Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Assam Tribune, By Surajit Khaund, 8th June 2010

နာဂ အုပ္စုမ်ား၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ရန္ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈ ျပႆနာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အတြက္ မဏိပူရ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ တင္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။

မဏိပူရ စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MIDC) အား ဆန္တင္သြင္းရန္ ျပည္နယ္ အစိုးရက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ MIDC သည္ အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး တိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိႏၵိယ အစားအေသာက္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (FCI) ကို အဆိုျပဳခ်က္ တင္ျပထားၿပီး၊ သူ႔ရဲ႕ မီးစိမ္းျပမႈကို ေစာင့္ေနတာပါ" ဟု ယံုၾကည္ရေသာ သတင္းရင္းျမစ္က ယေန႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က မိုးေခါင္မႈသည္ ျပည္နယ္၏ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ စားသံုးမႈ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တင္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းက ဆိုသည္။

မဏိပူရ အစိုးရ၏ ခြဲထြက္ေရး ေခါင္းေဆာင္ T Muivah အား ၎၏ ေမြးရပ္ေျမသို႔ လည္ပတ္ ခြင့္မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေသာ အေနျဖင့္ နာဂ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားက အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ မရွိေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအား ေပးခဲ့ရာ၊ အစိုးရအား ရပ္ဆိုင္းသြားေစခဲ့သည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ မဏိပူရသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္ မက္ထရစ္တန္ ၅.၁၈ သိန္း ထြက္ရွိၿပီး၊ လိုအပ္ခ်က္မွာ မက္ထရစ္တန္ ၆.၂၁ သိန္း ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က မက္ထရစ္ တန္ ၂.၅၀ သိန္းသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆန္ တင္သြင္းေရး လုပ္ငန္းကို အရွိန္ျမႇင့္သည့္ အေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက မဏိပူရတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ North East Federation of International Trade (NEFIT) ႏွင့္ တမူးႏွင့္ကေလးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းတို႔သည္ ဆန္ ေရာင္းဝယ္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ (MOU) လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

NEFIT ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ M Chandra Kishore Singh က ျမန္မာ အစိုးရသည္ ၎တို႔ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး တိုးခ်ဲ႕ရန္ ဆႏၵျပင္းျပလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း မဏိပူရ အစိုးရအား ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ မက္ထရစ္ တန္ ၅၀,၀၀၀ တင္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတိုက္၏ ဆန္အိုးႀကီး ျဖစ္ၿပီး၊ ၎၏ Ayemin၊ ဆန္ရွည္ႏွင့္ Pasan ဆန္အမ်ဳိးအစား သံုးမ်ဳိးမွာ မဏိပူရတြင္ နာမည္ႀကီးသည္။

Singh က သတင္းေပးရာတြင္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ကုန္သည္မ်ား၏ ပါဝင္မႈ အားနည္းမႈေၾကာင့္ ယခုမွ စတင္ခါစ အေျခအေနတြင္ပင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေရွ႕ေျမာက္က ကုန္သည္ေတြ အတြက္ ေစ်းကြက္ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အဲဒီ့ အခြင့္အေရးကို အရ မယူႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုန္သည္ေတြ ၾကားမွာ အသိမ်ားလာေအာင္၊ ေဒသတြင္းမွာ ကုန္သည္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေအာင္ စည္း႐ံုးသြားရပါဦးမယ္" ဟု Singh က ေျပာသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment