Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးေပၚ အေျခအေန အမိန္႔ကို ထုိင္းအစိုးရ အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ထိပ္တန္း သံတမန္က တုိက္တြန္း ေျပာဆုိလုိက္သည္။

အဆုိပါ ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးေပၚ အေျခအေန အမိန္႔သည္ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထုိင္းအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာဆုိေသာ္လည္း ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ယင္းအမိန္႔သည္ အစုိးရ အတုိက္အခံမ်ား အသံတိတ္ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားေစရန္ ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ျခယ္ရာ ေရာက္သည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိင္းအစုိးရ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာေစရန္ ဖိအား ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ အေမရိကန္ သံတမန္ Bill Burns က တုိက္တြန္းလိုက္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ အေရးေပၚ အေျခအေန အမိန္႔သည္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အျမန္ဆုံး ရုပ္သိမ္းသင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ထုိင္းအစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားကုိ ေျပာဆုိထားေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ အေရးေပၚ အေျခအေန အမိန္႔ ဟူသည္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္း တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး အလုိ႔ငွာ စစ္တပ္မ်ား ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထားခြင့္ ျပဳၿပီး မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ မဆုိ ျခြင္းခ်က္မရွိ တစ္လအထိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းႏုိင္ကာ မီဒီယာ ေရးသားမႈမ်ားကုိလည္း ဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ အပါအဝင္ အျခား ျပည္နယ္ေပါင္း ၁၈ ခုအတြက္ အေရးေပၚ အေျခအေနကုိ ေနာက္ထပ္ သုံးလအထိ ဆက္လက္ တုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ ဟန္႔တားေရးအတြက္ တင္းက်ပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား လုိအပ္သည္ဟု အစုိးရက ဆုိသည္။

ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ နာမည္ေက်ာ္ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသုိလ္၌ ေျပာၾကားရာတြင္ မစၥတာ Bill Burns က အေရးေပၚ အေျခအေန ရုပ္သိမ္းေရးသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၿပီး ယင္းအမိန္႔ ဒီကရီမ်ားသည္ မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မ်ိဳးကုိမဆုိ ေကာင္းက်ိဳး မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ ေပးလိုက္သည္။

"ေျပာရရင္ ထုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလုံး ဒုိင္ယာေလာ့ခ္နဲ႔ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ဖုိ႔၊ ထုိင္းျပည္သူေတြရဲ႕ နာႀကည္းခ်က္ေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ နဲ႔ ညီတူမွ်တူ ျဖစ္ၿပီး ဘက္လုိက္မႈ မရွိတဲ့ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ ထြက္ေပၚဖုိ႔အတြက္ ဒီကိစၥဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလတြင္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္သူ ဆႏၵျပ အုပ္စုမ်ားက ပါလီမန္ အေဆာက္အအုံထဲသုိ႔ ထုိးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာ ထုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ားက အဆိုပါ အေရးေပၚ အမိန္႔ကုိ စတင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

မတ္လႏွင့္ ေမလတုိ႔တြင္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ ဆႏၵျပ အုပ္စုႀကီးက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္ကာ ထုိင္းအစုိးရ အဖြဲ႕ အျမန္ဆုံး ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ တစ္ရပ္ က်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ား အၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေပါင္း ၉၀ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ အရပ္သားမ်ား ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ဦးေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ကာ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပရန္ ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဖိအားေပးရန္ အဆုိပါ အေမရိကန္ သံတမန္က တုိက္တြန္းသည္။

"ႏုိင္ငံေရး သမားေတြ အားလုံး ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တမႈရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚဖုိ႔ ထုိင္းနဲ႔ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံး ညီတူမွ်တူ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိပါတယ္။ ပထမ အဆင့္ကေတာ့ Stakeholder ေတြ အားလုံး ၾကားမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အားလုံး လႊတ္ေပးဖုိ႔ တြန္းအား ေပးသြားရပါမယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စစ္အစုိးရႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားကုိ မသိက်ိဳးႏြံျပဳမႈေၾကာင့္ မ်ားစြာ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခံေနရသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေရး မူဝါဒသစ္ တစ္ရပ္ကုိ စတင္ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူသည့္ မူဝါဒကုိ ဥေရာပ သမဂၢ၊ ကေနဒါ ႏွင့္ အျခား အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ က်င့္သုံးေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

VOA သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment