Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

BBC News, 27th September 2010

ေျမာက္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီသည္ ယင္း၏သားျဖစ္သူ Kim Jong-un အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဏာရ ပါတီ၏ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အႀကီးဆံုး အစည္းအေ၀းအေ၀းကို စတင္သည္ႏွင့္ ယင္းသို႔ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကင္ဂ်ံဳအီသည္ ယင္းတို႔၏ မိသားစု မင္းဆက္ ပိုမို ခိုင္ၿမဲေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ အေနျဖင့္ ယင္း၏ သားအား အာဏာ ဆက္ခံသူအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း မတိုင္မီက ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့သည္။

ယခု ေၾကညာခ်က္သည္ ကင္ဂ်ံဳအီ၏ တတိယသားအား ႏိုင္ငံပိုင္ တရား၀င္ မီဒီယာတြင္ အမည္ တပ္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အသက္ (၆၈) ႏွစ္ရွိ ေခါင္းေဆာင္သည္ မၾကာခဏ က်န္းမာေရး မေကာင္းေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ယင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္က ႏွလံုးေရာဂါ ခံစားခဲ့ရဟန္ ရွိၿပီး ေဆးကုသရန္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သြားေရာက္ခဲ့ရသည္။

ယင္း၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာလာဟလမ်ားကို Beijing က ေသာ္လည္းေကာင္း ၿပံဳးယမ္းက ေသာ္လည္းေကာင္း လူသိရွင္ၾကား မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

အလုပ္သမား ပါတီ၏ ညီလာခံကို အဂၤါေန႕တြင္ စတင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈ အဖြဲ႕သစ္ကို စတင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ရည္ရြယ္ပံု ရသည္။

ကင္ဂ်ံဳအီအား ၾကည့္ရသည္မွာ ပိန္အားနည္းၿပီး ေနမေကာင္းသည့္ ပံုေပါက္ေနရာ ယခု အစည္းအေ၀းပြဲႀကီးသည္ ယင္း၏ ေနရာ ဆက္ခံမည့္ ေနရာတြင္ Kim Jong-un အား တရား၀င္ ဘိသိက္ သြန္းေလာင္းရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

အထက္ပါ ယူဆခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသထူသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ Kim Jong-Il ကိုယ္တိုင္က ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ အဓိကပါတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္း၏အေဖထံမွ အာဏာ အေမြ ဆက္ခံရန္ လ်ာထားျခင္း ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အကယ္သာ Kim Jong-un ကို ယခုစစ္တပ္ ရာထူးသစ္အျပင္ ပါတီတြင္ လူႀကီးေနရာ ခန္႔အပ္ ခဲ့ပါက အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ ေခါင္းေဆာင္အား ဘာသာတရားသဖြယ္ ကိုးကြယ္မႈအား မ်ိဳးဆက္တစ္ခုသို႔ ဆက္လက္ ျဖစ္တည္ေစရန္ ခိုင္မာေသာ လကၡဏာပင္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ နားလည္ရခက္ေသာ လူငယ္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ ယင္း၏ အေဖ၊ အဖိုး တို႔၏ ဓာတ္ပံု မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ အိမ္တိုင္း၊ ႐ံုးတိုင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲလာပါက ယင္းသည္ ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳခ်က္ပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ကင္ဂ်ံဳအီ၏ ညီမျဖစ္သူ Kyong-Hui မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ ကိုးရီးယား ဗဟိုသတင္း ေအဂ်င္စီ (KCNA) က ေၾကညာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျမာက္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအတြင္း မည္သို႕ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို ေျပာရန္ ေစာလြန္းေသးေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ေတာင္ကိုးရီးယားမွ တနလၤာေန႔က လာေသာ သတင္းမ်ားအရ စစ္တပ္သည္ Kim Jong-un ကို ယင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကြန္ဖရင့္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ အမည္စာရင္း ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အမည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသာ ေျမာက္ကိုးရီးယား သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခု အဆိုအရ Kim Jong-un ၏ အေၾကာင္းကို ၀ါဒျဖန္႔ အစီအစဥ္မ်ား စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုးကား Chosun Ilbo သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့ေသာ Kim Jong-un အေၾကာင္း သိရွိသူ နည္းပါးၿပီး ယင္းသည္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အစိတ္ပိုင္း ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

ယင္းသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ယင္း၏ဖခင္က ဆက္ခံသူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ ႏွစ္ကတည္းက သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိ႐ံုျဖင့္ ယင္းဖခင္၏ တာ၀န္ကို လႊဲေျပာင္းယူျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ တာ၀န္ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားက တနလၤာေန႔က ဓာတ္ပံုမ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္  ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ ၀တ္စံုမ်ား၊ စစ္ယူနီေဖာင္းမ်ားျဖင့္ ၿပံဳးယမ္းသို႔ ေရာက္ရွိလာပံုကို ျပသ ထားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခြင္တြင္ အလံမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ အစည္းအေ၀းကို ေၾကညာထားၿပီး အလွဆင္ထားေၾကာင္း Associated Print က သတင္းေပးပို႔ခဲ့သည္။

ပိုစတာ တစ္ခုတြင္ "ကိုးရီးယား အလုပ္သမားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းကို ေႏြးေထြးစြာ ဂုဏ္ျပဳ" ဟု ေရးသားထားသည္။

ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တနလၤာေန႔က Kumsuson ေအာက္ေမ့ဖြယ္ နန္းေတာ္သို႔ သြား ကင္ဂ်ံဳအီ၏ ဖခင္ ေျမာက္ကိုးရီးယား တည္ေထာင္သူ ကင္အီဆြန္းအား သြားေရာက္ ဂါရ၀ျပဳၾကသည္ဟု KCNA က သတင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကင္အီဆြန္းအား ထာ၀ရ သမၼတအျဖစ္ လူသိမ်ားၿပီး ကင္ဂ်ံဳအီကမူ သူ႔ကိုယ္သူ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး (dear leader) အျဖစ္သာ ေဖာ္ျပသည္။

ကင္ဂ်ံဳအီသည္ ယင္း၏ ဖခင္ ေသဆံုးေသာ ၁၉၉၄ တြင္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသည္။

ကင္ဂ်ံဳအီ၏ လက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္သည္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ အထီးက်န္မႈမွာ ပို အျမစ္တြယ္ လာသည္။

ကင္ဂ်ံဳအီသည္ ယင္း၏ မိသားစုအေပၚ ကိုးကြယ္မႈကို ပိုမို အေလးေပး တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးမွာ ရပ္သေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီး ျပည္သူမ်ားမွာ အစာေရစာ ျပတ္လပ္မႈကို မၾကာခဏ ႀကံဳၾကရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment