွ ျမန္မာ ပညာရွင္ ဝင္းမင္း ျဖစ္ၿပီး ၎က ဆက္လက္၍ အစိုးရက အလားအလာရွိတဲ့ အတိုက္အခံ မွန္သမွ်ကို ေျခလွမ္းမွားေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိေနပါတယ္။ စည္း႐ံုးေရးဆင္းဖို႔ အခ်ိန္လည္း ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူးဟု ေျပာဆိုပါသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္က ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လ (၂၀) ခန္႔ ႀကိဳ၍  ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို လူထုသို႔ အသိေပး ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ (၉၇%) ေလာက္ ၿပီးစီးေနပါၿပီဟု ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းက အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မာတီနာတာလီဂါဝမ္အား ဟႏြိဳင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံ အစည္းအေဝးတြင္ လတ္တေလာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ (၁၀၀%) ၿပီးစီးဖို႔ ေနာက္ထပ္ (၂) လ၊ (၃) လ ေလာက္ၾကာပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ဒုတိယႏွစ္ဝက္မွာ က်င္းပဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္ဟုလည္း ၎က ဆိုပါသည္။

တခ်ိန္ထဲမွာပင္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေရး စီမံခ်က္မ်ားကို စတင္ လႈပ္ရွားေနပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြမွာ မပတ္သက္ဖို႔ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူးဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ရန္ကုန္မွ ကုလသမဂၢ အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။ အေရးႀကီး စီမံကိန္း တခ်ဳိ႕ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးမွ စတင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားက ၎တို႔အား ေျပာၾကားေၾကာင္း အျခား ကုလသမဂၢ ကယ္ဆယ္ေရး အရာရွိ တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၀) ဖြဲ႕ေလာက္ကိုသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔) NLD ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ တစံုတရာမွ် အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

အစိုးရအတြက္ ေထာက္ခံ အားေပးမႈ ရရွိရန္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၅) ႏွစ္ နီးပါးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳုးေရးအသင္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ထားရွိမည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းရန္ စစ္ဖက္ အစိုးရက ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု တပ္မေတာ္ သတင္းရပ္ကြက္မွ ေျပာၾကားပါသည္။

စစ္တပ္ကို အဓိက ေထာက္ခံသည့္ ပါတီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ဖူးေသာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီမွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ (၁၀) ေနရာမွ်သာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါ ပါတီ (၂) ဖြဲ႕သည္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကဖြယ္ ရွိ၍ အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အမည္ခံမွ်သာ ေျပာင္းလဲၾကၿပီး တပ္မေတာ္ လက္ထဲတြင္ အာဏာ တည္ၿမဲေနေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းက အတုအေယာင္အျဖစ္ ဝိုင္းဝန္း ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည့္ ၂၀၀၈ ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒသစ္အရ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ (၂၅%) ကို သီးသန္႔ ဖယ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

"၂၀၁၀ ကေတာ့ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔က ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္ၿပီး အရပ္သား ဟန္ေဆာင္ၾကမယ္ေလ" ဟု ေျပာၾကားသူမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ စိုးေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာ ဘယ္လို အရပ္ဖက္ အစိုးရမ်ဳိးကမွ အစစ္အမွန္ အာဏာရဖို႔ အခြင့္အေရး မရွိပါဘူးဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ် သံအမတ္ေဟာင္း Martin Moreland က ေျပာၾကားပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက အနားယူမယ့္ပံု မေပၚပါဘူး။ သူ႕ရဲ႕ ဆရာေဟာင္း ဦးေနဝင္းလိုဘဲ ပံုစံတူ လိုက္လုပ္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္က အၾကြင္းမဲ့ အာဏာရွင္ အျဖစ္ ဆက္ရွိေနပါလိမ့္မယ္ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။

ဒါေပမယ့္ အစိုးရက တနည္းနည္းနဲ႔ (သို႔) တခုခုကို မွားယြင္း တြက္ဆမိတာမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးေလးေတာ့ ရွိေနေသးတယ္ဟုလည္း ၎က စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ခန္႔မွန္းခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment