Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ လူမႈေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ ရွိရာ အစုိးရ အေနျဖင့္  ပုဂၢလိက ေဈးကြက္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရမည့္ ကိန္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအရ သိရပါသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရက ေငြေၾကး တန္ဖုိး ျပန္လည္ သတ္မွတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံသားတုိ႔မွာ စုေငြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လူမႈေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆုိသည္။

ယင္းသုိ႔ ေငြတန္ဖုိး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ေခါင္းေဆာင္ တုိ႔က ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးကုိ ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ဟန္ ရွိပါသည္။

ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းေထာက္မ်ား၏ အဆိုအရ ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမႈ မတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္မွာ စီးပြားေရး ေဈးကြက္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္ကုိရီးယား အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ (NIS) ၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ယခုအခါ ေျမာက္ကုိရီးယား အစိုးရသည္ မတူညီေသာ ေဈးကြက္ အသီးသီးတြင္ ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ေတြ႕ျမင္ေနရသည္ဟု ေျပာပါသည္။

"အာဏာပိုင္ေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ဆက္ၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈ ထားႏုိင္မယ့္ အေျခအေန မရွိပါဘူး" ဟု ၎က AFP သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားပါသည္။

ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ BBC သတင္းေထာက္ John Sudworth က လက္တေလာ ရက္သတၱပတ္ မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမႈေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား စီးပြားေရး သမားမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေမွာင္ခုိ သမားမ်ားသည္ လုံၿခံဳေရး တင္းၾကပ္လြန္းသည့္ တရုတ္နယ္စပ္ ေဒသကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ထြက္ေျပးသြားၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ေပးပုိ႔ပါသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အဆိုအရ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ေဈးမ်ားကုိ လွည့္လည္ ေစာင့္ၾကပ္ေသာ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တုိက္ခုိက္ ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရက ဘဏ္လက္မွတ္မ်ား အားလုံး ျပန္လည္ လဲလွယ္ရမည္ ဟူေသာ အမိန္႔ ဒီကရီ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ လုိက္ၿပီးေနာက္ ယင္းသုိ႔ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူမ်ား လက္ဝယ္တြင္ ရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားကုိ လဲလွယ္ရမည့္ ပမာဏကိုလည္း ၿပံဳးယမ္း အစုိးရက တင္းၾကပ္စြာ ကန္႔သတ္ခဲ့ရာ အဆိုပါ ေငြပမာဏထက္ မ်ားျပားေသာ ေငြေၾကး ကုိင္ေဆာင္သူတုိ႔၏ ေငြမ်ားမွာ တန္ဖုိး တစ္ျပားမွ မရွိေတာ့သည့္ ကိန္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္သြားသည္။

သုို႔အတြက္ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား၊ လူမႈေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားက ဆုိပါသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ ကုိင္တြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ယင္းသုိ႔ ေငြေၾကးတန္ဖုိး ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈမ်ား အဆမတန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား ကုန္သည္မ်ားက ယင္းသုိ႔ ေငြေၾကး တန္ဖုိး ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္မႈ ေပၚထြက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရုတ္ခ်ည္းပင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ေျမာက္ကုိရီးယား ဝမ္ ၉၈ သို႔ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ဝမ္ ၃၀၀ မွ ၅၀၀ အၾကားတြင္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ေတာင္ကုိရီးယား သတင္းစာ တစ္ေစာင္ ျဖစ္ေသာ Chosun Ilbo ၏ ေရးသားခ်က္အရ ယင္းသုိ႔ ပလုံးပေထြး အေနအထားမ်ိဳးကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား အစိုးရက ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးကုိ အလုပ္ထုတ္ ပစ္လုိက္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ အေစာပိုင္း ေလာက္ကတည္းက ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး စီမံကိန္း ဆုိင္ရာ ဒါရုိက္တာ Pak Nam-Ki ဆုိသူမွာ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ကန္႔သတ္မႈ ရွိေသာ ေဈးကြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မူဝါဒ တစ္ရပ္ကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ မူဝါဒအရ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေဈးကြက္သေဘာျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဈးကြက္မ်ားသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ သာမန္ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေသာ အသက္ေသြးေၾကာ တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေဈးဆုိင္မ်ားတြင္ မရရွိႏုိင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

BBC သတင္းဌာန၏ North Korea eases market curbs ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္အစုိးရသည္ ေဒသတြင္း ႏ်ဴကလီးယား အႏၱရာယ္ လုံၿခံဳေရး အဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ အာရွ ပစိဖိတ္ လုံၿခံဳေရး ကြန္ရက္ Asia Pacific Safeguards Network (APSN) သုိ႔ ဆက္သြယ္ ဝင္ေရာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ေရဒီယို သတင္းဌာန၏ အဆုိအရ သိရပါ သည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ APSN သည္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုလည္း သိရပါသည္။ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ အေနျဖင့္ APSN တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိေၾကာင္း အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္ေသာ ဝါရွင္တန္ အေျခစုိက္ သိပၸံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လုံၿခံဳေရး အဖြဲ႔ထံမွ စုံစမ္း သိရွိရပါသည္။

အထီးက်န္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ သမားအျဖစ္ ျပဳမူ ေနထုိင္လ်က္ ရွိေသာ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အကူအညီျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ တပ္ဆင္ေရး ကိစၥမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသုိ႔ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ရန္ ျမန္မာ အစုိးရက စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိသည္ကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕က ယုံၾကည္မႈ ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ အခ်ိဳ႕အတြက္မူ အျငင္းပြားစရာပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တရားဝင္ ဆက္သြယ္ ေတာင္းဆုိမႈ မရွိေသးသျဖင့္ စဥ္းစားရန္ မလုိေသးဟု ေျပာၾကားသည္။ "ဒီကိစၥ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ ဒီ လုံၿခံဳေရး ကြန္ရက္မွာ ပါဝင္တဲ့ တျခား အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔လည္း ညႇိႏႈိင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာ တူညီမႈ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ားရဲ႕ သေဘာ တူညီမႈ ရဖုိ႔ လုိပါတယ္" ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။

ဤသုိ႔ေသာ အခ်ိန္မွာပင္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသည္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေနာင္ သုံးႏွစ္တာ ကာလအတြက္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ တုိးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ လုိက္သည္။

ႏုိင္ငံေရးအရ တုိးတက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေစာင့္စားေနရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ား ဆင္းရဲ ဒုကၡ အဖုံဖုံျဖင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးေနရသည္ကုိ မေတြ႕ျမင္ လုိသည္က တစ္ေၾကာင္း ဤသုိ႔ အကူအညီမ်ား တုိးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး စသည္တုိ႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခင္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာ ၂၆ သန္းမွ ေဒၚလာ ၄၃ သန္းအထိ တုိးျမႇင့္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ဆုိပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ အကူအညီ ေပးမည့္ ကိစၥသည္ ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား အတြက္ ဆုေငြ ခ်ီးျမႇင့္ေပးျခင္း လုံးဝ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်သည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း နည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အသင့္ အေနအထားတြင္ ရွိပါေၾကာင္း ၎က ဆုိပါသည္။

Radio Australia ၏ Burma Considers joining regional nuclear safeguards body ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 7th February 2010

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ထိပ္တန္း တာဝန္႐ွိ ပုဂၢဳိလ္သည္ တနဂၤေႏြေန႔က ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရန္ ၿပံဳးယမ္း အေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ား ႀကီးထြားလာေနသည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္း႒ာနက ထုတ္ျပန္ပါသည္။

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ႒ာနမွဴး ဝမ္က်ားေ႐ႊ၏ ခရီးစဥ္သည္ ကုလသမဂၢ အႀကီးအကဲ ဘန္ကီမြန္း၏ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံေရး အၾကံေပး Lynn Pascoe ၿပံဳးယမ္းသို႔ မေရာက္႐ွိမီ ရက္ပိုင္း အလိုတြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု လတ္တေလာ ခရီးစဥ္မ်ား မတိုင္မီတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက အေမရိကန္ သာသနာျပဳကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၎သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ရန္ ေရခဲေနေသာ နယ္ျခားျမစ္ကို တ႐ုတ္ျပည္ဖက္ျခမ္းမွ တဆင့္ ျဖတ္ကူး ဝင္ေရာက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ခရစ္စမတ္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံရသူ ျဖစ္သည္။

တရားဝင္ Korean Central News Agency သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 'ဝမ္' သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမွ ၎ႏွင့္ အဆင့္တူ ေခါင္းေဆာင္ ကင္ယံုအီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ အစဥ္အလာ မပ်က္ ရင္းႏွီးမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအျပင္ အျပန္အလွန္ စိုးရိမ္ ပူပန္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

' ဝမ္ ' သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီးႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကပင္ စ၍ လက္ခံ က်င္းပခဲ့ေသာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပန္လည္ စတင္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည့္ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္ ထံမွ ေပးစာကို ေပးအပ္လိမ့္မည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား သတင္း႒ာနက ေျပာၾကားပါသည္။

ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ ႏွင့္ ႐ု႐ွားတို႔ ပါဝင္ေသာ ရပ္ဆိုင္းေနသည့္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပန္လည္ စတင္ရန္ အေရးယူခံ ေျမာက္ကိုရီးယား  အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား ပိုမို တိုးပြားလာပါသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒံုးပ်ံႏွင့္ ႏ်ဴကလီယား စမ္းသပ္မႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢက ျပင္းထန္သည့္ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလတြင္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ၿပံဳးယမ္းက ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္ က်င္းပေရးကို မူဝါဒအားျဖင့္ လက္ခံသည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေရးကို အေမရိကန္က သေဘာတူရန္ ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂ ခု ကို ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

၁၉၅၀ - ၅၃  ကိုရီးယား စစ္ပြဲသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္မက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း အခ်က္သည္ အေမရိကန္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဟန္႕တားရန္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ဆီသို႔ ဦးတည္ေစခဲ့သည္ ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားက ေစာဒက တက္ခဲ့ပါသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ ႐ုိးဒြန္းဆင္မန္ သတင္းစာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေရး အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက သေဘာတူရန္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ထပ္မံ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္သည္ မေတာ္တဆ စစ္ေရး ပဋိပကၡကို တားဆီးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အစားထိုးရန္ ရဲရင့္ ျပတ္သား၍ တာဝန္ယူမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေမရိကန္က ခ်မွတ္ရမည္ဟု ႐ုိဒြန္း သတင္းစာက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားပါသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အဆိုပါ ကမ္းလွမ္းမႈကို အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ပထမဦးစြာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ၂၀၀၅ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၇ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ကတိျပဳထားေသာ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္ အတည္ျပဳရန္ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံအား တိုက္တြန္းထားပါသည္။

ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ၿပံဳးယမ္းသို႕ မသြားမွီ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ႐ုိေျမာင္ဟြန္း အပါအဝင္ တာဝန္႐ွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ အရင္ ေတြ႕ဆံုရန္ ဆိုးလ္သို႔ စေနေန႔တြင္ ေရာက္႐ွိခဲ့ပါသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရး အၾကံေပး Lynn Pescoe သည္ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ မွ ၁၂ တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ႏ်ဴကလီးယား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိက က်ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ႐ွိလာပါက ကုလသမဂၢမွ အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖြယ္ ႐ွိပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သဘာဝ ကပ္ေဘး က်ေရာက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ၎၏ ျပည္သူမ်ားအား ေကၽြးေမြးရန္ ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ား အေပၚ မွီခိုခဲ့ရသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကုလသမဂၢ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး က႑တြင္ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 8th February 2010

အစိုးရသည္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ရွိ ဆိပ္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ၃ ခု ကို ပုဂၢလိက က႑သို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ စီစဥ္ေနၿပီး လတ္တေလာ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး စာရင္းသို႔ ထည့္သြင္းထားသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိ တစ္ဦးက တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ရွိ ဆိပ္ကမ္း ၃ ခု အပါအဝင္ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းရန္ စီမံ ခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းမွ ဝါရင့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အာဏာ သိမ္းၿပီးခ်ိန္မွ စ၍ သြင္ျပင္ပုံစံ မ်ဳိးစံုျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ စစ္တပ္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပဖြယ္ ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး အတြက္ စီစဥ္ စိုင္းျပင္းေနပါသည္။

ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ေလာင္စာဆီ အေရာင္းဆိုင္ ၂၅၀ ခန္႔ကို ယခင္ အပတ္က ပုဂၢလိက လက္သို႔ လႊဲေျပာင္း ခဲ့ပါသည္။ စက္႐ံုမ်ား၊ ဆန္စက္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား၊ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္း လိုင္းကိုလည္း လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာလည္း လႊဲေျပာင္းေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းမည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာ ဗိုလ္တေထာင္ ဆိပ္ကမ္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ဆူးေလ ဆိပ္ကမ္းတို႔ ျဖစ္၍ ျမန္မာ့သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္း၏ ၉၀ % ကို ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုမွာ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို ယခင္ကပင္ လုပ္ကိုင္ႏွင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္း အလံု ဆိပ္ကမ္းကို ေအရွားေဝါလ္ ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ Myanmar International Terminals Thilawa (MITT) ကလည္း သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းကို လုပ္ကိုင္ေနသည္။ အဆိုပါ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းသည္ ရန္ကုန္ ျမစ္ဝရွိ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း တစ္ခု ျဖစ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ ၉ မိုင္ (၁၄.၅ ကီလိုမီတာ) ခန္႔ ေဝးကြာပါသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက အထက္ပါ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.