Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Global Post, By Stephanie Kleine-Ahlbrandt, 3rd October 2010

အေနာက္ ကမၻာက ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ဦးတည္သည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း တ႐ုတ္ကမူ တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္သာ ႐ိုး႐ိုးေလး စဥ္းစားလ်က္ ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လ အေစာပိုင္းက ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ သန္းေရႊသည္ Beijing သို႔ သြားေရာက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ၂၁၉၂ ကီလိုမီတာ ရွည္ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ရန္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပံု ရသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ နယ္စပ္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးလြန္ ကာလမွ စ၍ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ၾကာရွည္သည့္ လကၡဏာ ရွိၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ နယ္ေျမကို လက္နက္ကိုင္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားမႈအား ခ်ိဳးဖ်က္၍ ကိုးကန္႔ ေဒသအား ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ Beijing အား စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထိုအျဖစ္ အပ်က္ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ (၃၀၀၀၀) ေက်ာ္ တ႐ုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရးက Beijing ကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ ယင္းတို႔၏ ျပည္နယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ ႀကိဳတြက္ဆမိလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ ယခု အဓိက တိုင္းရင္းသား အုပ္စု ျဖစ္ေသာ ကခ်င္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအား ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳဘဲ ယင္း၏ တသီးပုဂၢလ အမတ္မ်ားကိုလည္း အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရန္ ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျဖကို တရား၀င္ နည္းလမ္းျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း မရွိပါက စစ္ျဖစ္ရန္ ပိုမို နီးစပ္လာေၾကာင္း ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက သတိေပးသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္အစိုးရ၏ အထက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာမႈသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ထက္ စာလွ်င္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုကို ပိုစိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

၀ါရွင္တန္၏ သတိျဖင့္ ဆက္ဆံေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ မတူပဲ Beijing သည္ ယခု ကိစၥမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ၀င္ေရာက္ ကုိင္တြယ္လ်က္ ရွိသည္။ ကိုးကန္႔ အေရးအခင္း အၿပီးတြင္ ဗဟို အစိုးရသည္ ယူနန္ျပည္နယ္အေပၚ အခ်ိန္မီ သတင္း မပို႔ႏိုင္ျခင္း၊ သတင္း အတိအက် မေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး၊ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ား စုေဆာင္းရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

Beijing သည္ နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္ဆံခဲ့သည္။ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား ၾကားတြင္ စကားေျပာႏိုင္ေရး၊ ပဋိပကၡ မျဖစ္ေရးတို႔အတြက္ ၾကားခံ ပြဲစားသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ကတည္းက တ႐ုတ္သည္ "၀" ေခါင္းေဆာင္အား ယင္း ျငင္းဆန္ေနသည့္ ၾကားမွ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ တက္ေရာက္ရန္ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစခဲ့သည္။

လြတ္လပ္တရား မွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဆံုး႐ွံဳးမႈမ်ားကိုသာ ပိုမိုျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ Beijing အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အမ်ား လက္ခံလာေရးႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈ အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါလာေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ "၀" ကလည္း သူ႔နယ္ေျမတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း မျပဳသကဲ့သို႔ ကခ်င္မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲခြင့္ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ အခ်က္သည္ ေရရွည္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား ၾကားတြင္ အေျခအေန ပိုမို ဆိုးရြားလာေစႏိုင္သည္။ ေနျပည္ေတာ္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို စစ္တပ္ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး ဖိအားေပးခဲ့ေသာ္လည္း အေျဖ မထြက္သည့္ အတြက္ ေနာက္ထပ္ စစ္ပြဲမ်ား၊ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ် တိုးလ်က္ ရွိသည္။

Beijing သည္ ထိုသို႔ ျဖစ္လာမည့္ အေရးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ ေငြမည္မွ် ကုန္ကုန္ ဟူေသာ ဆႏၵ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ Beijing ၏ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္ဆံေရးကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက တ႐ုတ္ကို သံသယ ရွိေနၾကသည္။ ျမန္မာ အစိုးရက တ႐ုတ္သည္ နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကို နွစ္ရွည္လမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မယံုရဲ ျဖစ္ေနသည္။

တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကလည္း Beijing ကို ေနျပည္ေတာ္အား စစ္ေရးအရ မေျဖရွင္းရန္ အႀကံျပဳမႈအတြက္ အသိအမွတ္ ျပဳၾကေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔အား ေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းေရး စားပြဲသို႔ အတင္းအက်ပ္ သြားခိုင္းေနျခင္းသည္ ယင္းတို႔၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားကို စြန္႔လႊတ္ ခိုင္းေနသည္ႏွင့္ တူသည္ဟု ဆိုေနၾကပါသည္။

တ႐ုတ္၏ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက မေက်နပ္ၾကေပ။ အဆိုပါ စီမံကိန္း အမ်ားစုသည္ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေ၀မႈ မညီမွ်ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိျခင္းႏွင့္ အဆိုပါေဒသရွိ လူမ်ား၏ ႐ိုးရာ ေနထိုင္မႈ ဘ၀မ်ားအေပၚ မ်ားစြာ ပ်က္စီးေစမႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္အေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားမွာ တိုးပြားလ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ဧၿပီလက တ႐ုတ္၏ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတြင္ ဗံုးကြဲမႈမ်ားသည္ ထိုမေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟု အမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပိုမို ခ်ဳပ္ကိုင္လာႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပါ၀င္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အထူးသျဖင့္ သယံဇာတ ေပါေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပိုမုိ ၀င္ေရာက္လာသည္။

Beijing အတြက္မူ မေသခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ားက အႏၱရာယ္ မ်ားလွေပသည္။ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေရးကို တြန္းအား ေပးေနခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀ ႏွင့္ ကခ်င္ ကဲ့သို႔ေသာ အဓိက တိုင္းရင္းသားမ်ား မပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ရန္ အလားအလာမ်ား ျဖစ္လ်က္ ရွိေပသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment