Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Straits Times, 9th June 2010

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိုးရြံ႕ပူပန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္ ၾကားမွပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စြမ္းအင္ ဆာေလာင္ေနေသာ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ေသာ ေဒသ၏ ႀကီးမားလာေသာ ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အတြက္ ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္ က႑ကို ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ၁၀ ႏွစ္ အတြင္း လုပ္ငန္း လည္ပတ္ႏိုင္မည့္ ပထမဆံုး ႏ်ဴကလီယာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔ကလည္း ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလားအလာမ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္း ေနၾကသည္။

"လူတိုင္းက ေလေအးစက္ သံုးခ်င္တယ္။ လူတိုင္းက ေနာက္ဆံုးေပၚ အသံုးအေဆာင္ေတြ လိုခ်င္တယ္။ ဒီေတာ့ ဒါေတြ အားလုံးကို အဓိပၸာယ္ ေကာက္လုိက္ရင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေတာင္းဆိုလာၾကတာေပါ့" ဟု မနီလာ အေျခစိုက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB မွ စြမ္းအင္ႏွင့္ေရ ဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Anthony Jude က ေျပာၾကားသည္။

ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားကမူ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္ အေတြ႕အႀကံဳ မရွိျခင္းကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈမ်ား၊ ေျမငလ်င္မ်ား စသည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ အလားအလာမ်ားေသာ ေဒသ၏ လံုၿခံဳမႈ အေနအထားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သံသယမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဖိလစ္ပိုင္တို႔သည္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ႏ်ဴကလီယာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း လံုၿခံဳမႈ စိတ္မခ်ရျခင္း၊ ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ငန္းအတြင္း လာဘ္စားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း လံုးဝ မရွိခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း အထက္ပါ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။ "အေရွ႕ေတာင္အာရွက ႏ်ဴကလီယာ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုေတြဟာ တျခားေနရာေတြထက္ ပိုၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားတယ္လို႔ ေသခ်ာေပါက္ မေျပာႏိုင္ပါဘူး" ဟု ဆစ္ဒနီ အေျခစိုက္ Lowy Institute for International Policy မွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Martine Letts က ဆိုသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္ ႏ်ဴကလီယာ ဓာတ္အား လံုၿခံဳမႈ စနစ္ကို အရိွန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ The World Association of Nuclear Operators ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သူမက ၫႊန္ျပသည္။

မေလးရွားက ၎၏ ပထမဆံုး ႏ်ဴဓာတ္အားေပး စက္႐ံုကို ၂၀၂၁ ေနာက္ဆံုးထား၍ တည္ေဆာက္ရန္ ေမလက အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ စကၤာပူတြင္မူ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာမႈမ်ားကို အစိုးရက စတင္ကာစသာ ရွိေသးသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏ်ဴဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စဥ္းစား သံုးသပ္ေနၾကေသာ္လည္း ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္ေသာ ျပည္တြင္း ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment