Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

AFP, From The Peninsula, 3rd April 2010

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တိုးပြား မလာေစလိုဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္၊ လူဦးေရ အေတာ္မ်ားမ်ားကို လက္လွမ္းမီေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း၊ ေလ့လာမႈ တစ္ခုက ဆိုသည္။

နယးေယာက္ အေျခစိုက္ Asia Society သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က သမၼတ Obama အစိုးရ အဖြဲ႕က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စတင္ စကားေျပာရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ကတည္းက အေမရိကန္ပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕တစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး ေ႐ွ႕ဆက္သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္း ေရးဆြဲရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေလ့လာမႈသည္ Obama ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေ႐ွ႕တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အခက္အခဲမ်ား အတြက္မူ ယံုမွား သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ မ႐ွိေပ။ ျမန္မာ အစိုးရသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ စကားေျပာျခင္း အားျဖင့္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို တရားဝင္ေအာင္ လုပ္လိမ့္မည္ ဟု သတိေပးထားသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕က ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိ္ကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကို ပိုမို တင္းၾကပ္ေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖယ္႐ွားရန္ လည္္းေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ NGO မ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ား ကဲ့သိ္ု႔ေသာ သာမန္ ျပည္သူမ်ားကို အကူအညီမ်ား ေပးရန္ ေပါင္းကူးတံတား လုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

''ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေပးႏုိင္တယ္ေလ။ ျမန္မာ ျပည္သူေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္'' ဟု ဒီမိုကရက္ သမၼတေလာင္း အေ႐ြးခံဖူးသူ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕တြဲဘက္ ဥကၠ႒ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Wesley Clark က လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာ အတြက္ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္လိုတာကေတာ့ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ခ်မွတ္ဖို႔ပါပဲ။ ဘယ္လို ဦးတည္ခ်က္လဲ ဆိုေတာ့ ျမန္မာ အစိုးရ ေ႐ွ႕ဆက္လွမ္းႏိုင္မယ့္ လမ္းျဖစ္ရမယ္။ ေ႐ွ႕ဆက္သြားရင္း အက်ိဳးရလဒ္ေတြလည္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ လမ္းမ်ိဳးေပါ့'' ဟု Clark က ေျပာသည္။

ေနာက္ထပ္ တြဲဖက္ ဥကၠ႒ တစ္ဦးမွာ ရီပတ္ပလစ္ကင္ သမၼတ George W Bush လက္ေအာက္မွ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ ေပးေရး ဒါ႐ုိက္တာ ျဖစ္ခဲ့သူ Henrietta Fore ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ လူတိုင္းအား ေငြေၾကး အကူအညီမ်ား ေပးေနေသာ ဘီလ်ံနာ George Soros ႏွင့္ ႏိုဗယ္ဆု႐ွင္ စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္ Amartya Sen တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးကတည္းက ပထမဆံုး အႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ၿပီးသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က NLD သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာ လႊဲေပးျခင္း မခံရ႐ုံမက၊ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ကာလ အေတာ္မ်ားမ်ား အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထိုင္္ခဲ့ရသည္။ ယခု အစိုးရ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပါတီတြင္ ပါဝင္ခြင့္ မရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု တစ္ကမာၻလံုးက ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ NLD သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ တနလၤာေန႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment