Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၅.၁၂.၂ဝ၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း (၁)

  1. ျမဝတီနယ္စပ္ ျပန္ဖြင့္ျခင္းေၾကာင့္ ရေနာင္းကို ထိခိုက္ႏိုင္

(Bangkok Post မွ 5 Dec 2011 ရက္စြဲပါ “ Myawaddy reopening hit Ranong” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား အာသာျပင္းျပေနသည့္ အသိအမွတ္ျပဳေလးစားမႈကို ဟီလာရီကလင္တန္ ထုတ္ေဖာ္ျပသ

(AP သတင္းဌာနမွ 3 Nov 2011 ရက္စြဲပါ Analysis: Clinton gives Myanmar respect it craves ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

              ***************************************************************************

ျမဝတီနယ္စပ္ ျပန္ဖြင့္ျခင္းေၾကာင့္ ရေနာင္းကို ထိခိုက္ႏိုင္

(Bangkok Post မွ 5 Dec 2011 ရက္စြဲပါ “Myawaddy reopening hit Ranong” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

              ထိုင္းႏိုင္ငံ တပ္ခ္ ျပည္နယ္ မဲေဆာက္ခရိုင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္မွ ျမဝတီနယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ယေန႔ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ လိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေသာ အန္ဒါမန္ကမ္းေျခ ရေနာင္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သူတို႔၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                ေဒသခံစီးပြားေရးသမားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ရေနာင္းကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၏ အမ်ိဳးသမီးဥကၠ႒ နာရူမို ခိုရာဖမ္က ျမဝတီနယ္စပ္ဂိတ္ ျပန္ဖြင့္ျခင္းေၾကာင့္ ရေနာင္း၏ ကုန္သြယ္မႈကို သက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း အသင္းဝင္ ကုန္သည္မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

                ျမဝတီနယ္စပ္ကို လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ထိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေျမာက္မ်ားစြာက ၎တို႔၏ ကုန္စည္မ်ားကို ရေနာင္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ့ေသာင္းသို႔ ေျပာင္းလဲတင္ပို႔ ခဲ့ၾကသည္ဟု ရေနာင္းကုသည္ႀကီးမ်ားအသင္းဥကၠ႒ နာရူမိုကဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ တြင္မွ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

                ၿပီးခဲ့ေသႏွစ္အတြင္း အဆိုပါ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ရေနာင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ေငြ ၂၀ ဘီလ်ံခန္႔ ရွာေဖြေပးႏိုင္ခဲ့သည္ ဟုလည္း သိရသည္။

                ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ျမဝတီနယ္စပ္ဂိတ္ကို ယေန႔ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ ထိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း ပိုနီးသည့္ မဲေဆာက္ခရိုင္မွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္တင္ပို႔ၾကလိမ့္မည္ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။ ဒီကိစၥေၾကာင့္ ရေနာင္းရဲ႕ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကို ေသခ်ာေပါက္ သက္ေရာက္မႈရွိလာမွာပါဟု နာရူမိုက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

                သို႔ေသာ္လည္း ရေနာင္းဂိတ္ကို ဆက္လက္ဖြင့္ထားမည္ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းသို႔ တင္ပို႔မည့္ ထိုင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပဆံုး လမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနလိမ့္ဦးမည္။ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ အန္ဒါမန္ ပင္လယ္အၾကား ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ခ်န္ဖြန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းႏွင့္အတူ နီးနီးကပ္ကပ္ တိုင္ပင္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ရေနာင္း ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းဥကၠ႒က ေျပာၾကား သည္။

                သူမက ဆက္လက္၍ “ယခုအစီအစဥ္ကို ယင္းလပ္ခ္ရွင္နာဝပ္ထရာ အစိုးရထံ တင္ျပထားေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းတြင္ ရေနာင္း- ခ်န္ဖြန္ ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုကို ေလးလမ္းသြားကားလမ္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ခ်န္ဖြန္တြင္ ကြန္တိန္နာထားရန္ေနရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရမည့္ရက္ကိုမူ မသိရေသးဟု ဆုိသည္။

******************************************************************************

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား အာသာျပင္းျပေနသည့္ အသိအမွတ္ျပဳေလးစားမႈကို ဟီလာရီကလင္တန္ ထုတ္ေဖာ္ျပသ

(AP သတင္းဌာနမွ 3 Nov 2011 ရက္စြဲပါ Analysis: Clinton gives Myanmar respect it craves ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ က်င့္သုံးေသာေၾကာင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာစစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားမႈ အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။

စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မည္ကာမတၱ အရပ္သားအစိုးရသည္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို လတ္တေလာလုပ္ေဆာင္ၿပီး မိမိကုိယ္ကုိယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အာရပ္ေႏြဦးပုံစံ ဆႏၵျပမႈမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေန သည့္ သေဘာတြင္ရွိသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးရက္ (၃၀ ရက္) တြင္စတင္ခဲ့သည့္ ဟီလာရီကလင္တန္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ ေဖာ္က်ဴးရာေရာက္ၿပီး အေမရိကန္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး ကာလသစ္တစ္ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ႏွစ္ခန္႔ေလာက္က ဆုိလွ်င္ (ဟီလာရီကလင္တန္ရာထူးမရရွိမီ လက္ထက္) အေမရိကန္အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အာဏာရွင္စနစ္မ်ားအေျခစုိက္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ႏုိင္ငံအပါအဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီဆႏၵျပပြဲမ်ားအေပၚ ရက္စက္စြာႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္နာမည္ကုိ Myanmar ဟု မေခၚဆုိဘဲ ကိုလုိနီေခတ္က နာမည္ျဖစ္သည့္ Burma ဟု ေခၚဆုိခဲ့ၾကသည္။

               ယခု ဟီလာရီကလင္တန္၏ ျမန္မာခရီးစဥ္သည္ အေမရိကန္သမၼတသစ္ အုိဘားမားလက္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ေနာက္ကြယ္မွ ပဏာမခ်ဥ္းကပ္မႈ မူဝါဒသစ္၏ အထြတ္အထိပ္အဆင့္တစ္ခုဟု ဆုိရမည္။ အုိဘားမားက ကမာၻ႔အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ားကသာ ဖိႏွိပ္ တင္းၾကပ္ ေသာ စနစ္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္မည္ဆုိပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကလည္း အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္အသိေပးခဲ့သည္။

               ထုိေနာက္ပုိင္းကာလမ်ား ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရက ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ ေပးၿပီး ယခုအစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ သူမႏွင့္ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဝါရွင္တန္အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရရွိသြားသည္။

              အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ လူထုအုံၾကြမႈမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ဆႏၵျပင္းျပေနၿပီး အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ပါက တရုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ လုံးလုံးလ်ားလ်ား မီွခိုအားထားေနရမႈကုိ ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိႏုိင္လိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိၾကေသာ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ေမာက္မာေထာင္လႊားမႈမ်ားကုိ ႏွိမ့္ခ်ကာ တင္းၾကပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကုိလည္း ေျဖေလွ်ာ့ ေပး လာခဲ့သည္။

             ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ခန္႔ကာလပတ္လုံး တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္ေစသည့္ဆုိရွယ္လစ္ပုံစံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အဆုံးသတ္ကာ စီးပြားေရးကုိ ျပန္လည္ တံခါးဖြင့္ေပးျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကုိ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲကာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မရရွိေသးေပ။

              ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အဆုိပါ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခံယူလုိၾကေၾက)