Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

democracy for Burma, 20th September 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ မိတ္ေဆြမ်ား အဖြဲ႕သည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ စကား အေခ်အတင္ ေျပာျခင္း (UN General Dabate) ရက္သတၱပတ္တြင္ ေနရာ ရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ၾကားတြင္ ကုလသမဂၢမွ အဖြဲ႕ (၁၅) ခုသည္ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔က မီဒီယာအတြက္ Paley Center တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စံုးစမ္းေရး အဖြဲ႕ အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Nobel Women's Intiative မွ Jody Williams က လူရည္သန္႔ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕သားမ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ Susan Rice အား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ေနာက္က်ရျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စာေရးသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

သမၼတ Obama က သန္းေ႐ႊ၏ စစ္အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရန္ မူဝါဒ ေျပာင္းခဲ့စဥ္က၊ အေမရိကန္၏ ရပ္တည္မႈ ေျပာင္းလဲျခင္း အတြက္ အခ်ိဳ႕က ေကာင္းေသာ ရပ္တည္မႈဟု မေျပာခဲ့ၾကေပ။ ဘယ္ေသာအခါမွ် ျဖစ္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းေရးကို ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ အမည္မခံေသာ အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္႐ွိသူ အတြက္သာ လြယ္ကူလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢ  လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ ေန႔စဥ္ သတင္း ေပးပို႔ေနေသာ Inner City Press က အေမရိကန္သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိစၥကို တင္ျပရန္ပင္ မႀကိဳးစားေတာ့ဟု အေသအခ်ာ ေျပာခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ (၁၆) မတိုင္မီ အေစာပိုင္းက Inner City Press  ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ အႀကီးတန္း အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦးက အတြင္းေရးကို ေျပာၾကားရာတြင္ လာမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိတ္ေဆြမ်ား အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအတြက္ ဘာမွ် ညႊန္ၾကားခ်က္ မ႐ွိဟု ဆိုသည္။

စက္တင္ဘာ (၁၆) ရက္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စဥ္းစားရန္ တင္ျပမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ တရား႐ုံး (ICC) သုိ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအား ပို႔ေဆာင္ေရးကို ဖိအားေပးေရး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ICC  အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ မဟုတ္သည့္ အတြက္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ ျပဳလုပ္ေပး႐ုံျဖင့္ အဆိုပါ ကိစၥ မၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေပ။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ICC သို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ကိစၥတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ု႐ွားတို႔၏ ေထာက္ခံမႈ ရ႐ွိေရးမွာမူ ႐ွင္းလင္းစြာ သိ႐ွိႏိုင္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတး ေန႔ညက ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထူးဆန္းေသာ အခ်က္မွာ China ဆိုေသာ စကားလံုးကို လံုးဝ မဟျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္သူမ်ားက အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အလမ္း မ႐ွိေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ထူးဆန္းမႈမ်ား ေတြ႕ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤမဟာဗ်ဴဟာမွာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ဟုတ္မဟုတ္ကိုမူ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရွိေနသည္။

၂၀၁၀ မတ္လက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ Jody Williams ႏွင့္ Women's League of Burma မွ သင္းသင္းေအာင္ အပါအဝင္ အျခားသူမ်ားသည္ အေထြထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အခ်ိန္ထိ ဘာမွ် ထူးျခား မလာေသးသည္မွာ အမွန္ ျဖစ္သည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment