Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Reuters, 16th Sept 2010

စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္သည္ အဓိက တိုင္းရင္းသား အုပ္စု တစ္စုမွ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္မွ ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယမ်ား ႀကီးထြားလာေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ရ႐ွိေသာ သတင္းတစ္ရပ္က ဆိုလာသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ နယ္စပ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား ေဒသႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္မည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္ေသာ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္က ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္း မ႐ွိပါ။

ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရန္  ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားေနၾကေသာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားအား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ တိုင္းျပည္ကို စုစည္းရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ ပူးေပါင္းၾကရန္ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ဖိအားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း မျပဳေသးသည့္ အထက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၃ ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း  ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ၎တို႔အားလံုး ပယ္ခ်ခံရသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဓိက တိုင္းရင္းသား ၈ အုပ္စုတြင္ ပါဝင္သည့္ ကခ်င္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ လာမည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ခြင့္ ရမည္မဟုတ္ ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေနသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ကခ်င္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းမွာ အစိုးရ ဦးေဆာင္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕သို႔ လက္နက္ခ် ပူးေပါင္းရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ KIA  ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ လကၡဏာ ျဖစ္ဖြယ္ ႐ွိသည္ဟု ကခ်င္ ႏု္ိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ႐ွိသည့္ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ လက္တုန္႔ျပန္မႈကို ေၾကာက္႐ြံ႕၍ အမည္ မေဖာ္လိုေသာ သတင္းေပးသူက "ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္က ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွ မေပးပါဘူး၊ အစိုးရရဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ (BGF)  အစီအစဥ္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဆိုတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ KIA  ကို ၁၉၆၁ တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရ႐ွိေရးအတြက္ ၁၉၉၄ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ မထိုးမီအထိ လက္႐ွိ အာဏာရ စစ္ဖက္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Asian Correspondent, 16th Sept 2010

ျမန္မာ အစိုးရသည္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း သူမအား ေထာက္ခံ ပံ့ပို႔သူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက အဆက္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈလ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဥာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎အပါအဝင္ အျခားပါတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သြားေလရာ ေနရာသို႔ အရပ္ဝတ္ ဝတ္ဆင္ထားေသာ အရာ႐ွိမ်ား အနည္းဆံုး သံုးဦးခန္႔ သြားေလရာ ေနရာသို႔ လိုက္လံ ၾကည့္႐ႈေၾကာင္း ဆိုသည္။

"NLD ကို အဓိက ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုလို႔ သူတို႔ ျမင္ေနတုန္းပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဝင္ေတာ့ပါဘူးလို႔ ေၾကညာထားေပမယ့္ NLD ေခါင္းေဆာင္ အားလံုး အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရတုန္းပဲ'' ဟု သူက ေျပာသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီတစ္ခုမွလည္း အလားတူ မေက်နပ္မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လက ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္က ရဲမ်ား၏ ေျခာက္လွန္႔မႈမ်ားအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္သို႔ စာေရးသား တုိင္ၾကားခဲ့သည္။

ရဲမ်ားသည္ ရန္ကုန္႐ွိ ပါတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အိမ္မ်ားသို႔ လာေရာက္ၿပီး ကိုယ္ေရးရ ာဇဝင္ႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေတာင္းေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသုေဝက ေျပာသည္။ "ဒါဟာ ေျခာက္လွန္႔မႈ တစ္ခုပါပဲ'' ဟု ၎က ဆိုသည္။

NLD သည္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရက အာဏာ မေပးခဲ့ပါ။ NLD  သည္ ယခု ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အစိုးရ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား မပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ တားဆီးထားသည္ဟု ဆိုကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ NLD  ပါတီ၏ အနာဂတ္ကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စုေဝးခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရက အဂၤါေန႔တြင္ တရားဝင္ ေၾကညာခဲ့သည့္ ပါတီဖ်က္သိမ္းမႈကို တရားစြဲဆို ကန္႔ကြက္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ဝါရင့္ ပါတီဝင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္က "ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၇ ခု ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၄ မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ အထိ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစမည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း'' ေၾကညာခဲ့သည္။

ဦးဥာဏ္ဝင္းက အာဏာပိုင္မ်ားသည္ NLD ကို အဓိက ႏုိင္ငံေရး ပါတီႀကီး အျဖစ္ ဆက္လက္ ယူဆေနၾကေသးေၾကာင္းကို ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းကို ကိုးကား၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ပါတီဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို ျဖဳတ္မခ်ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ သူမက ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္႐ွားမႈ၊ ျပည္သူတို႔အေပၚ ေထာက္ခံ အားေပးမႈကို လံုးဝ ေနာက္ျပန္လွည့္မည္ မဟုတ္ဟု ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူမွ တဆင့္ ပါတီဝင္မ်ားကို မွာၾကားသည္ဟုလည္း သိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ ႐ွိၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ ေနာက္ခံပါတီ အႏိုင္ရရန္ အကြက္ခ် စီစဥ္ထားသလို၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း စစ္တပ္ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ ေနရာ ႀကိဳတင္ဖယ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္ဟု လက္႐ွိ အစိုးရက အသံလႊင့္လ်က္ ႐ွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Phoebe Kennedy in Rangoon, 14th September 2010

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ေလ့လာသူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ထိုတာဝန္ကို တိုင္းျပည္တြင္းရွိ ဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း သတင္းစာ ဆရာမ်ားက ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသည္ အင္တာနက္ ဆင္ဆာမ်ား လုပ္ျခင္း၊ ဖမ္းမိေသာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အစိုးရကို ေဝဖန္သူမ်ားအား ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေရးအတြက္ တက္ႂကြေသာ ဘေလာ့ဂါမ်ား၊ Facebook အသံုးျပဳသူမ်ားက အင္တာနက္သည္ အားေကာင္းေသာ အင္အားစု ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္ ဆိုသည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ အစိုးရ ပါတီတြင္ စစ္တပ္မွ ထြက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေငြေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားအား ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ေငြေၾကးအရ ဒုကၡေရာက္ ေစျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၌ အင္တာနက္ ကေဖး တစ္ခုတြင္ စုမိၾကေသာ တက္ႂကြေသာ လူငယ္ ဆိုက္ဘာ အုပ္စုကေလး တစ္ခုက ေျပာၾကားရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျဖထြက္ၿပီးသားဟု ဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲကို အေလးအနက္ ထားေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးရင္ အခု စစ္အစိုးရက အာဏာ ဆက္ယူမယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ အားလံုး သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ ေမွာက္တာကေတာ့ ဘာအေထာက္ အကူမွ မျဖစ္ပါဘူး" ဟု ေပၚျပဴလာ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ဘေလာ့ တစ္ခုတြင္ ေရးသားသူ အမ်ဳိးသမီး ဘေလာ့ဂါ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ရွိ ေအာင္က ေျပာသည္။

ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ လက္ရွိ အစိုးရကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ဝက္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ေရးသားျခင္း၊ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ဘေလာ့ေရးသားျခင္း၊ ႏိုင္ငံျပင္ပမွ သတင္းမ်ား ေပးပို႔ျခင္းမ်ားကို မိမိတို႔ ၿငီးေငြ႕ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔တြင္ အေပါင္း လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ အရာမ်ား ေရးသားထားသည္ကို မေတြ႕ရဘဲ၊ အစိုးရကို အျပစ္တင္သည္မ်ားကိုသာ ေရးသားထားေၾကာင္း ဘေလာ့ဂါမ်ားက ဆိုသည္။

"သူတို႔မွာ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ေနတာက လြဲလို႔ ဘာမွ မပါဘူး" ဟု အသက္ ၃၀ ရွိ ဘေလာ့ဂါ Eugene က ေျပာသည္။ "သူတို႔က ထြက္ေပါက္ကို မျပပါဘူး။ ျပႆနာေတြ အေၾကာင္းပဲ ေျပာၿပီး အေျဖကို မေျပာပါဘူး။ လူအမ်ားက ဒီထက္မက သိလိုၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း အေျဖကို ေပးလိုတယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။

အသက္ ၃၈ ႏွစ္ေအာက္ ရွိသူမ်ားသည္ ယခင္က မဲမေပးဖူးၾကပါ။ ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီ ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အႏိုင္ ရခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရက ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ေပ။

ဒီမိုကေရစီ အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳ မရွိေသာ္လည္း၊ ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ ၎တို႔၏ က႑ကို ပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းေပးေရး အျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြရဲ႕ သတင္းေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္နဲ႔ အျခား ႏိုင္ငံေရး သတင္းမ်ားကို တင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕လူေတြက အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေလွာင္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ဟာ ညာေနတာလို႔ ေျပာရဲဆိုရဲ ရွိၾကပါတယ္" ဟု အသက္ ၃၀ ရွိ ကေလးႏွစ္ဦး ဖခင္ IT ပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေသာ ရက္တြင္မူ ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ျဖန္႔၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ကြန္ရက္ တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

"ဘေလာ့ဂါ အေနနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံသား သတင္းစာ ဆရာအျဖစ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္း ေစာင့္ၾကည့္သြားပါမယ္"  ဟု ေအာင္က ေျပာသည္။ "ကၽြန္မတို႔ မဲ႐ံုေတြကေန ဖုန္းဆက္ၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ SMS၊ Twitter ေတြသံုးၿပီး သတင္းရေအာင္ ယူၿပီး မဲဆႏၵေပးမႈ တရားမွ်တမႈ ရွိမရွိ ေျပာၾကပါ့မယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ တာဝန္ပါပဲ" ဟု သူမက ေျပာသည္။

ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ ဤအလုပ္၏ အႏၲရာယ္ မ်ားမႈကို သိၾကသည္။ ဘေလာ့ဂါတစ္ဦး ျဖစ္သူ ေနဘုန္းလတ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္ ၁၂ ႏွစ္ ခ်ခံခဲ့ရသည္။ ၎သည္ အသက္ ၃၀ ရွိၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဘေလာ့ဂါ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေနဘုန္းလတ္ကို ယခုႏွစ္တြင္ Time မဂၢဇင္း၏ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ တြင္ စာရင္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ယခုအခါ သူသည္ ဘားအံေထာင္တြင္ ရွိေနၿပီး သူ႔မိသားစုက သူ႔အား တစ္ခါတစ္ရံ ေတြ႕ခြင့္ရၿပီး ၎၏ အြန္လိုင္း မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အဆက္အသြယ္မွာ လက္ေရးစာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္သည္။

ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ ဂ႐ုစိုက္ရန္လည္း ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ ၎တို႔၏ တစ္ဦးခ်င္း ဘေလာ့မ်ားသည္ အလြယ္တကူ ေျခရာခံ၍ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း ကာလတြင္ ထူေထာင္ထားေသာ အုပ္စုဘေလာ့ "နယ္နမိတ္မဲ့ ျမန္မာ ဘေလာ့ဂါမ်ား" ကဲ့သို႔ေသာ ဘေလာ့ကို အသံုးျပဳဖြယ္ ရွိသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဘေလာ့မ်ားကို ပိတ္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဘေလာ့ဂါမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရ၏ အင္တာနက္ကို စနစ္က်နမႈ မရွိစြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသိမ်ားကို ေရွ႕သို႔ ေရာက္ေနေစေၾကာင္း ဆိုသည္။

"ကၽြန္မတို႔ သူတို႔ ပိတ္ထားေတြ၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေတြကို ေရွာင္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္မတို႔ အတြက္ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္က Proxy Server ေတြနဲ႔ Software ေတြကို သံုးပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္မတို႔ အတြက္ သဘာဝ ျဖစ္ေနပါၿပီ" ဟု အဂၤလိပ္စာ ဘြဲ႕ရ၊ IT သင္ၾကားေပးသူ ေအာင္က ေျပာသည္။ ဘေလာ့ဂါမ်ားက အရပ္သား အစိုးရသည္ လြတ္လပ္မႈ အသစ္ အခ်ဳိ႕ကို သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္း၊ စနစ္ အတြင္းမွာပင္ အက္ေၾကာင္းမ်ား ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

"ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ နည္းနည္းေလး ေျပာင္းသြားတယ္ ဆိုရင္ပဲ ကၽြန္မတို႔အတြက္ အေကာင္းပါပဲ" ဟု ေအာင္က ေျပာသည္။ "ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံေရးသမား မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ကိုယ္ ကၽြန္မတို႔ လူမႈေရး တက္ႂကြသူမ်ား အျဖစ္ပဲ ျမင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ျခားနားမႈ တစ္ခု လုပ္ႏိုင္ဖို႔ မီဒီယာ အသစ္ရဲ႕ စြမ္းအားကို ကၽြန္မတို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္" ဟု သူမက ေျပာသည္။

 "ဘေလာ့မ်ားမွ"

႐ိုး႐ိုးေလး ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၀၉

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အေပၚ လံုးဝ အယံုအၾကည္ မရွိေတာ့ပါ။ ပညာေရးစနစ္၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ႐ံုးမ်ားသို႔ သြားလွ်င္ အလုပ္တစ္ခု ၿပီးေျမာက္ေရး အတြက္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွ စ၍ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ လုပ္ေနရသည္။ စာသင္ေသာ ဆရာႏွင့္ ဆရာဝန္ အမ်ားစုတို႔မ