Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ Suu Kyi asks investors at Davos to help Myanmar  သတင္းကို တိုက္႐ိုက္ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမၻာ့ စီးပြားေရး ဦးေဆာင္ အုပ္စု မ်ားအား သူမ၏ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ အပယ္ခံ ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္ ေသာၾကာေန႔တြင္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကား လိုက္ေသာ္လည္း သတိ ႀကီးစြာ ထားၾကရမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေတာင္တန္း အပန္းေျဖ ၿမိဳ႕တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အမႈေဆာင္ မ်ားႏွင့္ အစိုးရ တာ၀န္ ရွိသူမ်ား အတူတကြ စုေ၀းေနၾကသည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္သို႔ အသံသြင္း ႏႈတ္ဆက္လႊာ ေပးပို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္က "ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ပါ၀င္ ေစခ်င္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ကၽြန္မတို႔ တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြား ေနခဲ့ တာေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္း အမ်ားႀကီး ဆံုး႐ံႈး ခဲ့ရၿပီးပါၿပီ" ဟု သူမက ဆိုသည္။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည့္ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္က ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑ အသံုး စရိတ္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ ေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ လူထု ၅၅ သန္းကို ထိခိုက္ နစ္နာေစသည္ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။

ႏို၀င္ဘာလက သူမ မလြတ္ေျမာက္မီ အထိ ၇ ႏွစ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံခဲ့ရေသာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ကာလအတြင္း ေရဒီယုိ အသံလႊင့္ အစီအစဥ္မ်ားမွ ၾကားသိရသည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္ အတည္း ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနကိုလည္း သူမက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယခု အခါ သူမသည္ သူမ၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တရား၀င္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္သို႔ ျပန္၀င္ ႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိသည္။

"အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေစ့စပ္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ မရွိပဲနဲ႔ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ ဆိုတာ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ပဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္" ဟု သူမက သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

နည္းပညာ က႑၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦ က႑ႏွင့္ အေသးစား ေခ်းေငြ က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္ သူမက တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း "ကၽြန္မတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈရဲ႕ ေပးဆပ္မႈေတြနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ထိခိုက္မႈေတြ ကိုေတာ့ ထပ္ၾကပ္ မကြာ သတိထားရမွာပါ။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ နယ္ပယ္ ဆိုင္ရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈ နယ္ပယ္ ဆိုင္ရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့" ဟု ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေျပာဆို ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ ထားသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ စဥ္းစား ေနသူမ်ား ကိုလည္း ဥပေဒ ေလးစားေရး ကိစၥ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အလုပ္ သမားမ်ား၏ အခြင့္ အေရး ကိစၥ၊ အလုပ္ အကိုင္ ဖန္တီးေရး ကိစၥ၊ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးေရး ကိစၥ စသည္တို႔ေပၚ ေလးေလး နက္နက္ သေဘာ ထားၾကရန္ သူမက ေမတၱာ ရပ္ခံ လိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ယခုတိုင္ ဖမ္းဆီးထားေသာ အစိုးရကို ရံပံုေငြ ေတာင့္ေအာင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွ ေဒၚလာမ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ကူညီ ေပးေနသလို ျဖစ္ေန သည္ဟု ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူ တစ္ခ်ိဳ႕က စိုးရိမ္ ပူပန္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ လာမႈက အဆိုပါ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါး သြားေစသည့္ လကၡဏာ ရွိသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့ဖူးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ အႏိုင္ရ ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က အာဏာ လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္း မရွိပဲ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူ စည္းေ၀းရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္မူ တပ္မေတာ္ ေနာက္ခံပါတီ လႊမ္းမိုးေသာ လႊတ္ေတာ္ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ တနလၤာေန႔တြင္ ေခၚယူ စည္းေ၀း ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရက ဖ်က္သိမ္း ထားေသာ NLD ပါတီ တရား၀င္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားေသာ အမႈကို ၾကားနာရန္ ဗဟိုတရား႐ံုးက ေသာၾကာ ေန႔တြင္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး နာရီ အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ သူမက ဒါဗို႔စ္ အပန္းေျဖ စခန္းမွ ကမၻာ့ စီးပြားေရး ဖိုရမ္ တက္ေရာက္ သူမ်ားကို "အသံသြင္း ႏႈတ္ဆက္လႊာ" ကို ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment