Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Irrawaddy, By Wai Moe, 25th February 2010

ဦးေပါက္ယူခ်မ္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဝ တပ္ (UWSA) ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ လား႐ႈိး ေတာင္ဖက္ မိုင္ ၈၀ ခန္႔ ကြာေဝးေသာ တန္႔ယန္းသို႔ ၾကာသပေတး ေန႔ ညေန (၃) နာရီ ခန္႔တြင္ ေရာက္႐ွိလာသည္။ ဝ ဘက္မွ လာေသာ သတင္းမ်ား အရ ၎တို႔ ေရာက္လာျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ (၁၁) နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ ညိႇႏႈိင္းေရး ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေသာ UWSAႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ (NDAA) တို႔ႏွင့္ ယခု အပတ္တြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥကို သီးျခားစီ ေဆြးေႏြးရန္ ႐ွိေနသည္။

ေဒသခံ သတင္းမ်ား အရ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးကို နာမည္ေျပာင္းထားေသာ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရး႒ာန ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္သည္ ေပါက္ယူခ်မ္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုၿပီးလွ်င္ ႐ွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း က်ိဳင္းတံုသို႔ သြားေရာက္၍ မုန္းခလာ  (Mongla)  အဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ  NDAA  ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။

ေလ့လာသူမ်ားက ယခု အႀကိမ္သည္ ျမန္မာ အစိုးရ အဖို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ တိုက္တြန္းရန္ ေနာက္ဆံုး အခြင့္အေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

သတင္းမ်ား အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈသည္ UWSA ႏွင့္ NDAA တို႔ကို ယခုကဲ့သို႔ သက္တမ္းကုန္ခါနီးတြင္ ညိႇႏိႈင္းေရး စားပြဲသို႔ ေရာက္လာေအာင္ ေခၚေဆာင္ လာျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္သည္ ေပါက္ယူခ်မ္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ႀကိဳးစားမႈ မေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အေစာပိုင္းက ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းတြင္ တ႐ုတ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုအၿပီးတြင္ ဝ ႏွင့္ မုန္းခလာ အဖြဲ႕မ်ားကို ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ စကားေျပာရန္ ဖိအား ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တ႐ုတ္သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္္ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

Beijing သည္ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဝ၊ ကခ်င္၊ ကိုးကန္႔၊ မုန္းခလာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံမႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သည္ ၎အဖြဲ႕မ်ားကို ကြန္ျမဴနစ္ ေျပာက္က်ား စစ္သားမ်ား အျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။

လတ္တေလာအားျဖင့္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ႐ွိေနၿပီး ေရအားလွ်ပ္္စစ္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းႏွင့္ IT က႑တို႔တြင္ ႀကီးမားစြာ ရင္းႏွီး ၿမဳပ္ႏွံထားသည္။

အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း စီးပြားေရး အရ ဆက္ဆံမႈမ်ား ႐ွိ႐ုံမက တ႐ုတ္ စီးပြားေရး သမားမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား႐ွိ ကာစီႏိုမွ အစ ေဆးခန္းမ်ား အထိ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံထားသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ သာမက လား႐ႈိး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သန္းခ်ီ၍ ေရာက္႐ွိ ေနထိုင္လ်က္ ႐ွိသည္။

ေလ့လာသူမ်ား ေျပာၾကားရာတြင္ အကယ္၍ နယ္စပ္တြင္ ႐ွိေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ပါက တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ား အပါအဝင္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ ေျပးဝင္လာမည္ကို တ႐ုတ္က စိုးရိမ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ယခု ေဖေဖာ္ဝါရီလအဆံုး၌ အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ရက္ကုန္ခါနီးေလ ယူနန္နယ္႐ွိ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးကို ပိုမို တင္းၾကပ္လာေလ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ အစည္းအေဝးသို႔ ဦးေပါက္ယူခ်မ္း မတက္ေရာက္ေသာ္လည္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲျမင့္ ထံသို႔ စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ အဆိုပါစာတြင္ ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ BGF အစီအစဥ္ကို လက္မခံေၾကာင္း၊ ဝ တပ္ကို အင္အား ၃၀၀၀ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာ႐ွိ ၅၀၀၀ ခန္႔ကိုလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ ေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းျခင္းကို သေဘာမတူေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။

ဝ ေခါင္းေဆာင္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲျမင့္ကို အဆိုျပဳရာတြင္ ဝ တပ္မွဴးမ်ားသည္ UWSA၏ ေအာက္တြင္သာ ႐ွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ တပ္မွဴး ၂ ေနရာ အတြက္ ျမန္မာ စစ္တပ္ကို လ်ာထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ ဝ တပ္အား ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ ကူညီေရး၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အေထြေထြ ေထာက္ပ့ံေရးမ်ားေပးရန္ ထည့္သြင္း အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ေပါက္ယူခ်မ္းက ဝၿမိဳ႕နယ္ သံုးခု အပါအဝင္ ဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ အာမခံေရးကိုလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ဝ ၿမိဳ႔နယ္ သံုးခုအား ဝ နယ္ေျမမွ ဖယ္ထုတ္ထားသည္။

ဝ သတင္း တစ္ရပ္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာရာတြင္ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ သံုးၿမိဳ႕နယ္ ကိစၥကို ေသာၾကာေန႔တြင္ တင္ျပလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေလ့လာသူမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲျမင့္သည္ ဝ ၏ မဟာမိတ္ NDAA ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာသည္။ ယခင္က NDAA ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မင္းအိမ္သည္ ညိႇႏႈိင္းေရး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယခု အႀကိမ္သည္ ဇန္နဝါရီလက မုန္းခလာတြင္ မင္းအိမ္ လုပ္ၾကံခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရ၏ BGF အစီအစဥ္ကို ျငင္းပယ္ေနေသာ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)  သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီမႈ ၁၆ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားကို အဂၤါေန႔က ၄ ရက္ၾကာ က်င္းပေနခဲ႔သည္

ဝ ႏွင့္ မုန္းခလာတို႔ကဲ့သို႔ပင္ KIA ကိုလည္း BGF အစီအစဥ္ အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ကို လက္ခံ / မခံ အေၾကာင္းျပန္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment