Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အီရန္ ႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ အသားတက် ျဖစ္လာမႈကုိ ေလ့လာမိသေလာက္ ေျပာရလွ်င္ ခဏတာမွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေတာင္ကုိရီးယား သမၼတ လီေျမာင္ဘတ္၏ ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈအေပၚ ထားရွိသည့္ မူဝါဒကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ေတာင္ကုိရီးယားကုိ ယင္းသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးမႈသည္ အာရွေဒသတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအား သံတမန္ နည္းလမ္းအရေရာ မဟာဗ်ဴဟာအရပါ အထီးက်န္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ေဘဂ်င္းအစိုးရက နားလည္ သေဘာေပါက္သည္။

ျမန္မာအစုိးရ၏ ႏ်ဴကလီယာဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိေသာ စြပ္စြဲ ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ဝါရွင္တန္အစိုးရက အေရးကိစၥရပ္ႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ အေမရိကန္က ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီယာ အေရးကိစၥကုိ အေျခခံကာ အေၾကာင္းကိစၥ ႏွစ္ရပ္ ထုတ္ေဖာ္ေပလိမ့္မည္။ နံပါတ္-၁ အခ်က္မွာ ျမန္မာတြင္ ယင္းသုိ႔ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ တပ္ဆင္ရန္အထိ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ တာဝန္ကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေထာက္အထား တစ္ရပ္အျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ နံပါတ္-၂ အခ်က္မွာ အာရွေဒသ လုံၿခံဳေရး ဟာကြက္ျဖစ္ေနမႈကုိ ျဖည့္စြက္ရာတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းသူ အျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း စင္ကာပူ ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ ရွန္ဂရီလာ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ အမည္ရ လုံၿခံဳေရးကြန္ဖရင့္တြင္လည္း အာရွ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ားအၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျပတ္ျပတ္သားသား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ျမန္မာ ႏ်ဴကလီယာ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ သေဘာထားကုိ ဆီနိတ္တာ ဂ်င္ဝက္ဘ္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အာရွတြင္ တရုတ္ႏွင့္ ေစ့စပ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးကုိ အလြန္အမင္း ေထာက္ခံ ေျပာဆုိသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ မစၥတာဂ်င္ဝက္ဘ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီယာဆုိင္ရာ စြပ္စြဲ ေျပာဆုိမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ခရီးစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

မစၥတာဂ်င္ဝက္ဘ္သည္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေရးတြင္ အဓိက က်ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သူသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ အေျဖမထြက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈ မူဝါဒထက္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

Georgetown University ေပါေမာကၡ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္လည္း ျဖစ္ေသာ David Steinberg က အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕သည္ ဘီလ္ ကလင္တန္ႏွင့္ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘြတ္ လက္ထက္တုိ႔၌ ရွိခဲ့သည့္ သေဘာထား ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေျပာင္းလဲေရးထက္ စစ္အစုိးရႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေရးကုိ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Asia Time Online သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔ အျပန္အလွန္ ထားရွိေသာ မူဝါဒကုိ Zero-Sum အျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ဟု ၎က သတိေပးေျပာဆုိသည္။ အေမရိကန္-ျမန္မာ အျပန္အလွန္ မူဝါဒ ဟူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရး စသည္တုိ႔၌ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လႊမ္းမုိးလာမႈကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ ျဖစ္သလုိ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ ဓနအင္အား ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပါေမာကၡ David Steinberg က ေျပာၾကားသည္။

ဆီနိတ္တာဂ်င္ဝက္ဘ္သည္ အေမရိကန္၏ အာရွေရးရာ မူဝါဒတြင္ အေရးပါသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ မစၥတာဂ်င္ဝက္က အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား စတင္ျပဳလုပ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တရုတ္ျပည္၏ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈမ်ားႏွင့္ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ အသုံးခ်မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ကာလအတြင္း မစၥတာဂ်င္ဝက္ဘ္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ သုံးသပ္ရပါက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္-အေမရိကန္ ပူးေပါင္းမႈတြင္ သူႏုိင္-ကုိယ္ႏုိင္ (Win-Win) အေနအထားရမည့္ သေဘာမ်ိဳး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ့က်လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဆုိင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အာရွေရးရာ ၾကားနာမႈ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ မစၥတာ ဂ်င္ဝက္ဘ္က တရုတ္ျပည္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္အေပၚ ထားရွိေသာ အေမရိကန္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္တကြ မိတ္ဆက္ ေျပာဆိုသည္။ "ဤကမာၻေပၚတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံထက္ စီးပြားေရးအရ၊ မဟာဗ်ဴဟာအရ ပုိ၍ သာလြန္ေသာ ႏုိင္ငံမရွိ" ဟု ၎က ဆုိသည္။

Asia Time မွ ေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment