Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(Reuters မွ 2 February 2011 ရက္စြဲပါ Walter Brandimarte ႏွင့္ Doug Palmer တို႔ ေရးသားေသာ "US Presses China to Honor Trade Promises" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ေစ်းကြက္ကို ဖြင့္ေပးမည္ဟု ကတိ ျပဳခ်က္ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး Gary Locke က ဗုဒၶဟူးေန႔က ေဝဖန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ တြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေရး အတြက္ ေဘဂ်င္းအား ဆက္လက္ ဖိအားေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

"ရိုးရုိးေလး ေျပာရရင္ ဒီလို အျပဳအမူ မ်ိဳးေတြကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ရပါမယ္" ဟု Locke က ျပင္းထန္ေသာ စကားလံုးမ်ား သံုး၍ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းမွာ တရုတ္ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္သည္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဝါရွင္တန္တြင္ ေတြ႕ဆံု အၿပီး ႏွစ္ပတ္ အၾကာတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Locke က ေျပာၾကား ရာတြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားကို စုိးရိမ္ ပူပန္ ေနေၾကာင္း၊ အေျခခံ က်ေသာ ျပႆနာမွာ တရုတ္ အစိုးရ၏ ကတိ ကဝတ္မ်ားႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအၾကား ကြာဟမႈပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တရုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တိုး၍ စိတ္ မသက္ မသာ ျဖစ္လ်က္ ရွိရာ ထိုကိစၥ အတြက္ အဓိပၸာယ္ ရွိေသာ ရလဒ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ရရွိေရး အတြက္ အိုဘားမား အစိုးရမွာ ဖိအားမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိရာ အထက္ပါ ျပင္းထန္ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အဆိုပါ အခ်က္ကို ထင္ဟင္လ်က္ ရွိသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္ ရွိသူက ေျပာၾကားရာတြင္ ဟူက်င္းေတာင္သည္ ၎၏ ဇန္နဝါရီလ ခရီးစဥ္တြင္ ကတိ အခ်ိဳ႕ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေငြ အေျမာက္ အျမား ရရွိႏုိင္သည့္ အစိုးရ ပစၥည္း ဝယ္ယူေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံျခား နည္းပညာသံုး ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲျခားျခင္း မျပဳပါ ဟူေသာ ကတိလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

တရုတ္ အစိုးရ ပစၥည္း ဝယ္ယူေရးတြင္ ျပည္တြင္း နည္းပညာ တီထြင္မႈကို အားေပးရန္ ဦးစား ေပးထားရာ ၎တို႔သည္ နည္းပညာကို လႊဲေျပာင္း ရယူ၍ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ အသာ ရႏိုင္ေရး ျပဳလုပ္ျခင္းကို အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားက စိုးရိမ္ေနသည္။

Locke က မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပေသာ အခ်က္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလက တရုတ္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ေဆာ့ဝဲမ်ားအား အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ားက ခိုးထားေသာ Pirate Copy မ်ားအား အသံုး ျပဳျခင္းအား တိုက္ဖ်က္၍ ႏိုင္ငံပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားက တရားဝင္ ေဆာ့ဝဲမ်ား အသံုးျပဳေရး စီစဥ္ ခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

"အမွန္တကယ္ပါပဲ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ဒီကိစၥ ေျဖရွင္း ခဲ့စဥ္ကလည္း ျပႆနာနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရတယ္၊ အဲဒီ အခ်ိန္က တရုတ္က အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ တရားဝင္ လိုင္စင္ပါ ေဆာ့ဝဲပါတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ဝယ္ဖို႔ စည္းမ်ဥ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္၊ သူတို႔က ကတိ ေပးၿပီးရင္ ေနာက္က ေငြ ဘယ္ေတာ့မွ မလိုက္ဘူး" ဟု နယူးေယာက္တြင္ Bloomberg News က ႀကီးမႉး က်င္းပေသာ ကြန္ဖရင့္တြင္ Locke က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Locke ကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က State of the Union တြင္ အိုဘားမား မိန္႔ခြန္း ေျပာခဲ့သည့္ အတိုင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ တရုတ္က ျပန္လည္ ဖိအားေပးမႈကို တံု႔ျပန္ရန္ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

"တရုတ္ ဘာလုပ္တယ္ ဆိုတာ ၾကည့္ၾကည့္ပါ၊ သူတို႔ ေက်ာက္မီးေသြး လုပ္ငန္းမွာ ဘယ္လို အာရံု ျပဳၿပီး လုပ္တယ္ ဆိုတာ ၾကည့္ပါ၊ သူတို႔ မူဝါဒေရာ၊ ေငြေရး ေၾကးေရး ေရာ ဒီလုပ္ငန္းထဲမွာ ထည့္ၿပီး လုပ္ေတာ့ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္လာ ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီလို ဗ်ဴဟာမ်ိဳးကို အေမရိကန္မွာ ပညာေရး မူဝါဒ၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ စြမ္းအင္ က႑၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး တို႔မွာ သံုးသင့္ပါတယ္" ဟု Locke က ဆိုသည္။

တရုတ္က ဝါရွင္တန္တြင္ မၾကာေသးမီက သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေပးခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကတိျပဳခ်က္မ်ားကို တင္းၾကပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း တာဝန္ ရွိသူ ႏွစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဟူက်င္းေတာင္၏ ဝါရွင္တန္ ခရီးစဥ္သည္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ခရီး ေပါက္ခဲ့ေသာ တရုတ္၏ ျပည္တြင္း နည္းပညာ ဦးစားေပး မူဝါဒ အတြက္ အကန္႔ အသတ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုမူဝါဒကို တရုတ္ အစုိးရက အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တန္ဖိုး ရွိေသာ နည္းပညာမ်ား လႊဲေျပာင္း ေပးရန္ သေဘာ တူညီမႈ မရွိဘဲ ခ်မွတ္ အသံုး ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူဝါဒေၾကာင့္ တရုတ္ အစိုးရ၏ ႀကီးမားေသာ ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈ ေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား မပါဝင္ ႏုိင္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဒုတိယ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ Demetrios Marantis က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမွာ တရုတ္သည္ ၎၏ ကတိ အတုိင္း လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းလ်က္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ေငြကုန္ ေၾကးက် ခံထားေသာ နည္းပညာမ်ားကို တရုတ္ ကုမၸဏီ အမည္ တပ္၍ အစိုးရက ဗဟို အစိုးရ ျပည္နယ္မ်ား၊ ျမဴနီစပယ္ အဆင့္တြင္ ပစၥည္း ဝယ္ယူရာ၌ ဦးစား ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္း သြားမႈ ရွိ မရွိ ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကလည္း တရုတ္က ကတိ အတိုင္း တရားဝင္ ေဆာ့ဝဲမ်ား ပိုမို အသံုး ျပဳ မျပဳ၊ 3G ႏွင့္ 4G ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္း အတြက္ ေဈးကြက္ ဖြင့္ေပး မေပး၊ အင္တာနက္ မူပိုင္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ရွိ မရွိ တို႔ကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ ႏိုင္ငံ အတြက္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ Claire Reade က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment