Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

      ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေလာက္က ျဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရ၏ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ခံထားရေသာ ျမန္မာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ The Economistစာေစာင္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အျခား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္စုံတရာမ်ား ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသလားဟု ေမးခဲ့ရာ သူမက "ကၽြန္မ မေမွ်ာ္လင့္မိဘူး" ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ပင္ ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ေဒၚစုၾကည္၏ အသံမွာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး တစ္ေယာက္၏ ေလသံႏွင့္ပင္ တူေနေသးသည္။ သူမက "ကၽြန္မ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေနပါတယ္" ဟု ထပ္မံ ေျပာခဲ့ေသးသည္။

      ယခုဆုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ ႏွစ္တိတိ ၾကာျမင့္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရက အရပ္ဘက္ အစုိးရ တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚေစႏုိင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပေပးရန္ မည္သုိ႔ပင္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေနေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဟူသည့္ ေပါ့ျပက္ျပက္ ဆန္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈ တစ္ခုသဖြယ္သာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ေပါ့ျပက္ျပက္ ႏုိင္သည္ဟု ဆုိရျခင္းမွာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ မရွိဘဲ ေျပာျခင္း မဟုတ္။ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ရွိ၍ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္းအေပၚ စစ္အစုိးရ၏ တုံ႔ျပန္မႈကုိ ၾကည့္ပါက သိႏုိင္သည္။ နာဂစ္ကိစၥသည္ စစ္အစုိးရအေပၚ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ အျမင္မ်ိဳး မထားရွိသင့္ဟု သတိေပး ေနသကဲ့သုိ႔ ရွိသည္။

      ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။ "မ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ကုိ ကယ္တင္ေပးမည့္ အကူအညီမ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေအာင္ မည္သုိ႔ေသာ အစိုးရမ်ိဳးက အားတက္သေရာ လုပ္မည္နည္း"။ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ေမႊေႏွာက္ခဲ့ေသာ နာဂစ္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၃၈၃၀၀ ေသဆုံး (သုိ႔မဟုတ္) ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ စစ္အစုိးရက အျခားႏုိင္ငံမ်ားက ေပးေသာ အကူအညီမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ လက္သင့္ခံ ရယူပါမည္ဟု ေခါင္းမျငိမ့္ဘဲ ရက္ရက္စက္စက္ပင္ ေခါင္းခါခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ၊ မေရမတြက္ ႏုိင္ေသာ NGO မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ ေရတပ္တုိ႔သည္ပင္ နာဂစ္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရန္ စိတ္ဆႏၵ ျပင္းခဲ့သည့္တုိင္ စစ္အစိုးရ၏ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းပယ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ အခ်ိန္ အတန္ၾကာေသာအခါ ေရာက္မွ အခ်ိဳ႕ေသာ အကူအညီမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒုကၡသည္ အမ်ားစုအတြက္ အလာေကာင္းေသာ္လည္း အခါေႏွာင္းသြားသည့္ အကူအညီမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

      ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ Emma Larkin ဟူေသာ ကေလာင္ အမည္ျဖင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသူ တစ္ဦး အေျခစုိက္ ေနထုိင္သည္။ Emma သည္ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာ ရရွိခဲ့သည္။ Emma သည္ ဗီဇာ ရရွိလုိက္ေသာေၾကာင့္ အထီးက်န္ ဧကစာ ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ စစ္အစုိးရႏွင့္ ျပင္ပႏုိင္ငံမ်ား အၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡကုိ အနီးကပ္ ေလ့လာခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ "သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ ေဒတာေတြ ဘယ္မွာ ရႏုိင္မလဲ ဆုိတာ သိတဲ့လူမ်ား ရွိပါသလား" ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိက် မွန္ကန္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ ရယူႏုိင္ေရး ဟူသည္ အိပ္မက္သဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရယူႏုိင္သည့္ ေနရာ ရွိသည္ ဆုိပါကလည္း စစ္အစုိးရ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ျငင္းပယ္မႈႏွင့္သာ ထိပ္တုိက္ တုိးေပလိမ့္မည္။

      သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ Emma အေနျဖင့္ စစ္အစုိးရ အဘယ့္ေၾကာင့္ အၾကင္နာတရား ကင္းမဲ့စြာ ျပဳမူ ေနထုိင္ေနရသနည္း ဟူသည့္ ဆုိလုိရင္းကုိ ေပၚလြင္ေစမည့္ စာအုပ္ ေရးသားရာတြင္ မ်ားစြာ အခက္ေတြ႕ရသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိေသာ အခ်က္မွာ စစ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ရယူရန္ ထိတ္လန္႔ေနသူ ျဖစ္သည္။ အကူအညီ ေပးေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရး ဟူေသာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားက က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္မႈ ဟူသည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနမည္ကုိ စစ္အစုိးရက ေၾကာက္လန္႔ေနဟန္ ရွိသည္။ ပုိ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသည္မွာ စစ္အစုိးရသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပမႈကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသား အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ႕မ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပဳရန္ အလြန္အမင္း ထိတ္လန္႔ေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာျပည္သူ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ အကူအညီ ေပးမည့္ ႏုိင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ စစ္အစုိးရက လြန္စြာ ယုံမွားသံသယ ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

      ျမန္မာ စစ္အစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထြက္ေပၚေနေသာ ရွင္းမရ ႏုိင္သည့္ ေကာလာဟလမ်ားကုိ ရွင္းထုတ္ ေရးသားႏုိင္ရန္ Emma က ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အယူသည္းၾကသည္ ဟူသည္မွာ ယုံမွား သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ မွန္လည္း မွန္ကန္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ညခ်မ္း တစ္ခုတြင္ စစ္အစုိးရ နံပါတ္-၁ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ ဇနီးျဖစ္သူသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ဘာသာေရးအရ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ေရႊတိဂုံေစတီ ပရဝုဏ္ တစ္ဝုိက္တြင္ ေခြးတစ္ေကာင္၊ ဝက္တစ္ေကာင္ ႏွင့္အတူ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခဲ့သည္ ဟူေသာ ေကာလာဟလ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ နံပါတ္-၁ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ ဇနီးျဖစ္သူ ယင္းသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္သည့္ သတင္းကုိ အမ်ားစုကလည္း ယုံၾကည္ၾကသည္။ ေခြးသည္ တနလၤာနံကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး ဝက္က ဗုဒၶဟူးနံကုိ ကိုယ္စားျပဳသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အဂၤါေန႔တြင္ ေမြးသူျဖစ္ရာ ယင္းသုိ႔ ေခြး၊ ဝက္တုိ႔ႏွင့္ စိမ္ေျပနေျပ လမ္းေလွ်ာက္ေပးရုံျဖင့္ သူမအား ၾသဇာအာဏာ တစ္ျပားသားမွ မရွိေအာင္ လုပ္ေပးရာ ေရာက္သြားသည္။

      သို႔ျဖစ္ရာ နာဂစ္ကိစၥကို ၾကည့္လွ်င္ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၊ အၾကားအျမင္ ဆရာမ်ားက ႏုိင္ငံျခားမွ အကူအညီမ်ား လက္သင့္မခံရန္ အႀကံေပးခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ဟန္ ရွိသည္။ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ၎ကိုယ္၎ ျမန္မာ ဘုရင္ႀကီး တစ္ပါးကဲ့သုိ႔ ထင္မွတ္ေနပုံ ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္လက္ငယ္သား ေက်းကၽြန္မ်ား ဘာျဖစ္ေနသည္၊ ဘာေတြ လုပ္ေနသည္ ဟူေသာ ကိစၥကုိ စိတ္ဝင္စားျခင္း မရွိေပ။ "ျပည္သူေတြ ေသသည္ ျဖစ္ေစ၊ ရွင္သည္ျဖစ္ေစ ဘုရင္မင္းျမတ္ႀကီး သန္းေရႊ၏ အေရးမဟုတ္" ဟူ၍ ျဖစ္ေနသည္။

      ဤသုိ႔ေသာ အယူအဆ မ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္လည္း ေပၚထြက္ခဲ့ရသည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာ ျပည္သူလူထု၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊ အၾကင္နာ တရားမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကုိလုိနီ ျပဳ ခံရျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဆုိရလွ်င္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ရာ၌ သင္ခန္းစာေကာင္း တစ္ရပ္ လုိအပ္ေနသည္ဟုပင္ ေျပာရမည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

The Economist စာေစာင္မွ ေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

 

BBC News, By Anna Jones, 6th May 2010

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအား တရားမွ်တမႈ မရွိဟု ဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ပါတီကို မွတ္ပံုမတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခု ညသန္းေခါင္ ၿပီးလွ်င္ ပါတီ အျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

NLD ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာ ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ မည္သည္ကိုမွ် လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ၎၏ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံခဲ့ရသည္။

ဦးဝင္းတင္သည္ NLD ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး၊ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အျဖစ္ ၂၄ ႏွစ္ခန္႔ ေနခဲ့ရသည္။

NLD ၏ ရပ္တည္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ပါတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေနာင္တ မရမိေၾကာင္း ဦးဝင္းတင္က BBC သို႔ ေျပာသည္။

"ဥပေဒက ဆိုးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး လက္ခံႏိုင္မလဲ။" ဟု ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသူမ်ားကို ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အျဖစ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒတြင္ NLD ၏ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိမႈအား ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

"ဥပေဒေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေပၚ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မတရား ဖိႏွိပ္ဖို႔ မမွန္မကန္ လုပ္ထားပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီ တစ္ခုလံုး အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ အခုအခ်ိန္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။ စစ္တပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီဟာ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ႀကီးက်ယ္တဲ့ သတင္းစကား ပါးလိုက္တာပါပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

၎က ေျပာၾကားရာတြင္ ရန္ကုန္ရွိ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ စိတ္ခံစားမႈအရ ဝမ္းနည္းေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မတရားသည့္ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ရန္ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္မာေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ပါတီအေပၚ သစၥာရွိသူမ်ားကမူ မ်က္ရည္က် ေနၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

"ေထာင္က်ေနတဲ့ လူငယ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ မိဘေတြက ႐ံုးကို စားစရာေတြ လာပို႔ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဝါရင့္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ NLD သည္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳ ပါတီအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အတူ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအား ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမဝင္၊ အမ်ား လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

"ျပည္သူေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မဲေပးၾကတယ္ ထားဦး။ အေျခအေနအရ ဥပေဒအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏိုင္ႏိုင္ပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ဘယ္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမွ အႏိုင္ရဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အေျခခံ ဥပေဒအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ခဲ့ရင္လည္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရဖြဲ႕လို႔ မရပါဘူး။ ဘာမွ လုပ္လို႔ မရပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေျခခံ ဥပေဒ အရ ပါလီမန္၏ ၂၅ % ေသာ ေနရာကို စစ္တပ္မွ ေနရာယူထားသည္။ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ပါလီမန္တြင္ မဲ ၇၅ % ႏွင့္ အထက္ ရရွိရန္ လိုအပ္သည္ ျဖစ္ရာ စစ္တပ္၏ ေထာက္ခံမႈလည္း လိုသည္ ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အစိုးရ လက္ရွိ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕သည္ စစ္တပ္ ရာထူးမွ ထြက္ကာ အရပ္သားအျဖစ္၊ ပါလီမန္တြင္ စစ္တပ္ မဟာမိတ္ အေရအတြက္ တိုးပြားေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

NLD ေထာက္ခံသူမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သင့္ေၾကာင္း ဦးဝင္းတင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ျပည္သူေတြက NLD ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူ တစ္ဦးဦးကို မဲေပးလုိမွာပဲ။ သူတို႔ မဲေပးလိုသူေတြ မပါရင္၊ မဲေပးဖို႔ ျငင္းရပါလိမ့္မယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"အဲဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္တာ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရင္၊ ဒီမုိကေရစီေရး အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အေထာက္အကူ ျဖစ္တာပါပဲ" ဟု ဆိုသည္။

NLD ၏ အခ်ဳိ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သပိတ္ေမွာက္ရန္ႏွင့္ ပါတီ ရပ္တည္ခြင့္ မရွိမည္ကို သေဘာမတူေၾကာင္း သတင္း ေပးပို႔ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

၎တို႔သည္ ကိုယ္ပုိင္ပါတီ ဖြဲ႕၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ NLD သည္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးသြားမည္ မဟုတ္ဟု ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ ရေနဆဲပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ေျမႇာက္ အ႐ႈံးေပးသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္ အစည္းအေဝးေတြ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ေၾကညာခ်က္ေတြ မထုတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူေတြၾကားမွာေတာ့ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ အဝွမ္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ံုးေတြ သံုးရာေလာက္ ရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း နီးပါးမွာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပါတီအေနနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕တစ္ခု အေနနဲ႔ လူေတြအတြက္ အလုပ္ လုပ္ေပးႏိုင္ပါေသးတယ္။ မနက္ျဖန္ဆိုရင္ ႐ံုးေတြကို ရပ္ဆိုင္းဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြ လာေတာ့မယ္ ထင္တယ္။ မနက္ျဖန္ကို ဘာျဖစ္မယ္ မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာ ရွိေနမွာပါ" ဟု ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 6th May 2010

ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီသည္ တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စီစဥ္ထားေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္မီ တ႐ုတ္သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား သတင္းဌာနက သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ညက ျပည္သူ႔ မဟာခန္းမေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ညစာစားပြဲ မက်င္းပမီ ကင္ဂ်ဳံအီႏွင့္ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား ယြန္ဟတ္ သတင္းဌာနက ေျပာၾကားသည္။

ကင္ဂ်ဳံအီသည္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆေနၾကေသာ ကင္ဂ်ဳံအီ၏ ခရီးစဥ္ကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားက လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားသည္။

ေဘဂ်င္းႏွင့္ ၿပံဳးယမ္းက ကင္ဂ်ဳံအီ၏ ခရီးစဥ္ကို အတည္ျပဳျခင္း မရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အထူးရထားျဖင့္ ေရာက္ရွိၿပီးခ်ိန္မွ စ၍ ကင္ဂ်ဳံအီကို အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ညပိုင္းက ျပည္သူ႔ မဟာ ခန္းမေဆာင္ အျပင္ဘက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အလံတပ္ လိုင္မိုစင္းကားမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္ဟု ေအပီ သတင္းဌာနက ေဖာျ္ပသည္။

ကင္ဂ်ဳံအီသည္ ဟူက်င္းေတာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဝမ္က်ားေပါင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ဟု ကိုရီးယား သတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေနရာမွာ အဆိုပါ ခန္းမေဆာင္ပင္ ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ဆံုရန္ အလားအလာ ရွိသည္ဟုလည္း ေတာင္ကိုရီးယား သတင္းဌာနမ်ားက ဆိုသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ သက္ၾကားအို ေခါင္းေဆာင္သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ ခရီးစဥ္ ေနာက္ပိုင္း ျပည္ပခရီး သြားေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ယခင္က မွန္းဆခဲ့ၾကသည္။

ကင္ဂ်ဳံအီသည္ ေဘဂ်င္းသို႔ ရထားျဖင့္ မလာမီ တ႐ုတ္ေျမာက္ပိုင္း ဒါလီယန္းႏွင့္ တီယန္ဂ်င္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားရွိ စက္႐ံုမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၿပံဳးယမ္း အေပၚ ႀကီးမားစြာ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The New York Times, By Seth Mydans, 6th May 2010

အထိန္းသိမ္းခံ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ လံုးလံုး ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္ရာ ဗဟိုခ်က္မ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၁၂း၀၁ နာရီတြင္ တရားဝင္ ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕ အျဖစ္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။